Nieuws

Drie ontwikkelingen waar kmo's rekening mee moeten houden in 2024

Joep Hoeks, CPO Exact over ondernemerstrends voor 2024

Joep Hoeks, Chief Product Officer van Exact, geeft tips om er op te anticiperen

Wemmel, 5 december – 2023 was voor veel ondernemers in ons land een uitdagend jaar. Hoewel de inflatie in 2023 lager was dan het jaar ervoor, was het consumentenvertrouwen het hele jaar negatief. Er gingen in 2023 ook meer bedrijven failliet dan in 2022 en de krapte op de arbeidsmarkt bleef hoog. Wordt 2024 een beter ondernemersjaar? Nu het jaar er bijna op zit, blikken we natuurlijk al vooruit op volgend jaar. Dat doen we samen met Joep Hoeks, onze Chief Product Officer. In dit artikel vertelt hij welke ontwikkelingen kmo's en hun accountants in 2024 te wachten staan. Hij geeft ook tips om er op te anticiperen.

1. “Meer efficiëntie is een absolute must om deze economisch uitdagende tijden de baas te blijven en automatisering is de katalysator”

Economische vooruitblik op 2024

Zoals uit cijfers van het Federaal Planbureau blijkt, wist België nipt te ontsnappen aan een recessie. Naar verwachting zal de economische groei in 2024 maar matig zijn. De geopolitieke situatie drijft de prijzen van grondstoffen en energie stevig de hoogte in. Bovendien verwachten we dat de rentes in 2024 hoog blijven en daar zullen veel ondernemers de impact van voelen. Het maakt investeren in het bedrijf of specifieke middelen zoals machines een pak moeilijker. Niettemin wijzen de statistieken op een lichte verbetering. Daarnaast blijven de loonkosten in 2024 stijgen, wat een impact heeft op de dynamiek in de arbeidsmarkt. De betaalbaarheid van arbeid komt in 2024 onder druk te staan, wat kan uitmonden in een oplopende werkloosheid. Toch zullen ook volgend jaar veel bedrijven het lastig hebben om de juiste mensen te vinden en blijft de recessie om de hoek loeren.

“Om deze economisch uitdagende tijden de baas te blijven, is meer efficiëntie een absolute must. En volgens mij is automatisering daar de katalysator voor”, vertelt Joep Hoeks. “Dankzij automatisering kan je meer werk verrichten in minder tijd en met minder mensen. Dat geldt voor zowel operationele, financiële als HR-processen. Automatisering levert je bovendien gestructureerde gegevens op, waardoor je meer inzicht krijgt in je organisatie. Neem bijvoorbeeld het debiteurenbeheer: een slim automatiseringssysteem laat niet alleen zien hoeveel openstaande facturen je nog hebt, maar stuurt klanten ook automatisch herinneringen om facturen te betalen. Dankzij klantprofielen gebeurt dat ook op de juiste toon. Denk aan een strenge herinnering voor klanten die vaak te laat betalen en een vriendelijke herinnering voor wie normaal gezien altijd op tijd betaalt. Koppel dat aan een betaallink en je hebt een handig instrument om de cashflow te verbeteren en altijd een actueel inzicht te hebben in je financiële situatie. En met een order- en voorraadbeheersysteem heb je altijd de juiste hoeveelheid producten in huis en weet je precies op welke momenten in het jaar je meer voorraad moet aanleggen om klanten snel te kunnen beleveren. Kortom: automatisering helpt je efficiënter te werken, maar ook om beter onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen en te blijven groeien.”

2. “Bedrijven die innovaties als AI omarmen en tegelijkertijd oog hebben voor de personal touch zullen in 2024 succesvoller zijn”

Technologische vooruitblik op 2024

Je hoort het wel vaker: stilstaan is achteruitgaan. De huidige nooit aflatende 24-uurseconomie vraagt veel van ondernemers en vereist een hoge mate van flexibiliteit. Die trend zal zich in 2024 ongetwijfeld voortzetten. We zien ook dat generatieve AI zich verder zal ontwikkelen en er steeds meer uiteenlopende toepassingen zullen verschijnen. Denk aan chatbots voor de ondersteuning van de klantenservice, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe producten of marketingcampagnes. Die inzet van AI mag dan wel efficiënter zijn, maar leidt echter vaak tot een productie en dienstverlening op massaniveau en een onpersoonlijke benadering. En dat terwijl de behoefte aan persoonlijk contact en op maat gemaakte ervaringen voor consumenten eigenlijk belangrijker worden in 2024. Dat voorspelt ook het wereldwijde gerenommeerde onderzoeks- en adviesbureau Gartner.

“Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers technologische innovaties moeten omarmen, maar ook dat ze de personal touch niet uit het oog mogen verliezen”, vervolgt Joep. “Bedrijven die daarin het juiste evenwicht vinden, zullen volgens mij zowel in 2024 als op lange termijn succesvoller zijn. Artificiële intelligentie zal de mensen niet vervangen, maar kan wel een waardevolle aanvulling zijn op mensenwerk. De software richt zich op eenvoudige, routinematige taken, terwijl de mensen zich focussen op de creatievere taken. Die creativiteit is belangrijk in 2024. Daarmee kan je je onderscheiden en klanten de verwachte personal touch geven. Creativiteit kan je bij jezelf zoeken, maar ook in samenwerking met anderen. Want krachten bundelen leidt tot dynamische platformen met veel voordelen voor gebruikers. Bij Exact investeren we bovendien volop in user experience. De technologische vooruitgang is geweldig, maar heeft ook een grote impact op ons welzijn. De gemiddelde schermtijd van de Belgen bedraagt maar liefst gemiddeld 3 uur per dag. We weten dat consumenten hun schermtijd komend jaar willen afbouwen en dat kan alleen als de toepassingen heel gebruiksvriendelijk zijn en eenvoudig en snel werken. Die trend in gebruiksvriendelijkheid geldt trouwens niet alleen voor software, maar bijvoorbeeld ook de klantenservice, zodat consumenten persoonlijker én efficiënter bereikt kunnen worden.”

3. “Wees een verantwoorde ondernemer en werkgever: stel doelen op en maak ze meetbaar”

Maatschappelijke vooruitblik op 2024

Deze trend doet zich al langer voor, maar bedrijven die in 2024 geen duurzame en ethisch verantwoorde keuzes maken, zullen achter het net vissen. Verantwoord ondernemen gaat dus niet alleen over de impact op het milieu, maar ook op mensen. Natuurlijk is CO2-reductie belangrijk, maar oog hebben voor de lokale omgeving waarin je als bedrijf actief bent, is minstens zo belangrijk. Evenals goed werkgeverschap. Zo blijkt uit een studie van de Europese Investeringsbank dat 76% van de Europeanen onder de 30 de klimaatimpact van een werkgever meeweegt in de keuze voor een nieuwe job. Zoomen we verder in op het werkgeverschap, dan blijken Belgen loyale werknemers te zijn. Uit een studie van SD Worx blijkt dat Belgen het minst op zoek gaan naar een andere job. Maar dat mag bedrijven niet de indruk geven dat ze geen oog meer moeten hebben voor retentie. Het huidige personeel is een ambassadeur voor het aantrekken van nieuwe talenten. Om werknemers tevreden te houden, is een goede werk-privébalans enorm belangrijk. Meer dan 8 op de 10 Belgen gaf in datzelfde onderzoek aan neutraal of tevreden te zijn over het evenwicht tussen hun persoonlijk en professioneel leven.

“Ondernemers hebben al langer de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan mens en milieu, maar in 2024 is het belangrijk om ook concrete en meetbare doelstellingen vast te leggen. Onder andere met met het oog op de CSRD-wetgeving. Hoewel deze verplichte duurzaamheidsrapportage voor kleinere bedrijven pas na 2026 gaat spelen, zullen zij er indirect eerder mee te maken krijgen, bijvoorbeeld als ze goederen of diensten aan grotere bedrijven leveren. Waar je als bedrijf precies over moet rapporteren verschilt per sector, maar klimaatimpact zal zeker een hoofdrol spelen. Ook wij willen verantwoorde keuzes moeten maken. Daarom hebben we bij Exact een breed responsible business-programma opgesteld dat integraal onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsstrategie. Zo is het geen aparte afdeling maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die betrokkenheid van collega’s is belangrijk om echt het verschil te maken. Tegen 2030 willen we onze uitstoot met de helft verminderen ten opzichte van 2019. Begin dit jaar zagen we al dat onze voetafdruk met meer dan 30% verkleind is. Maar we hebben ook doelen gesteld op het gebied van diversiteit in ons personeelsbestand, ontwikkelingsmogelijkheden en onze bijdrage aan de lokale gemeenschap. Alle collega’s van Exact hebben de mogelijkheid om drie werkdagen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Iets waar ik mij persoonlijk ook graag voor inzet. Een ander mooi voorbeeld waarmee we willen bijdragen aan een betere werk-privébalans is ons pilootproject om een week per jaar vanuit het buitenland te werken”, aldus Joep.

Tot slot
Samenvattend kunnen we concluderen dat efficiëntie hét woord van 2024 is. Joep Hoeks besluit: “Zeker, en niet alleen zakelijk gezien. Door in te zetten op automatisering en nieuwe technologieën kan je efficiënter werken. Zo blijft er meer tijd over voor andere zaken, zoals creativiteit en persoonlijk contact met klanten, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en een aangename werk-privébalans.”
BE Select your country