De resultatenrekening: alle ins en outs

Weet je graag in detail hoe je zaak het op financieel vlak doet? Dan is de resultatenrekening een goede manier om zicht te hebben op je inkomsten en uitgaven. Wat is een resultatenrekening, wat is het verschil tussen de balans en resultatenrekening, en welke info krijg je door de resultatenrekening te lezen? We vertellen je alles wat je moet weten over de resultatenrekening en geven een voorbeeld.

Wat is een resultatenrekening?

Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord, maar wat is een resultatenrekening nu precies?  Een resultatenrekening, een andere naam voor de winst- en verliesrekening, is een overzicht van alle inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het hoofddoel van een resultatenrekening is om inzicht te geven in de financiële prestaties van je bedrijf en om te laten zien of je bedrijf winstgevend is.

De onderdelen van de resultatenrekening

Een resultatenrekening bestaat uit verschillende onderdelen waaronder:

Inkomsten
De opbrengsten die je als onderneming genereert door de verkoop van goederen of diensten.

Kosten 
De uitgaven die direct verband houden met de productie of levering van goederen of diensten.

Uitgaven
De algemene kosten die je onderneming maakt om haar activiteiten uit te voeren.

Brutowinst
Het verschil tussen de inkomsten en de kosten. Het getal geeft aan hoeveel winst je als bedrijf maakt voordat de algemene kosten er worden afgehaald.

Bedrijfswinst
Het resultaat wanneer je de uitgaven aftrekt van de brutowinst. Het toont de winstgevendheid van een onderneming aan na aftrek van alle kosten.

Voorbeeld van een resultatenrekening

Om duidelijker te maken wat een resultatenrekening is, geven we je een voorbeeld:

Inkomsten

We beginnen met de inkomsten. We geven het voorbeeld van een bouwmarkt. Hieronder vind je een overzicht van de inkomsten die de bouwmarkt heeft gegenereerd:

 • Verkoop van verf: 10.000,-
 • Verkoop van gereedschap: 50.000,-
 • Totaal inkomsten: 60.000,-

Kosten en uitgaven

Naast de inkomsten, moet de bouwmarkt uit ons voorbeeld ook kosten en uitgaven meenemen in de resultatenrekening. Hieronder vind je een overzicht van mogelijk gemaakte kosten:

 • Kosten van onderdelen: 5.000,-
 • Loonkosten: 10.000,-
 • Huurkosten: 15.000,-
 • Overige kosten: 10.000,-
 • Totaal kosten en uitgaven: 40.000,-

Brutowinst en bedrijfswinst

Voor het berekenen van de brutowinst, halen we de kosten en uitgaven af van de inkomsten:

60.000,- (inkomsten) - 40.000,- (kosten en uitgaven) = 20.000,- (brutowinst)

Vervolgens berekenen we de bedrijfswinst door de uitgaven af te trekken van de brutowinst:

20.000,- (brutowinst) - 40.000,- (kosten en uitgaven) = - 20.000,- (bedrijfswinst) 

Dit voorbeeld laat zien dat de bouwmarkt een negatieve bedrijfswinst heeft. Met andere woorden: er zijn meer kosten dan inkomsten. Het is belangrijk om deze resultaten te blijven analyseren zodat je mogelijke problemen en verbeteringen kunt identificeren.

De balans en resultatenrekening

De resultatenrekening werkt nauw samen met de balans. Maar wat is het verschil tussen de balans en resultatenrekening? Terwijl de resultatenrekening de financiële prestaties gedurende een bepaalde periode onder de loep neemt, geeft de balans een momentopname van de financiële situatie van je bedrijf op een bepaald tijdstip. De balans en resultatenrekening schetsen samen een volledig beeld van de financiële gezondheid van je onderneming.

Een resultatenrekening berekenen

We geven een aantal stappen die je helpen bij het berekenen van een resultatenrekening.

Verzamel de benodigde gegevens

Voordat je begint met het berekenen van resultatenrekening, moet je de nodige gegevens verzamelen. Denk aan je inkomsten, kosten en uitgaven. Zorg ervoor dat alle informatie nauwkeurig en volledig is zodat je een zo goed mogelijk overzicht van de financiële prestaties kan krijgen.

Categoriseer de inkomsten en uitgaven

Nadat je alle gegevens hebt verzameld, is het tijd om de inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën te plaatsen. Zo krijg je een gedetailleerd zicht op alle cijfers. Verdeel inkomsten en kosten bijvoorbeeld onder in inkomsten uit verkoop, rente-inkomsten, kosten van grondstoffen, salarissen en huurkosten.

