Activa: de bouwstenen voor jouw succes

Als je de balans van je onderneming opstelt, kom je sowieso het begrip ‘activa’ tegen. Activa spelen een cruciale rol om jouw financiële situatie goed in kaart te brengen. Maar wat is de betekenis van activa? En welke soorten van activa bestaan er? We leggen het uit!

De betekenis van activa

Onder activa verstaan we alle bezittingen die eigendom zijn van een persoon, bedrijf of organisatie en die van economische waarde zijn. Dat kunnen tastbare en niet-tastbare zaken zijn. Tastbare activa zijn fysieke objecten zoals geld, inventaris, gebouwen, machines en voertuigen. Niet-tastbare activa zijn bijvoorbeeld intellectuele eigendommen. Denk daarbij aan patenten, auteursrechten of handelsmerken.

Van vaste tot vlottende activa: welke soorten zijn er?

Er zijn verschillende soorten activa die allemaal iets anders betekenen. We zetten de veelvoorkomende activa voor jou op een rijtje:

Vlottende activa

Vlottende activa zijn zaken die makkelijk in geld kunnen worden omgezet of binnen een korte tijd worden gebruikt. Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraad, snelle beleggingen, geld of rekeningen die nog betaald moeten worden.

Vaste activa

Naast vlottende activa zijn er ook vaste activa of niet-vlottende activa. Dat zijn zaken die voor een langere tijd worden gebruikt in een bedrijf. Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, machines, voertuigen en land. In tegenstelling tot vlottende activa kun je vaste activa dus niet zo snel omzetten in geld.

Financiële vaste activa

Onder financiële vaste activa verstaan we investeringen in andere ondernemingen waar je controle over hebt. Je hebt dan een groot belang in het geld van een ander bedrijf. Voorbeelden van financiële vaste activa zijn aandelen, obligaties en leningen aan andere bedrijven.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn tastbare spullen die fysiek aanwezig zijn en worden gebruikt in een bedrijf. Enkele voorbeelden van materiële vaste activa zijn gebouwen, machines, voertuigen en apparatuur. Deze zaken zijn geld waard en helpen een onderneming om zo efficiënt mogelijk te werken.

Overlopende activa

Overlopende activa zijn kosten of inkomsten die gedaan zijn in het ene jaar, maar horen bij een ander jaar. Het zijn tijdelijke rekeningen die gebruikt worden om kosten of inkomsten in het juiste jaar te zetten. Voorbeelden van overlopende activa zijn betaalde kosten en inkomsten die nog gefactureerd moeten worden.

Maak de juiste keuzes op basis van je activa

Het is belangrijk om te weten welke soorten activa binnen jouw bedrijf een rol spelen. Zo kun je namelijk betere financiële keuzes maken. Of het nu gaat om vlottende activa, financiële vaste activa, materiële vaste activa of overlopende activa: ze zijn de bouwstenen van een goede financiële situatie.

FAQ

Onder activa verstaan we alle bezittingen die eigendom zijn van een persoon, bedrijf of organisatie en van economische waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan spullen, geld, maar ook niet-tastbare bezittingen.

Er zijn verschillende soorten activa, waaronder: 

  • Vaste activa: dit zijn spullen die voor een langere tijd worden gebruikt in je bedrijf. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, voertuigen en land. 
  • Vlottende activa: activa die snel omgezet kunnen worden in contant geld, zoals kas, banktegoeden, voorraden en debiteuren. 
  • Financiële vaste activa: hier vallen investeringen van andere bedrijven onder waar je controle over hebt. Voorbeelden zijn aandelen, obligaties en leningen aan andere bedrijven. 
  • Materiële vaste activa: dit zijn tastbare spullen die fysiek aanwezig zijn en gebruikt worden binnen je onderneming. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, machines, voertuigen en apparatuur. 
  • Overlopende activa: overlopende activa zijn kosten of inkomsten die gedaan zijn in het ene jaar, maar horen bij een ander jaar. Voorbeelden hiervan zijn betaalde kosten en inkomsten die nog gefactureerd moeten worden.
Onder activa vallen alle middelen die eigendom zijn van je bedrijf en een bepaalde waarde hebben. Onder passiva vallen alle schulden en verplichtingen van je bedrijf. Het verschil tussen deze twee wordt weergegeven op de balans, waarbij de totale waarde van de activa gelijk moet zijn aan de totale waarde van de passiva plus het eigen vermogen.
Activa spelen een belangrijke rol binnen je bedrijf, omdat ze je in staat stellen om producten te produceren, diensten te leveren en winst te genereren. Daarnaast fungeren activa als onderpand voor leningen en brengen ze de financiële gezondheid en stabiliteit van je bedrijf in kaart.
BE Select your country