Venice Systeemvereisten

  • 5 GB (600MB voor Venice Lite) vrije schijfruimte op de Venice server
  • 750 MB (350MB voor Venice Lite) vrije schijfruimte op elke Venice werkpost
  • Windows 7 of hoger, Windows server 2008 R2 of hoger
  • Internet toegang is noodzakelijk voor de activatie van de software
  • .NET framework 4.5
  • minimum Internet Explorer versie 8

Systeemvereisten voor de OS lager dan Windows 10/Windows Server 2016:

Windows 8, Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2:
  • Windows Update (KB2919355)
  • Universal C Runtime
Windows 7 en Windows Server 2008 R2:
  • Service pack 1
  • Universal C Runtime

Gegevensbeheer bij Client/Server installaties

Als u een Venice (alle voorkomens van ‘Venice’ in deze tekst slaan zowel op Venice Boekhouding en Facturatie als op Venice Facturatie Lite Edition) aangekocht heeft in Client/Server editie, dan moet u de Actian Zen/Pervasive.SQL Server Engine apart installeren vóór u Venice installeert. Het is aangeraden dat u op elk werkstation waar u Venice wil gebruiken, de Client software installeert van dezelfde versie als de Server Engine.

Voor Venice workgroup edities: Via het installatie menu van Venice kan u de Actian Zen v14 installer downloaden. Op het toestel dat u als server gaat gebruiken, installeert u de Actian Zen Workgroup Engine, op de andere toestellen installeert u de Actian Zen Client software.

Een meer gedetailleerde uitleg vindt u hier: https://support.venice.be/nl/index.php/nieuwe-werkwijze-installatie-actian-zen

Venice zal niet of niet goed functioneren als de nodige Service Packs en Hotfixes van Pervasive niet zijn uitgevoerd.
Service pack 2 is beschikbaar als download via de website van Pervasive. De service pack is aangeraden maar niet noodzakelijk.
Venice (alle voorkomens van ‘Venice’ in deze tekst slaan zowel op Venice Boekhouding en Facturatie als op Venice Facturatie Lite Edition) kan perfect gebruikt worden via Remote Desktop Services (voorheen gekend onder de naam ‘Terminal Server’).
Bij gebruik van Remote Desktop Services, moeten we allereerst een duidelijk onderscheid maken tussen de gegevensserver enerzijds en de applicatieserver anderzijds.

Dit is de server waar de eigenlijke gegevens op terecht komen: het Venice basispad en de dossierkasten.

Qua performantie is het aangewezen dat de gegevensserver over een snelle toegang tot de bestanden beschikt en voldoende geheugen heeft voor het gegevensbeheer en cache. De processorsnelheid is (voor Venice althans) eerder van ondergeschikt belang. Als u intensief gebruik zal maken van ODBC dan zal ook de CPU een belangrijker rol spelen.

Op de gegevensserver zal u de Actian Zen / Pervasive.SQL Server Engine moeten installeren voor u Venice installeert. U kan op de gegevensserver evt. ook de Actian Zen / Pervasive.SQL Workgroup Engine draaien, maar dit is minder aangewezen.

Dit is de server waarop de gebruikers zich aanmelden en waar hun Windows sessie uitgevoerd wordt. Alle applicaties van meerdere gebruikers draaien gelijktijdig op dit toestel en de gebruikers bedienen hun applicaties via het scherm, toetsenbord, muis, … van hun eigen PC.

Qua performantie is het belangrijk dat de applicatieserver met een snelle processor is uitgerust. Meerdere gebruikers zullen immers gelijktijdig van deze processor gebruik maken. Ook flink wat geheugen is aangewezen om de applicaties te kunnen uitvoeren.

Wat Venice betreft gedraagt elke remote desktop sessie zich als een gewoon werkstation.
De gegevensserver en de applicatieserver kan één en hetzelfde toestel zijn. Dit is bruikbaar voor kleinere aantallen gelijktijdige gebruikers. Zowel de applicaties als het gegevensbeheer zullen immers de CPU, geheugen en schijf belasten. Voor grotere aantallen gebruikers zal u aparte toestellen moeten inzetten voor de gegevensserver en de applicatieserver.
U kan meerdere applicatieservers inzetten om de belasting van de hardware te spreiden over meerdere machines. Venice laat dit toe, maar heeft geen voorzieningen om dit te faciliteren. Microsoft en derde partijen zoals Citrix hebben software om actief en automatisch aan ‘load balancing’ te doen.

Citrix Metaframe is niet noodzakelijk om Venice via Remote Desktop Services te gebruiken. Raadpleeg uw softwareleverancier of dit product voor u een meerwaarde heeft.

Een concreet cijfer plakken op hoeveel gebruikers u via één applicatieserver kan bedienen is niet mogelijk, dit is van tal van omstandigheden afhankelijk: hoe u precies met Venice omgaat, welke andere software u ook via de applicatieserver uitvoert en wat uw verwachtingen precies zijn.

Op een gemiddelde PC moet u vlot tot een tiental gebruikers gelijktijdig kunnen bedienen. Op een specifiek voor dat doel uitgeruste server zijn meerdere tientallen gebruikers mogelijk.

U kan gelijktijdig Venice via gewone werkstations als via remote desktop sessies gebruiken, zelfs in dezelfde dossiers.
U kan ook meerdere gegevensservers inzetten. Dit kan echter enkel voor strikt gescheiden data. U kan een aantal dossiers op de ene gegevensserver zetten en andere dossiers op een andere gegevensserver. Gebruikers kunnen gegevens op beide servers aanspreken (ook gelijktijdig).
Het is niet mogelijk om één dossier te spreiden over meerdere gegevensservers.
Installatie

De installatie van Venice op een Remote Desktop Server verloopt identiek aan de installatie op een gewoon werkstation. U voert deze installatie best uit via de console.

BE Select your country