Bouw

Het BTW 6% attest is afgeschaft

BTW 6% attest is afgeschaft

Het btw 6% attest, wat noodzakelijk was bij renovatie van woningen ouder dan 10 jaar, is per 1 januari 2022 afgeschaft. In dit blog lees je hoe je met Exact Online Bouw nu al aan de nieuwe eisen kunt voldoen.

Voorheen was het noodzakelijk om het attest mee te sturen waarin de bouwheer verklaart dat de woning effectief ouder was dan 10 jaar en hoofdzakelijk werd gebruikt als privéwoning.

Dit attest diende je te laten ondertekenen door de bouwheer wanneer het 6% tarief werd toegepast. Vanaf 2022 heeft de wetgever beslist dat deze verplichting komt te vervallen. De voorwaarde van het attest verdwijnt, maar deze wordt per 2022 vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur die door de aannemer wordt verstuurd.

Door deze verklaring mee te sturen verlegt de aannemer de aansprakelijkheid, tenzij de bouwheer binnen een maand aangeeft dat het lage btw-tarief niet kan worden toegepast. De maatregel zou per 1 januari 2022 in werking treden, echter om belastingplichtigen de tijd te geven om hierop aan te passen is er een overgangsperiode tot 30 juni 2022 ingesteld.

Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen kan onderstaande tekst op de factuur worden opgenomen:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen."
In Exact Online Bouw voeg je de verplichte tekst eenvoudig toe op de factuur. Hoe je dit doet, leggen we hieronder stapsgewijs uit.
stap 1 BTW 6% attest
Om de verklaring op de factuur toe te voegen open je in Exact Online Bouw de instellingen via het menu rechtsboven.
stap 2 BTW 6% attest
Op de tab factuur heb je de mogelijkheid om een sjabloon aan te maken.
stap 3 BTW 6% attest
Geef het sjabloon de gewenste naam, kies het type standaard factuurtekst en stel de juiste taal in. Klik daarna op aanmaken.

Wanneer je een nieuwe factuur aanmaakt, kun je nu de standaard factuurtekst met een druk op de knop toevoegen aan de factuur.
stap 5 BTW 6% attest
Om dit te doen klik je bij het aanmaken van de factuur op “aanpassen”. Vervolgens kies je op de tab Details voor Sjablonen.
stap 6 BTW 6% attest
Hier kun je het zojuist aangemaakte sjabloon selecteren zodat de tekst op de factuur wordt afgedrukt.
stap 4 BTW 6% attest
De standaard tekst wordt nu op de factuur getoond.
BE Select your country