Kengetallen: cijfers met een betekenis

Als je een beetje bekend bent in de wereld van boekhouden, dan weet je dat er heel veel cijfers om de hoek komen kijken. Kengetallen zijn hier een mooi voorbeeld van. Maar wat zijn kengetallen? Welke verschillende kengetallen zijn er? En hoe bereken je de kengetallen? Wij helpen je op weg.

Wat zijn kengetallen?

Wat zijn kengetallen precies? Kengetallen, beter bekend als Key Performance Indicators (KPI’s), zijn numerieke waarden die ons helpen om de prestaties van een bedrijf, proces of activiteit in kaart te brengen en te begrijpen. Maar hoe kom je aan deze cijfers? Kengetallen zijn gebaseerd op verschillende soorten gegevens zoals je cashflow, verkoopcijfers, kosten en klanttevredenheid. Ze zijn een soort meetlint dat we gebruiken om onze doelen vast te stellen, trends te identificeren en om te zien of je als bedrijf de goede kant op gaat. Met kengetallen kan complexe informatie heel eenvoudig omgezet worden in concrete, meetbare gegevens waardoor je als bedrijf gemakkelijker beslissingen kan nemen en de prestaties kunt verbeteren.

Voorbeelden van kengetallen

Kengetallen bestaan uit meerdere soorten cijfers. Voorbeelden van kengetallen zijn:

 • Current ratio
 • Quick ratio
 • Solvabiliteit
 • Rentabiliteit

Current ratio

Met de current ratio kun je heel snel berekenen of je in staat bent om kortlopende schulden af te lossen.

Quick ratio

Met de quick ratio kun je de beschikbare liquide middelen inzichtelijk maken.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit geef je aan hoeveel eigen vermogen je in je bedrijf hebt gestopt. In feite geeft dit kengetal aan wat de verhouding is tussen je eigen vermogen en het vreemde vermogen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen. Er zijn drie verschillende soorten vormen van rentabiliteit: 

 • RTV: rentabiliteit van het totale vermogen
 • REV: rentabiliteit van het eigen vermogen
 • RVV: rentabiliteit van het vreemde vermogen

Hoe bereken je de kengetallen?

Nu je weet wat kengetallen zijn en wat voor verschillende soorten kengetallen er zijn (waaronder solvabiliteit, liquiditeit & rentabiliteit), is het tijd om te kijken naar hoe je de verschillende kengetallen berekend. We zetten er een aantal voor je op een rij:

Liquiditeitsratio:
 • Current ratio: huidige activa / huidige passiva
 • Quick ratio: (huidige activa - voorraden) / huidige passiva
Rentabiliteitsratio:
 • Brutowinstmarge: (brutowinst / omzet) x 100%
 • Nettowinstmarge: (nettowinst / omzet) x 100%
 • Return on Investment (ROI): (nettowinst / totale investering) x 100%
Solvabiliteitsratio:
 • Debt ratio: totaal vreemd vermogen / totaal vermogen
 • Eigen vermogen ratio: eigen vermogen / totaal vermogen
 • Interest Coverage Ratio: bedrijfswinst voor rente en belastingen / rente-uitgaven
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn nog veel meer kengetallen die je kunt berekenen, afhankelijk van de branche en het specifieke doel van de analyse.

Branche gerelateerde kengetallen

Het woord zegt het al; branche gerelateerde kengetallen zijn specifieke kengetallen die worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf of organisatie te vergelijken met de gemiddelde resultaten binnen een bepaalde branche of sector. Aan de hand van deze gegevens kun je als bedrijf je eigen prestatie meten en vergelijken met andere organisaties die werkzaam zijn in dezelfde sector. 

HR-kengetallen

De HR-kengetallen vormen de hartslagmonitor van je bedrijf. Deze cijfers geven je inzicht in je personeelsbestand en helpen HR-professionals bij het meten en analyseren van verschillende aspecten van HR. De kengetallen zijn gebaseerd op gegevens zoals personeelsverloop, medewerkerstevredenheid, verzuimcijfers en werving- en selectieprocessen.

Facilitaire kengetallen

Naast HR-kengetallen zijn er ook facilitaire kengetallen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de kosten- prestatiegegevens van ‘de totale facilitaire prestatie’. Hieronder verstaan we ook de catering en schoonmaak.

Logistieke kengetallen

De laatste groep kengetallen die we onder de loep nemen zijn logistieke kengetallen. Deze getallen zijn meetbare indicatoren die worden gebruikt om de prestaties en efficiëntie van logistieke activiteiten en processen te meten. Zo kun je logistieke prestaties monitoren, knelpunten identificeren en gemakkelijker beslissingen nemen.

FAQ

Kengetallen, beter bekend als Key Performance Indicators (KPI’s), zijn numerieke waarden die ons helpen om de prestaties van een bedrijf, proces of activiteit in kaart te brengen en te begrijpen.
Kengetallen helpen je bij het analyseren van bepaalde gegevens waardoor je gemakkelijker trends kunt identificeren, sterke en zwakke punten kunt herkennen en prestaties onder de loep kan nemen.
Er zijn verschillende soorten kengetallen, zoals: 
 • Financiële kengetallen: deze kengetallen focussen zich op de financiële gezondheid van je bedrijf, zoals liquiditeit, winstgevendheid en solvabiliteit.
 • Operationele kengetallen: deze kengetallen evalueren de efficiëntie van de bedrijfsprocessen, zoals de doorlooptijd, productiviteit en kwaliteit. 
 • Personeelskengetallen: deze kengetallen geven inzicht in de prestaties en tevredenheid van je medewerkers. Voorbeelden zijn verlooppercentage, ziekteverzuim en productiviteit per werknemer.
De formule voor het berekenen van een kengetal is afhankelijk van het type kengetal en het doel ervan. Over het algemeen wordt een kengetal berekend door een bepaalde waarde te delen door een andere waarde.
De gegevens voor het berekenen van kengetallen haal je uit verschillende bronnen, zoals financiële verslagen, operationele rapporten, personeelsdossiers en klanttevredenheidsenquêtes. Het is belangrijk dat deze gegevens altijd actueel zijn.

Dit hangt af van het specifieke kengetal dat je wil meten. Financiële kengetallen worden meestal maandelijks of per kwartaal beoordeeld, terwijl operationele kengetallen mogelijk dagelijks of wekelijks worden gemeten. Aan het einde van het jaar maak je de balans op met de jaarafsluiting

NL Select your country