De jaarlijkse accountantscontrole uitgelegd

Alles wat jij moet weten over de wettelijk verplichte controle van de jaarrekening

Het is een jaarlijkse gewoonte in de boekhoudwereld: de wettelijke controle van de jaarrekening. Maar wat is deze accountantscontrole precies? Wanneer is een jaarrekening controleplichtig? En moet je verplicht een bedrijfsrevisor aanstellen voor de controle van je jaarrekening? We vertellen je alles over de accountantscontrole en leggen uit welke stappen je moet zetten.

Wat is een accountantscontrole?

Tijdens een accountantscontrole checkt een bedrijfsrevisor de jaarrekening van ondernemingen die controleplichtig zijn. De bedoeling van een accountantscontrole is om na te gaan of de financiële documenten van de organisatie wel overeenkomen met de werkelijkheid. Met andere woorden: kloppen de financiële situatie, de prestaties en kasstromen van een bedrijf met wat er op papier staat? De bedrijfsrevisor die de accountantscontrole uitvoert, onderzoekt alle financiële gegevens van de organisatie en verifieert zo de juistheid van de cijfers.

Is een accountantscontrole verplicht?

De accountantscontrole is alleen verplicht voor controleplichtige jaarrekeningen, of met andere woorden: jaarrekeningen die volgens de wet moeten nagekeken worden door een bedrijfsrevisor. De verplichting geldt voor middelgrote en grote bedrijven. Valt jouw zaak niet binnen deze categorieën? Dan ben je niet verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren, al mag je natuurlijk altijd vrijwillig je jaarrekening laten nakijken. Als de jaarrekening werd gecontroleerd en goedgekeurd, voegt de bedrijfsrevisor een accountantsverklaring bij die specifieke jaarrekening.

Wanneer is een jaarrekening controleplichtig?

Zoals hierboven genoemd geldt de controleplicht voor bedrijven van diverse groottes en rechtsvormen. Maar wanneer is een jaarrekening precies controleplichtig? De criteria voor een controleplichtige jaarrekening zijn gebaseerd op de rechtsvorm en de omvang van een bedrijf en een bedrijf is controleplichtig als het gedurende twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de criteria voldoet. De belangrijkste criteria voor een controleplichtige jaarrekening zijn:

  • De balanstotaal: de balanstotaal van het bedrijf bedraagt € 6 miljoen of meer;
  • De netto-omzet: de netto-omzet van het bedrijf bedraagt € 12 miljoen of meer;
  • Het gemiddeld aantal werknemers: het bedrijf heeft gedurende het boekjaar gemiddeld meer dan 50 werknemers.

Wanneer een bedrijf voldoet aan de bovengenoemde criteria, is de jaarrekening controleplichtig en moet een bedrijfsrevisor de jaarrekening controleren. 

Is het verplicht om een bedrijfsrevisor aan te stellen?

Vraag je je af of je verplicht een bedrijfsrevisor moet aanstellen om de accountantscontrole uit te laten voeren? Als je controleplichtig bent, dan moet je in ons land de accountantscontrole verplicht door een bedrijfsrevisor uit laten voeren. Een (verplichte) bedrijfsrevisor is een onpartijdige deskundige die wordt gekozen door het bestuur van een bedrijf. De bedrijfsrevisor die uiteindelijk wordt benoemd voor de controle van je jaarrekening, wordt een commissaris(-bedrijfsrevisor) genoemd. Zijn onafhankelijkheid zorgt ervoor dat hij op een betrouwbare manier de controle van de jaarrekening kan uitvoeren.

Slimme software als hulpmiddel

Waar de accountantscontrole vroeger nog handmatig werd uitgevoerd, denk aan het handmatig tot in detail controleren van inkooporders, facturen, etc., is dit vandaag de dag niet meer aan de orde. Slimme software kan helpen bij het verzamelen van alle nodige informatie voor de (verplichte) accountantscontrole. 

Eén totaaloplossing voor jouw kantoor binnen handbereik

Met de accountancy suite van Exact Online heb je een krachtige totaaloplossing voor jouw kantoor. Combineer je werkprogramma- of audit software met de andere accountancy oplossingen of koppel deze aan je bestaande apps of één van de 220 apps uit de App Store. Jij kiest zelf wat je nodig hebt.

FAQ

Een accountantscontrole is een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor om de financiële overzichten van een organisatie te beoordelen en te verifiëren op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en naleving van boekhoudkundige principes en regelgeving.
De accountantscontrole is alleen verplicht voor controleplichtige jaarrekeningen, of met andere woorden: jaarrekeningen die volgens de wet moeten nagekeken worden door een bedrijfsrevisor. De verplichting geldt voor middelgrote en grote bedrijven.
Een jaarrekening is controleplichtig wanneer een onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende criteria voldoet: een balanstotaal van meer dan €6 miljoen, een omzet van meer dan €12 miljoen en meer dan 50 werknemers in dienst.
Als je controleplichtig bent, dan moet je in ons land de accountantscontrole verplicht door een bedrijfsrevisor uit laten voeren.
BE Select your country