Solvabiliteit: de financiële stabiliteit van je bedrijf

Je bent een eigen bedrijf gestart en je wil graag weten of je bedrijf gezond is. Solvabiliteit geeft je daar antwoord op! Maar wat is solvabiliteit? Hoe bereken je de solvabiliteit? En wat is een gezonde solvabiliteit? We leggen het je uit!

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een term die vaak terugkomt als je bezig bent met de boekhouding. Maar wat is solvabiliteit eigenlijk? Solvabiliteit is een kengetal dat aangeeft of een bedrijf genoeg geld in de lade heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het is als een financiële gezondheidscheck voor een onderneming. Met andere woorden, het kengetal solvabiliteit kijkt eigenlijk naar of een bedrijf ‘gezond’ is op financieel gebied en of het in staat is om met het eigen vermogen de schulden te kunnen afbetalen. 

Solvabiliteit berekenen en de solvabiliteitsratio

Nu je weet wat solvabiliteit is, gaan we kijken naar hoe de solvabiliteit wordt berekend. Het berekenen van de solvabiliteit geeft je inzicht in de financiële positie van je onderneming. Een veelgebruikte methode om de solvabiliteit te berekenen is met behulp van de solvabiliteitsratio. De formule voor het berekenen van de solvabiliteitsratio ziet er als volgt uit:

Formule solvabiliteit

Solvabiliteitsratio = (eigen vermogen / totale vermogen) * 100

De uitkomst van deze solvabiliteitformule geeft aan hoeveel procent van de activa in een bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter de solvabiliteit van je onderneming.

Wat is een goede solvabiliteit?

Een goede solvabiliteit is afhankelijk van de industrie waarin je opereert en het type bedrijf dat je bent. Maar over het algemeen wordt een solvabiliteitsratio van 20% tot 30% als ‘gezond’ beschouwd. Dit betekent dat je als bedrijf voldoende eigen vermogen bezit om schulden te kunnen aflossen. Dit wordt ook wel de solvabiliteitnorm genoemd. Dit is een referentiewaarde die wordt gebruikt om de solvabiliteit van je onderneming te beoordelen. Dit getal kan gebruikt worden als benchmark om te bepalen of je bedrijf een gezonde solvabiliteit heeft.

Houd in je achterhoofd dat een goede solvabiliteit niet alleen afhangt van de solvabiliteitsratio, maar ook van andere factoren zoals de bedrijfssector, het risicoprofiel en de financiële doelstellingen van je onderneming. Het is daarom altijd verstandig om de solvabiliteit van je bedrijf te vergelijken met branchenormen en benchmarks.

Hoe 'gezond' is jouw bedrijf?

Solvabiliteit is een belangrijk kengetal dat de financiële stabiliteit van je onderneming weerspiegelt. Door de solvabiliteit van je onderneming te begrijpen en te beheren, kun je een sterke financiële positie opbouwen en groei stimuleren.

FAQ

Solvabiliteit is een kengetal dat aangeeft of een bedrijf genoeg geld in de lade heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteit wordt meestal berekend aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van je onderneming. 

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100%

Een hoge solvabiliteit, meestal uitgedrukt in een percentage dicht bij de 100%, geeft aan dat jij als ondernemer een aanzienlijk deel van de bezittingen met eigen vermogen financiert. Met andere woorden, laat dit zien dat je in staat bent om aan langetermijnverplichtingen te voldoen, wat vertrouwen kan wekken bij schuldeisers en investeerders. 

Komt er een laag percentage uit de berekening? Dan geeft dit aan dat je een groot deel van je bezittingen met vreemd vermogen financiert, zoals leningen. Dit kan een risico vormen voor schuldeisers, omdat je als ondernemer moeite hebt om je schulden af te lossen als de omstandigheden verslechteren.
Solvabiliteit is een belangrijk kengetal, omdat het de financiële stabiliteit en levensvatbaarheid op lange termijn weerspiegelt. Een gezonde solvabiliteit is essentieel om vertrouwen te krijgen van crediteuren, leveranciers en investeerders. Het helpt ook bij het verkrijgen van leningen en het stelt je bedrijf in staat om te groeien en nieuwe investeringen te doen.
Je kunt de solvabiliteit verbeteren door de winstgevendheid te vergroten, meer eigen vermogen aan te trekken, schulden af te lossen en efficiënter met de activa en passiva om te gaan. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen je eigen vermogen en vreemd vermogen om een gezonde financiële structuur te behouden.
NL Select your country