Bereken de brutowinst en bedrijfswinst

De volgende stap in het berekenen van de resultatenrekening is de brutowinst en de bedrijfswinst becijferen. Trek de kosten en uitgaven van de inkomsten af om de brutowinst te berekenen. Vervolgens trek je de uitgaven af van de brutowinst om de bedrijfswinst te berekenen.

Analyseer de resultaten

De laatste stap is het analyseren van de resultaten. Identificeer sterke punten, zwakke punten en gebieden die eventueel verbeterd moeten worden. Deze analyse helpt je beslissingen te nemen en toekomstige strategieën te plannen. 

De resultatenrekening van een eenmanszaak

De resultatenrekening is, net als de balans, een onderdeel van de jaarrekening. De meeste bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening neer te leggen. Wie een eenmanszaak heeft, moet wettelijk gezien geen jaarrekening indienen. Toch is het nuttig om ook als eenmanszaak je resultatenrekening en balans op te maken. De balans en resultatenrekening geven namelijk inzicht in hoe je eenmanszaak presteert.

Het belang van een functionele resultatenrekening

Een functionele resultatenrekening is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de grootte. Door je resultatenrekening na te lezen, krijg je inzicht in de winstgevendheid van je zaak, kun je identificeren waar er inefficiënties zitten en neem je makkelijker financiële beslissingen. Door regelmatig de resultatenrekening te berekenen en na te lezen, kun je als bedrijf je financiële prestaties verbeteren en groeimogelijkheden benutten.

FAQ

De resultatenrekening is een overzicht van alle inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode.
De resultatenrekening vormt een belangrijk onderdeel van de boekhouding, omdat het inzicht biedt in de financiële prestaties en winstgevendheid van je bedrijf. Het toont aan hoeveel inkomsten je hebt gegenereerd, welke kosten er zijn gemaakt en wat het uiteindelijke resultaat is.

De belangrijkste onderdelen van de resultatenrekening zijn: 

 • Omzet: de totale inkomsten uit de verkoop. 
 • Kostprijs van de omzet: de kosten die direct verband houden met de productie van de verkochte goederen of diensten. 
 • Brutowinst: het verschil tussen de omzet en de kostprijs van de omzet. 
 • Bedrijfskosten: de kosten die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten. 
 • Bedrijfswinst: het verschil tussen de brutowinst en de bedrijfskosten. 
 • Financiële kosten en baten: rente, belastingen en andere financiële inkomsten en uitgaven. 
 • Nettoresultaat: het uiteindelijke resultaat na aftrek van alle kosten en baten. Dit is de uiteindelijke nettowinst (winst) of nettoverlies (verlies).

Stap 1: Verzamel alle financiële gegevens

Verzamel alle relevante financiële gegevens van de periode waarvoor je de resultatenrekening wil opstellen. Dit omvat alle informatie over de inkomsten, kosten en uitgaven. 

Stap 2: Categoriseer inkomsten en kosten

Nu je alle informatie bij elkaar hebt verzameld, ga je de inkomsten en kosten in verschillende categorieën plaatsen. Typische categorieën voor inkomsten zijn bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, rente-inkomsten en andere bedrijfsinkomsten. Kosten kunnen worden onderverdeeld in personeelskosten, operationele kosten, marketingkosten en afschrijvingen. 

Stap 3: Bereken de totale inkomsten

Tel de inkomsten in elke categorie bij elkaar op om de totale inkomsten voor de periode te berekenen. 

Stap 4: Bereken de totale kosten

Tel de kosten in elke categorie bij elkaar op om de totale kosten voor de periode te berekenen. 

Stap 5: Bereken de brutowinst

Trek de totale kosten af van de totale inkomsten om de brutowinst te berekenen. Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van de directe kosten van de geproduceerde goederen of diensten. 

Stap 6: Bereken de operationele kosten

Trek de operationele kosten, zoals personeelskosten en operationele uitgaven, af van de brutowinst om de operationele winst te berekenen. 

Stap 7: Voeg andere inkomsten en uitgaven toe

Voeg eventuele andere inkomsten en uitgaven toe aan de operationele winst om het totale resultaat voor rente en belastingen (EBIT) te berekenen. Voorbeelden van andere inkomsten en uitgaven zijn rente-inkomsten en rente-uitgaven.

Stap 8: Bereken de nettowinst of -verlies

Trek eventuele belastingen af van het EBIT om de nettowinst of nettoverlies voor de periode te berekenen. 

BE Select your country