Wat je als ondernemer moet weten over een koersverschil

Als je meerdere buitenlandse vestigingen hebt, krijg je soms te maken met vreemde valuta die een omrekening vereisen voor je boekhouding en jaarrekening. Door koersverschillen kan deze vreemde valuta soms meer of minder waard worden. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden in je boekhouding. Wat moet je weten over koersverschillen, gelinkt aan jouw boekhouding?

Wat is een koersverschil?

Een koersverschil is de verandering van de waarde van een valuta ten opzichte van een andere valuta, gemeten over een bepaalde tijd. Deze waardestijging of -vermindering ontstaat door verandering in vraag en aanbod. Willen veel mensen bijvoorbeeld dollars kopen? Dan kunnen jouw euro’s minder waard worden. Wereldwijde ontwikkelingen hebben dus invloed op je business.

Als internationale onderneming moet je rekening houden met vreemde valuta. Een waardestijging of -daling kan namelijk direct invloed hebben op jouw boekhouding en winst. Hoe ga je hiermee om in je boekhouding en jaarrekening, met name wat de omrekening van vreemde valuta betreft? Met andere woorden: welke impac hebben koersverschillen op jouw jaarrekening?

De impact van koersverschillen voor jouw balans en jaarrekening

Facturen in vreemde valuta – gelinkt aan jouw boekhouding – moet je voor je balans altijd omrekenen naar de functionele valuta van je onderneming. Naar euro’s dus. Je hanteert hierbij de dagkoers van de valuta op de dag van de factuurdatum. Deze wisselkoersen van valuta verschillen vaak over tijd. Omdat voor de meeste transacties een betalingstermijn geldt, bestaat dus de kans dat de waarde van je factuur in de periode van opstellen tot aan de uiteindelijke betaling verschilt. Dit noem je een –valuta of waardeverschil.

Als je internationaal onderneemt, krijg je op termijn vaak te maken met deze koersverschillen. Ze kunnen zowel positief als negatief uitvallen. Doorheen het jaar verwerk je al deze koersverschillen voor je boekhouding als aparte post in je balans. Op het einde van het jaar sluit je dit resultaat af met een positief of negatief saldo. De koersverschillen komen dus ook terug in je jaarrekening, als verlies of winst. Zo hebben deze koersverschillen echt wel een impact!

De ondernemersrisico’s van koersverschillen  

Verlies op een investering

Stel dat je als ondernemer met een vreemde valuta – bijvoorbeeld 1000 dollar – investeert in voorraad met een gelijke wisselkoers. Jouw voorraad is op dat moment 1000 euro waard. Is de koers later bijvoorbeeld 0,95? Dan bedraagt de waarde van jouw voorraad op dat moment plots nog slechts 950 euro. Door een koersverschil loop je dus 50 euro mis op je investering.

Fouten in de boekhouding

Je werkt in je boekhouding met euro’s. Buitenlandse valuta moet je dus altijd omrekenen. Tijdens een drukke periode met verschillende valuta kan het omrekenen en verwerken soms tot fouten leiden. Veel ondernemers die internationaal zakendoen, kiezen daarom voor een internationaal erp-systeem dat automatisch de buitenlandse valuta en wetgeving in de boekhouding verwerkt. Dit verkleint het risico op fouten in de jaarrekening. Een correcte berekening van vreemde valuta is dus cruciaal!

Zo ga je slim om met koersverschillen in je boekhouding

Hoe ga je slim om met koersverschillen in je boekhouding en jaarrekening? Helaas bestaat er geen glazen bol om als ondernemer een koersverschil te voorspellen. Wel kun je er op drie manieren slim rekening mee houden. Zo voorkom je in ieder geval onnodige risico’s.
Als je een lange betalingstermijn hanteert, is de kans groter dat de wisselkoers tussen de factuurdatum en uiteindelijke betaling van de factuur wisselt. Een korter betalingstermijn verkleint deze kans dus. Houd je hierbij wel aan de wetgeving.
Sommige organisaties die een product of dienst verkopen aan een specifieke regio, kiezen ervoor om op regelmatige tijdstippen de prijsstelling bij te stellen op basis van valutawisselingen. Zo minimaliseer je de impact van deze wisselingen op je winst.
Wil je zeker zijn dat je in de toekomst de specifieke prijs ontvangt die je vandaag afspreekt? Dan kun je er ook voor kiezen om een valutatermijncontract aan te gaan bij een bank (hedgen). Je gaat dan een overeenkomst aan waarmee je je beschermt tegen sterke dalingen van de valutawaarde ten opzichte van de euro. In dit geval ligt het valutarisico dus bij de bank. De keerzijde van de medaille is echter dat je niet profiteert van koersverschillen die in het voordeel van jouw boekhouding werken.

Exact voor Internationaal Zakendoen

Met Exact voor Internationaal Zakendoen regel je de boekhouding met één centraal systeem voor al jouw vestigingen wereldwijd. Zo ben je compliant met de lokale regelgeving en zijn buitenlandse valuta, talen en bankformaten standaard beschikbaar. Je kan dus maximaal focussen op jouw kerntaken, namelijk ondernemen! De rest is geregeld.
BE Select your country