Systeemvereisten Exact Venice

Exact Venice Systeemvereisten

 • 5 GB (600MB voor Exact Venice Lite) vrije schijfruimte op de Exact Venice server
 • 750 MB (350MB voor Exact Venice Lite) vrije schijfruimte op elke Exact Venice werkpost
 • Windows 7 of hoger, Windows server 2008 R2 of hoger
 • Internet toegang is noodzakelijk voor de activatie van de software
 • .NET framework 4.5
 • Microsoft Edge WebView2 Runtime v101.0.1210.39 of hoger.
 • minimum Internet Explorer versie 8

Systeemvereisten voor de OS lager dan Windows 10/Windows Server 2016:

Windows 8, Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2:
 • Windows Update (KB2919355)
 • Universal C Runtime
Windows 7 en Windows Server 2008 R2:
 • Service pack 1
 • Universal C Runtime

Gegevensbeheer bij Client/Server installaties

Als je een Exact Venice (alle voorkomens van ‘Exact Venice’ in deze tekst slaan zowel op Exact Venice Boekhouding en Facturatie als op Exact Venice Facturatie Lite Edition) aangekocht heeft in Client/Server editie, dan moet je de Actian Zen/Pervasive.SQL Server Engine apart installeren vóór je Exact Venice installeert. Het is aangeraden dat je op elk werkstation waar je Exact Venice wil gebruiken, de Client software installeert van dezelfde versie als de Server Engine.

Voor Exact Venice workgroup edities: Via het installatie menu van Exact Venice kan je de Actian Zen v14 installer downloaden. Op het toestel dat je als server gaat gebruiken, installeer je de Actian Zen Workgroup Engine, op de andere toestellen installeer je de Actian Zen Client software.

Exact Venice zal niet of niet goed functioneren als de nodige Service Packs en Hotfixes van Pervasive niet zijn uitgevoerd.
Service pack 2 is beschikbaar als download via de website van Pervasive. De service pack is aangeraden maar niet noodzakelijk.
Exact Venice (alle voorkomens van ‘Exact Venice’ in deze tekst slaan zowel op Exact Venice Boekhouding en Facturatie als op Exact Venice Facturatie Lite Edition) kan perfect gebruikt worden via Remote Desktop Services (voorheen gekend onder de naam ‘Terminal Server’).
Bij gebruik van Remote Desktop Services, moeten we allereerst een duidelijk onderscheid maken tussen de gegevensserver enerzijds en de applicatieserver anderzijds.

Dit is de server waar de eigenlijke gegevens op terecht komen: het Exact Venice basispad en de dossierkasten.

Qua performantie is het aangewezen dat de gegevensserver over een snelle toegang tot de bestanden beschikt en voldoende geheugen heeft voor het gegevensbeheer en cache. De processorsnelheid is (voor Exact Venice althans) eerder van ondergeschikt belang. Als je intensief gebruik zal maken van ODBC dan zal ook de CPU een belangrijker rol spelen.

Op de gegevensserver zal je de Actian Zen / Pervasive.SQL Server Engine moeten installeren voor je Exact Venice installeert. Je kan op de gegevensserver evt. ook de Actian Zen / Pervasive.SQL Workgroup Engine draaien, maar dit is minder aangewezen.

Dit is de server waarop de gebruikers zich aanmelden en waar hun Windows sessie uitgevoerd wordt. Alle applicaties van meerdere gebruikers draaien gelijktijdig op dit toestel en de gebruikers bedienen hun applicaties via het scherm, toetsenbord, muis, … van hun eigen PC.

Qua performantie is het belangrijk dat de applicatieserver met een snelle processor is uitgerust. Meerdere gebruikers zullen immers gelijktijdig van deze processor gebruik maken. Ook flink wat geheugen is aangewezen om de applicaties te kunnen uitvoeren.

Wat Exact Venice betreft gedraagt elke remote desktop sessie zich als een gewoon werkstation.
De gegevensserver en de applicatieserver kan één en hetzelfde toestel zijn. Dit is bruikbaar voor kleinere aantallen gelijktijdige gebruikers. Zowel de applicaties als het gegevensbeheer zullen immers de CPU, geheugen en schijf belasten. Voor grotere aantallen gebruikers zal je aparte toestellen moeten inzetten voor de gegevensserver en de applicatieserver.
Je kan meerdere applicatieservers inzetten om de belasting van de hardware te spreiden over meerdere machines. Venice laat dit toe, maar heeft geen voorzieningen om dit te faciliteren. Microsoft en derde partijen zoals Citrix hebben software om actief en automatisch aan ‘load balancing’ te doen.

Citrix Metaframe is niet noodzakelijk om Exact Venice via Remote Desktop Services te gebruiken. Raadpleeg jouw softwareleverancier of dit product voor jou een meerwaarde heeft.

Een concreet cijfer plakken op hoeveel gebruikers je via één applicatieserver kan bedienen is niet mogelijk, dit is van tal van omstandigheden afhankelijk: hoe je precies met Exact Venice omgaat, welke andere software je ook via de applicatieserver uitvoert en wat jouw verwachtingen precies zijn.

Op een gemiddelde PC moet je vlot tot een tiental gebruikers gelijktijdig kunnen bedienen. Op een specifiek voor dat doel uitgeruste server zijn meerdere tientallen gebruikers mogelijk.

Je kan gelijktijdig Exact Venice via gewone werkstations als via remote desktop sessies gebruiken, zelfs in dezelfde dossiers.
Je kan ook meerdere gegevensservers inzetten. Dit kan echter enkel voor strikt gescheiden data. Je kan een aantal dossiers op de ene gegevensserver zetten en andere dossiers op een andere gegevensserver. Gebruikers kunnen gegevens op beide servers aanspreken (ook gelijktijdig).
Het is niet mogelijk om één dossier te spreiden over meerdere gegevensservers.
Installatie

De installatie van Exact Venice op een Remote Desktop Server verloopt identiek aan de installatie op een gewoon werkstation. Je voert deze installatie best uit via de console.

BE Select your country