Salaris

Ontdek nu zelf of je in aanmerking komt voor de NOW

In aanmerking voor NOW

NOW 2.0 enkele verschillen én een aangepaste calculator

Kom ik in aanmerking voor de NOW en op welke manier kan ik de juiste gegevens uit mijn softwarepakket halen voor de aanvraag? In dit artikel helpen we je met het vinden van deze antwoorden. En ontdek je hoe je met behulp van de NOW-calculator van Exact een indicatie krijgt over je mogelijke teruggave.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Om ondernemers tegemoet te komen in hun personeelskosten in de huidige coronacrisis periode is de NOW, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, in het leven geroepen. Hiermee zou je tot 90% van je loonkosten vergoed kunnen krijgen via het UWV als je door de maatregelen van het kabinet minstens 20% minder omzet genereert. Vanaf 5 juni is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor de NOW 1.0 in te dienen. Wel heeft de overheid een nieuw noodpakket gelanceerd met daarin de NOW 2.0. De NOW 2.0 kan aangevraagd worden vanaf 6 augustus. Er zijn een aantal verschillen tussen de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Deze belichten we hieronder. Wil je meer weten over deze maatregel, lees mijn eerdere artikel over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Vier maanden toeslag

In de NOW 1.0 werd een periode van 3 maanden vergoed, beginnend in maart, april of mei. Bij de NOW 2.0 wordt een periode van 4 maanden vergoed. Deze periode begint in juni, juli of augustus en MOET aansluiten op de periode waarover een voorschot van NOW 1.0 is ontvangen. Is dit de eerste keer dat er een NOW aanvraag wordt gedaan, dan mag je zelf kiezen in welke maand de periode moet beginnen.

Ook is de referentieperiode voor de loonsom verschoven naar maart om bedrijven met een hoge seizoensinvloed tegemoet te komen.

Opslag bovenop de loonkosten verhoogd

Ook is de opslag bovenop de loonkosten verhoogd van 30% naar 40%. Op deze manier worden werkgevers ruimer gecompenseerd in hun loonkosten waarbij de NOW ook een bijdrage kan leveren aan andere kosten.

Ontslagboete vervallen

Als je voorheen een medewerker moest ontslaan op bedrijfseconomische gronden dan kreeg je een boete van 50% van de loonkosten van deze werknemer in de NOW-toekenning. Op die manier werd het ontslaan van medewerkers sterk ontmoedigd. Het kabinet heeft ervoor gekozen deze ontslagboete te laten vervallen. Daarvoor in de plaats is een boete gekomen van 5% van de totale NOW-toekenning als je als bedrijf 20 of meer medewerkers ontslaat op bedrijfseconomische gronden zonder dat je daarover een akkoord met belanghebbende vakbonden hebt bereikt. Met deze maatregel wil het kabinet massaontslagen voorkomen.

Geen winstuitkering

Ook is het nu ook voor mkb-bedrijven niet toegestaan om een winstuitkering aan aandeelhouders te doen. Ook mogen er geen bonussen aan het bestuur worden uitgekeerd en mag deze geen eigen aandelen inkopen. Op deze manier wordt misbruik van de NOW tegen gegaan.

NOW-calculator

Om erachter te komen of je in aanmerking komt voor ondersteuning onder de NOW 2.0-regeling, hebben we onze NOW-calculator aangepast naar deze aanpassingen. Door de juiste gegevens in de calculator in te vullen, ziet je direct of je volgens deze berekening in aanmerking komt. Aan deze calculatie kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend, alleen het UWV kan hierover zekerheid verschaffen.

Download de NOW-calculator

Het omzetverlies dient hoger te zijn dan 20% om een verzoek te kunnen indienen. Deze moet natuurlijk nog worden goedgekeurd aan de hand van gegevens van het UWV. Deze informatie is allemaal terug te vinden op de website van de Rijksoverheid en het UWV.

In dit filmpje kun je zien hoe je de juiste gegevens in onze software kunt vinden.

Indicatie van de teruggave

Vervolgens is het wel zo prettig om een indicatie te krijgen van de mogelijke uitkering van het voorschot. Ook dit kun je via de NOW-calculator berekenen. Daarvoor heb je gegevens nodig uit je salarisadministratie. Als je werkt met Exact voor Salaris haal je deze gegevens uiteraard uit hetzelfde systeem. Je hebt hiervoor de totale loonsom en het sociaalverzekeringsloon van maart 2020 nodig. In onderstaande video leggen we uit waar je deze kunt vinden. Vul dit vervolgens weer in de NOW-calculator in en je krijgt direct een indicatie van de teruggave op basis van het eerder gecalculeerde omzetverlies. Voor de calculatie hebben we gebruik gemaakt van het rekenvoorbeeld van het UWV. Ook aan deze uitkomst zijn uiteraard geen rechten te ontlenen.

Goed- of afkeuring gebeurt door het UWV

Je kunt via de NOW-calculator dus makkelijk een indicatie krijgen of je in aanmerking komt voor de NOW-regeling en wat de mogelijke teruggave is. Dit is natuurlijk maar een indicatie, een calculated estimate. We hebben deze indicatie gemaakt op basis van informatie die te vinden is op de website van het UWV en de Rijksoverheid. Uiteindelijk zal het UWV de voorlopige aanvraag goed- of afkeuren. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan wordt het voorschot volgens het UWV binnen 2 tot 4 weken gestort. Na de crisisperiode wordt de NOW-subsidie definitief  vastgesteld, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een gedeelte of het volledige ontvangen bedrag dient te worden terugbetaald.

Bronnen:

Rijksoverheid: Calculatie omzetverlies
UWV: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
UWV: Calculatie indicatie NOW

Disclaimer
Deze berekening is gebaseerd op de huidige beschikbare kennis en informatie (24-04-2020). Deze kan uiteraard nog veranderen in de komende tijd. De inhoud en uitkomst van deze berekening zijn slechts een indicatie en alleen het UWV kan zekerheid verschaffen omtrent een eventuele uitkering onder de NOW. Exact staat niet in voor de juistheid van de uitkomsten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten geïndiceerd in deze Excel sheet. Na de crisisperiode moet de NOW-subsidie definitief worden vastgesteld, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een gedeelte of het volledige ontvangen bedrag dient te worden terugbetaald.

Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country