Belangrijke aspecten en principes van externe verslaggeving

Ben je ooit in de war geraakt door alle termen rondom financiële verslaggeving? Geen zorgen, wij helpen je graag! Deze keer met het beter begrijpen van het begrip ‘externe verslaggeving’. We nemen je mee in wat externe (financiële) verslaggeving is, de verschillende verslaggevingsprincipes, het verslaggevingsstelsel en de verslaggevingsstandaarden.

Wat is externe verslaggeving?

De verslaggeving van een bedrijf is bedoeld om informatie te delen waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen twee soorten: de interne en externe verslaggeving. Interne verslaggeving — het woord zegt het al — bevat informatie voor de onderneming zelf, zoals management, bestuur, medewerkers. Externe verslaggeving is het opstellen en publiceren van onder andere de jaarrekening en het bestuursverslag. De informatie is via de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD toegankelijk voor stakeholders buiten de organisatie. Denk daarbij aan investeerders, de belastingdienst, potentiële partners, etc. De externe verslaggeving — verplicht trouwens — blikt terug op het afgelopen jaar en geeft externe belanghebbenden een beeld van hoe je organisatie het doet.

Voor wie is de externe financiële verslaggeving verplicht?

In principe is elke Belgische vennootschap verplicht om externe financiële verslaggeving uit te brengen. Dit gebeurt door middel van het uitbrengen van een verslag rondom de financiële status en het (elektronisch) doorgeven van deze benodigde documenten aan de Nationale Bank van België (NBB). Deze verplichting zorgt ervoor dat de financiële gezondheid van een onderneming gekend is voor iedereen.

De verslaggevingsprincipes

Je mag niet lukraak externe verslaggeving opstellen. Je moet je aan enkele regels, oftewel verslaggevingsprincipes, houden. Deze verslaggevingsprincipes maken duidelijk welke informatie je overzicht moet bevatten. Dit zorgt ervoor dat elk bedrijf op dezelfde, consistente manier rapporteert. Op die manier kunnen stakeholders de externe financiële verslaggeving van verschillende organisaties beter vergelijken met elkaar. Zo is het verplicht om deze vier documenten te publiceren:

  • De geconsolideerde jaarbalans
  • Het bestuursverslag en het verslag van de commissaris
  • Bepaalde specifieke rapporten van het bestuursorgaan
  • De sociale balans

Op de website van de Nationale Bank van België kan je nagaan welk model je dient te volgen volgens je type bedrijf.

Het verslaggevingsstelsel

Een goed verslaggevingsstelsel kan een bedrijf enorm helpen bij het opstellen van de financiële verslagen. In een stelsel financiële verslaggeving kan je namelijk alle methoden, systemen en procedures vastleggen die je als bedrijf gebruikt om de financiële informatie vast te leggen, verwerken en rapporteren. Door ervoor te zorgen dat alle verslaggevingsprincipes en regels vanuit wetgeving in dit verslaggevingsstelsel zijn opgenomen, zorg je ervoor dat de financiële verslagen betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De structuur en processen rondom het vastleggen van de financiële informatie binnen een stelsel financiële verslaggeving geven daarnaast informatie over onder andere de boekhoudsystemen, interne controles, rapportage procedures en verantwoordelijkheden van medewerkers.

Verslaggevingsstandaarden

Een goed verslaggevingsstelsel kan een bedrijf enorm helpen bij het opstellen van de financiële verslagen. In een stelsel financiële verslaggeving kan je namelijk alle methoden, systemen en procedures vastleggen die je als bedrijf gebruikt om de financiële informatie vast te leggen, verwerken en rapporteren. Door ervoor te zorgen dat alle verslaggevingsprincipes en regels vanuit wetgeving in dit verslaggevingsstelsel zijn opgenomen, zorg je ervoor dat de financiële verslagen betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De structuur en processen rondom het vastleggen van de financiële informatie binnen een stelsel financiële verslaggeving geven daarnaast informatie over onder andere de boekhoudsystemen, interne controles, rapportage procedures en verantwoordelijkheden van medewerkers.

Slimme bedrijfssoftware als hulpmiddel

Bedrijfssoftware kan helpen bij het voldoen aan externe verslaggeving verplichtingen vanuit de EU. Hiermee kunnen bedrijven nauwkeurig en gestandaardiseerd financiële gegevens verzamelen, analyseren en hierover rapporteren. De software automatiseert gegevensverzameling, vereenvoudigt rapportageprocessen om financiële verslaggeving te rapporteren. Door het stroomlijnen van het rapportageproces helpt bedrijfssoftware organisaties om tijd en middelen te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de complexe EU-richtlijnen. Het vergemakkelijkt ook het identificeren van risico's en kansen, wat bedrijven in staat stelt proactieve maatregelen te nemen om duurzaamheid te verbeteren en te reageren op de verwachtingen van beleggers en belanghebbenden. Exact Online is een geïntegreerd bedrijfssoftwareplatform voor accountants-/boekhouders en kmo’s dat specifieke functionaliteiten biedt om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan externe financiële verslaggeving.

FAQ

Externe verslaggeving richt zich op het beschikbaar stellen van financiële informatie van het bedrijf aan externe stakeholders, zoals crediteuren, investeerders en toezichthouders, en is bedoeld om terug te kijken en verantwoording af te leggen over gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
In principe is elke Belgisch vennootschap verplicht om externe financiële verslaggeving uit te brengen.
Verslaggevingsprincipes zijn basisregels en richtlijnen voor het opstellen van financiële verslagen en geven aan welke informatie moet worden opgenomen, welke waarderingsmethoden er moeten worden gebruikt en hoe de financiële informatie moet worden gepresenteerd.
Een verslaggevingsstelsel is een document waarin alle methoden, systemen en procedures vastleggen die je als bedrijf gebruikt om de financiële informatie vast te leggen, verwerken en rapporteren. Door ervoor te zorgen dat alle verslaggevingsprincipes en regels vanuit wetgeving, zoals de ‘Wet toezicht financiële verslaggeving’, in dit verslaggevingsstelsel zijn opgenomen, zorg je ervoor dat de financiële verslagen betrouwbaar en nauwkeurig zijn.
Verslaggevingsstandaarden zijn gedetailleerde voorschriften die aangeven hoe financiële verslagen moeten worden opgesteld en gepresenteerd en zorgen ervoor dat alle verslaggeving op een uniforme manier gebeurt waardoor deze informatie wereldwijd begrepen en vergeleken kan worden.
BE Select your country