Productie

Echte ‘smart’ industrie doet aan ketenintegratie

Echte ‘smart’ industrie doet aan ketenintegratie

Een van de belangrijkste schakels in de productiesector is de toelevering van grondstoffen, onderdelen en halffabricaten. Sinds de jaren 1970 speelt automatisering daarin een rol. Terecht, want timing is alles om de productieprocessen op gang te houden. Maar het wordt pas echt optimaal als de fabriek en toeleverancier in staat zijn om realtime gegevens uit te wisselen: ketenintegratie.

Overtypen van orders en het najagen van leveringen

Binnen de productiesector is enterprise resource planning (ERP) sinds eind vorige eeuw een belangrijke tool om te zorgen voor het plannen van productieprocessen. Dat terrein is traditioneel voorbehouden aan de aankopers die moeten zorgen dat de juiste grondstoffen aanwezig zijn. Maar de efficiëntie is daarbij vaak ver te zoeken. De helft van de tijd gaat naar het overtypen van orders en het najagen van leveringen. Een overzicht bewaren is lastig, want de gegevens die nodig zijn voor de supply chain komen voor 80% van buiten de organisatie.

Gefragmenteerde informatie

En die gegevens zijn essentieel, want ze bevatten informatie over de status van de leveringen: komen ze op tijd, zijn ze compleet en zo niet, wanneer dan wel? Veel productiebedrijven kampen met te veel manuele handelingen. Bovendien hebben ze te weinig zicht op de levering. Zodra een order de deur uit is, meestal per e-mail, is het moeilijk om een overzicht te bewaren. Het is niet duidelijk of de gevraagde aantallen geleverd kunnen worden of wanneer u de levering mag verwachten. Zelfs een ERP-pakket gebruiken geeft geen garantie dat alle problemen verholpen zijn. Orders moeten vaak alsnog met de hand worden ingevoerd in het systeem bij de leverancier. Hetzelfde geldt aan de kant van de fabriek, waar de orderbevestiging, met levergegevens, prijs en voorwaarden ook manueel moet worden verwerkt. De gegevens moeten dus twee keer ingevoerd en bijgehouden worden.  Het gevolg is gefragmenteerde orderinformatie in verschillende systemen. Daarnaast zitten afspraken over de orders vaak ergens verstopt in een e-mail, die ook nog eens persoonsgebonden is, en dus niet door iedereen binnen de organisatie kan worden gelezen.

Oplossing: ketenintegratie

De oplossing zit in ketenintegratie: de realtime uitwisseling van gegevens tussen de verschillende ERP-systemen bij het productiebedrijf en de toeleverancier. Zo weten beide partners in de keten wat de status is van een order en de levering. Dat voorkomt communicatieproblemen: er is maar één versie van een specifieke order/orderbevestiging en iedereen weet waar ze aan toe zijn. Bovendien kijkt iedereen in beide organisaties naar dezelfde gegevens. Dat geeft ruimte om te concentreren op het oplossen van die situaties waar het mis dreigt te gaan: een order die nog niet bevestigd is of een levering die onverwacht vertraging lijkt op te lopen.

Just-in-time

Uit gegevens van productiebedrijven die al werken met ketenintegratie is bekend dat dankzij realtime communicatie de doorlooptijd van order tot levering met twee tot vijf dagen kan worden ingekort. Dat betekent ook dat er vaker ‘just-in-time’ geleverd kan worden, waardoor minder voorraad aangehouden moet worden. En het heet niet voor niets ‘ketenintegratie’: vaak hebben toeleveranciers aan hún aankoopkant ook een vergelijkbare gegevensuitwisseling met partners. In de praktijk komt het erop neer dat de doorloop van de productie gestroomlijnder verloopt, wat lagere kosten en snellere levering betekent.

Mogelijkheden voor de toekomst

Ketenintegratie biedt ook volop mogelijkheden voor de toekomst. Ook binnen leveranciersketens doen nieuwe technologieën hun intrede: artificial intelligence, blockchain. De volgende generatie ERP-systemen is in staat om te voorspellen wanneer de aankoop van grondstoffen moet plaatsvinden en bestelt die helemaal zelfstandig ruim op tijd. Wie vandaag investeert in ketenintegratie zet daarvoor al een eerste stap.

Meer weten?

De mogelijkheden van ketenintegratie werden uitgebreid besproken tijdens het webinar van onze partner Tradecloud: 'Digitaliseer uw operationele aankoop met Tradecloud'. Wilt u meer weten over ketenintegratie? Met de Exact Supply Chain Connector wisselt u efficiënter, makkelijker en bovendien veiliger gegevens uit met aangesloten bedrijven via het Smart Connected Supplier Network

 

BE Select your country