Factureren in de cloud met Exact Venice Facturatie Basic

Exact Venice Facturatie Basic biedt een sluitend antwoord aan kmo’s op het vlak van elektronisch factureren. Snelheid en efficiëntie primeren bij de opmaak en het elektronisch versturen van verkoopfacturen. Deze facturen verstuur je per e-mail in pdf of e-fff én in bulk naar de geselecteerde klanten. De opmaak van documenten gebeurt op een overzichtelijke grafische manier. Hierbij wordt de voorraadstand van de gebruikte artikels onmiddellijk geactualiseerd.

Je beslist zelf om de voorraad per artikel bij te houden, of om meerdere artikels te groeperen onder één voorraadartikel.

Offertes & facturen in een handomdraai

Elektronisch factureren in talloze formaten

Geïntegreerd met Exact Venice Boekhouding

Op alle documenten kan je zowel goederen als diensten verwerken. In de zeer uitgebreide artikelfiche duid je aan of je voor een artikel al dan niet voorraad wenst bij te houden. De omschrijving van een artikel kan in zes verschillende talen naar keuze bijgehouden worden. Je kunt grafische bestanden (foto’s, tekeningen) koppelen aan het artikel.

Je kunt eveneens aan- en verkoopgegevens, bijkomende tekstvelden, een barcode, btw-codes, voorraadgegevens en extra informatie bijhouden.

Exact Venice Facturatie Basic heeft de volgende functionaliteiten

 • Aanmaken van klanten en leveranciers
 • Opmaken van artikels en opdelen in artikelgroepen
 • Opmaken van verkoopoffertes
 • Opmaken van verkoopfacturen
 • Details van de facturen opvragen
 • Details van de offertes opvragen
 • Gebruiken van dagboeken
 • Rapporten van de verkoophistoriek
 • Routeplanner
 • Integratie met Companyweb
 • Documenten in pdf of efff-formaat in bulk versturen via e-mail
 • Integratie met Exact Venice Boekhouding

Meer info over Exact Venice Facturatie Basic

Contacteer ons vrijblijvend
BE Select your country