Het “voor wie, wat en waarom” van de CSRD-richtlijn

In 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in voege getreden. De CSRD-richtlijn is een Europese richtlijn die bedrijven in Europa verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten. Op die manier wil de EU organisaties doen stilstaan bij hun impact op mens en milieu. Vraag je je af hoe de CSRD-wetgeving in de praktijk werkt? Wil je zelf stappen zetten richting een meer duurzame werking? We vertellen je alles over de Corporate Sustainability Reporting Directive, of CSRD, van betekenis tot stappenplan

De betekenis van CSRD

CSRD is een term die je tegenwoordig vaak hoort vallen binnen het bedrijfsleven. Maar wat is de betekenis van CSRD eigenlijk? Het staat voor ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, oftewel de richtlijn voor het rapporteren van duurzaamheid binnen een onderneming. Het is een onderdeel van de Green Deal van de Europese Unie. De Green Deal is een reeks van initiatieven die de EU heeft vastgelegd om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Zo moet ons continent tegen 2030 bijvoorbeeld haar CO2-uitstoot met 55% verminderd hebben tegenover 1990.

Het doel van de Corporate Sustainability Reporting Directive

De ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ is dus een door de Europese Unie opgerichte richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Maar wat is het doel? Het doel van de CSRD-richtlijn bestaat uit twee delen en gaat zowel over het bevorderen van transparantie als het stimuleren van duurzaamheid binnen bedrijven:

 • Bevorderen van transparantie: door het delen van een CSRD-rapportage met daarin niet-financiële informatie rondom de impact van het bedrijf op het milieu en sociale kwesties, wordt de transparantie vergroot. Externe partijen zoals investeerders, belanghebbenden en het brede publiek krijgen hierdoor een completer beeld van de prestaties van het bedrijf.
 • Stimuleren van duurzaamheid: het delen van een CSRD-rapportage met daarin niet-financiële informatie rondom de impact van het bedrijf op het milieu en sociale kwesties, moedigt bedrijven aan om duurzaamheid op te nemen in hun kernstrategieën en bedrijfsvoering. Bedrijven worden hierdoor gestimuleerd om bewuste keuzes te maken en rekening te houden met hun impact op het milieu, de samenleving en bestuurspraktijken.

Samenvattend is het doel van de CSRD-regelgeving dus een evenwichtige en eerlijke duurzaamheidsrapportage te waarborgen, waarbij bedrijven ook worden beoordeeld op hun bijdrage aan duurzaamheid en maatschappelijk welzijn. Dit draagt bij aan een meer transparante en verantwoordelijke zakelijke wereld die een positieve impact creëert op zowel economisch als maatschappelijk vlak.

CSRD-wetgeving in de praktijk

We weten nu waar de CSRD-regelgeving voor staat en wat het doel is. Maar wat betekent het in de praktijk? De CSRD-richtlijn geldt per 1 januari 2024 voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage ook verplicht voor grote bedrijven die buiten de NFRD vallen. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden::

 • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar.
 • Meer dan 20 miljoen euro op de balans.
 • Meer dan 250 medewerkers.

Beursgenoteerde kmo-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD-richtlijn voldoen en niet-beursgenoteerde kmo-bedrijven volgen daarna.

Stappenplan CSRD voor accountants- en boekhouders

 1. Verdiep je grondig in de CSRD-wetgeving: het lijkt overbodig om te noemen, maar begrijp allereerst welke specifieke eisen en voorschriften er van toepassing zijn op ondernemingen.
 2. Identificeer relevante indicatoren: bepaal samen met de ondernemer welke indicatoren relevant zijn voor de onderneming op basis van de aard van de activiteiten van de onderneming.
 3. Stel een rapportageprocedure in: zorg dat er een gestructureerd rapportageproces wordt ingericht. Dit zorgt ervoor dat de benodigde gegevens op tijd worden verzameld en geverifieerd. Slimme (online) boekhoudsoftware kan helpen om de nodige informatie vroegtijdig en automatisch te verzamelen en vastleggen.
 4. Stel de CSRD-rapportage op: met behulp van slimme software voor het opstellen van de jaarrekening kun je de gegevens rondom de gekozen indicatoren gemakkelijk identificeren en vertalen naar zinvolle inzichten die de ondernemer kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Stappenplan CSRD voor ondernemers

 1. Begrijp aan welke eisen je moet voldoen: het is van essentieel belang om de specifieke vereisten van de CSRD-wetgeving te begrijpen. Zo weet je precies over welke aspecten gerapporteerd moet worden en welke indicatoren en prestatiecriteria van toepassing zijn.
 2. Identificeer belangrijke indicatoren: bepaal welke indicatoren relevant zijn voor jouw bedrijf op basis van de aard van je activiteiten.
 3. Stel een rapportageprocedure in: zorg dat je een gestructureerd rapportageproces hebt wat ervoor zorgt dat de benodigde gegevens op tijd worden verzameld en geverifieerd. Slimme (online) boekhoudsoftware kan helpen om al deze informatie automatisch te verzamelen en vast te leggen.
 4. Stel de CSRD-rapportage op: stel een gestructureerd duurzaamheidsverslag op met daarin de informatie rondom de door jou gekozen indicatoren, de gebruikte meetmethoden, de behaalde resultaten en eventuele doelstellingen voor verbetering.

Bedrijfssoftware voor de CSRD-richtlijn

Exact Online kan helpen bij het voldoen aan de CSRD-verplichting vanuit de EU. Hiermee kunnen bedrijven nauwkeurig en gestandaardiseerd niet-financiële gegevens verzamelen, analyseren en rapporteren over milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. De software automatiseert gegevensverzameling, vereenvoudigt rapportageprocessen om CSRD-prestaties te rapporteren. Door het stroomlijnen van het rapportageproces helpt onze bedrijfssoftware organisaties om tijd en middelen te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de complexe EU-richtlijnen. Het vergemakkelijkt ook het identificeren van risico's en kansen, wat bedrijven in staat stelt proactieve maatregelen te nemen om duurzaamheid te verbeteren en te reageren op de verwachtingen van beleggers en belanghebbenden. Exact Online is een geïntegreerd bedrijfssoftwareplatform voor ondernemers en accountants, dat specifieke functionaliteiten biedt om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de CSRD-richtlijn.

Over deze informatie:
Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van CSRD-regelgeving. Het is niet allesomvattend, en richt zich op de meest algemene kenmerken. Lezers worden gewaarschuwd dat de informatie mogelijk niet volledig is en dat professioneel advies wordt aanbevolen voordat er gehandeld wordt op basis van deze publicatie. Exact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van acties gebaseerd op deze informatie.

FAQ

CSRD staat voor ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, oftewel de richtlijn voor het rapporteren van duurzaamheid binnen een onderneming. De richtlijn is door de Europese Unie opgericht en staat centraal in de Green Deal van de EU.

De CSRD-richtlijn geldt per 1 januari voor bedrijven die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Vanaf 2026 wordt de duurzaamheidsrapportage over 2025 ook verplicht voor grote bedrijven die buiten de NFRD vallen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD-richtlijn voldoen en het niet-beursgenoteerd mkb volgt daarna.

Bedrijfssoftware is essentieel voor EU-bedrijven om te voldoen aan CSRD-richtlijnen. De software automatiseert gegevensverzameling, rapportage over milieu, sociaal en bestuurlijk beleid, bespaart tijd en middelen, en versterkt proactieve duurzaamheidsmaatregelen. Het platform biedt tools voor risico-identificatie, anticipatie op investeerdersverwachtingen, en ondersteuning bij CSRD-naleving.

BE Select your country