Accountancy

Werkprogramma van de toekomst gefaseerd gelanceerd

Een Accountancy-platform waarop alle dienstverlenende software draait is nog veel sterker dan de som der delen. Tijdsbesparing, consistentie, minder kans op fouten, domeinoverstijgende inzichten. Goed geregelde kantoorprocessen en meer zichtbare toegevoegde waarde voor de klant. Om dit platform te realiseren en door te ontwikkelen, moet je echter op meerdere fronten tegelijkertijd schakelen. In dit blog kun je lezen wat dit betekent voor de aanstaande release van Werkprogramma Gemak.

Haarlemmerolie van het accountantskantoor

Bij Exact werken we aan het accountancy-platform van de toekomst dat alle diensten van het kantoor ondersteunt. Elk van deze softwareoplossingen heeft de potentie om de beste te worden in zijn soort. Als we ons echter alleen daarop zouden richten, dan missen we een belangrijke schakel: de connectie tussen kantoormedewerkers onderling én met de klant. Samenwerking als haarlemmerolie van het kantoor, uitgewerkt in een volledig geïntegreerd online platform. Dat betekent echter wel dat we op heel veel fronten gelijktijdig moeten ontwikkelen, om alle benodigde elementen op het zelfde moment beschikbaar te hebben. Dat is de reden dat we onze oplossingen in fases beschikbaar stellen.

Onderweg naar een gezamenlijke visie

Rapportage Gemak is inmiddels al langer beschikbaar voor micro en kleine entiteiten en wordt in de nabije toekomst uitgebreid voor grotere entiteiten. De eerste fase van Werkprogramma Gemak wordt medio juni 2022 verwacht. De ontwikkeling van Werkprogramma en Rapportage Gemak is geen quick fix of een eindproduct. Wij zijn samen met klanten onderweg en werken op basis van een gezamenlijke visie aan een product dat altijd in ontwikkeling zal blijven! Onderstaand de 4 uitgangspunten die we hierbij hanteren:

  • Compliance - Voldoen aan wet- & regelgeving en kwaliteitseisen waar mogelijk automatiseren. Het is weliswaar de basis voor een betrouwbare dienstverlening, maar voor klanten weinig zichtbaar.
  • Data driven - Nieuwe technieken toepassen waarmee we meer inzichten uit bestaande data kunnen halen dan voorheen en processen verder kunnen automatiseren.
  • Procesoptimalisatie - Hoe beter de processen op elkaar aansluiten, hoe beter de kwaliteit is geborgd en hoe meer controle je hebt.
  • Samenwerken - Een samenwerking waarbij klanten laagdrempelig, snel en tijdig met zeer korte lijntjes bij het proces en de uitkomsten ervan worden betrokken, zorgt voor het optimale digitale visitekaartje van je kantoor.

All aboard!

Vanaf medio juni gaan we (potentiële) klanten elk kwartaal informeren en enthousiasmeren voor de ontwikkelingen van Werkprogramma Gemak en de extra voordelen die men kan realiseren in combinatie met Rapportage Gemak. Via blogs, interviews en webinars (live & replay) informeren we deelnemers over ontwikkelingen en inzichten uit de voorafgaande periode en de te verwachten stappen en activiteiten.

Een belangrijke onderdeel van de ontwikkeling van de eerste fase van Werkprogramma Gemak was de controlled release die wij samen met een aantal klanten hebben uitgevoerd. In dit artikel leest u hoe zij dit hebben ervaren.
NL Select your country