Salaris

IKV, een gebed zonder einde?

Als gesprekspartner van de Loonaangifteketen heb ik mijn 12½-jarig jubileum er al op zitten. Ik heb het achter de schermen van de Belastingdienst en wat ministeries allemaal voorbij zien komen, zoals invoering loonaangifte, Wet uniformering loonbegrip, Wet aanpak schijnconstructies (Was), aanpassingen leeftijdsgrenzen van het volwassen minimumloon en recentelijk ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Maar zo zout als het IKV-besluit heb ik het nog niet eerder gegeten!

Achter de schermen... 

Achter de schermen zijn we al sinds 2006 bezig met het fenomeen Inkomstenverhouding. Een fenomeen dat is ontstaan met de invoering van het loonaangiftebericht. Knelpunten in de uitvoering vanuit de praktijk werden niet gehoord, totdat de overheid zelf bij de invoering van de Wab (2020) tot de conclusie kwam dat het wenselijk was om het in regelgeving te verankeren. Links en rechts stond er wel het één en ander op het spreekwoordelijke papier, maar geformaliseerd was het niet. De definities zijn verzameld en aangescherpt om misbruik of ontwijkend gedrag te voorkomen en in een besluit vormgegeven. De wet hoeft hier immers niet voor aangepast te worden, want de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) geeft ruimte om nadere regels voor uitvoering in een ministerieel besluit vorm te geven.

Niet zo eenvoudig als gedacht

Gedurende het traject dat al in 2019 (of eerder) is gestart, heb ik als softwareleverancier op een aantal momenten de gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren. Ook zijn er door ons de nodige vragen gesteld over de praktische uitvoering en bleek het besluit hier en daar toch wat te knellen. Punten zijn niet duidelijk of zouden leiden tot een, naar mijn mening, enorme administratieve lastenverzwaring, terwijl m.n. het Ministerie van Sociale Zaken van mening bleef dat er niet veel zou veranderen. De invoerdatum werd gesteld op 1 januari 2023.

Kennelijk is het ministerie tot inzicht gekomen, dat het toch niet zo éénvoudig is. In de kamerbrief van 22 november 2021 is door de toenmalige staatssecretaris, de heer Wiersma, al aangegeven dat er nog wat open einden zijn en dat de invoerdatum met een jaar zal worden opgeschort. Een paar specifieke open einden zijn de afhandeling van werkgeversbetalingen (UWV-uitkering via de werkgever) en tijdelijke contractuitbreidingen.

Behoefte aan duidelijkheid

In de tussentijd zijn wij als Exact volop bezig met ontwikkelingen in de software om het IKV-besluit te kunnen ondersteunen. Aanpassingen aan de rekenmachines van onze salarissystemen worden doorgevoerd, maar ook de HR- en andere processen zullen geraakt worden. Er is dus dringende behoeft aan duidelijkheid vanuit Den Haag! Zodra duidelijkheid is over de eerdergenoemde openstaande punten kan jij als salarisadministrateur, als HR-manager of als ondernemer beoordelen waar jouw processen geraakt gaan worden en kan Exact zorgen dat de software deze processen ondersteund.

Een totale doorlooptijd van 2 jaar hadden wij voorzien voor onze en ook jouw aanpassingen. Echter, het zomerreces in politiek Den Haag is begonnen, de open einden zijn nog niet opgelost en ¾-jaar is inmiddels voorbij. Ondanks het reces is er op 14 juli jl. door Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Wat duidelijk uit de brief blijkt is dat mede door de softwareontwikkelaars de complexiteit in dit dossier is duidelijk gemaakt. Vanuit Exact ben ik hier volop bij betrokken.

Wij bij Exact zitten dus niet stil en bewaken de voortgang op het ministerie, maar kunnen niet in volle vaart doen wat we moeten doen. Gelukkig voor jou en voor ons, is de invoerdatum opnieuw een jaar opgeschort tot 1 januari 2025. De ambtelijke molens draaien nu eenmaal niet snel en de minister moet er ook nog iets van vinden.

Politiek Den Haag is nu met reces tot en met maandag 5 september. Ook de lezer wens ik een goed zomerreces toe, want er wacht ons nog genoeg uitdagingen!

Wil je weten wat dit praktisch gezien kan betekenen voor jouw bedrijf? Hou onze socials en nieuwsbrieven in de gaten.

Visie op de salarispraktijk begint bij het besef dat de wereld daarbuiten de dagelijkse praktijk bepaalt! Niet alleen de mens en de marktontwikkelingen beïnvloeden die praktijk, maar vooral ook de wet- en regelgeving vanuit de overheid, cao-partijen, pensioenfondsen en natuurlijk ook vanuit Europa. Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, pensioenuitvoerders en andere partijen behoren daarom tot mijn primaire taak. Proactief deelnemen in klankbordbijeenkomsten en werkgroepen, samen met de concurrerende collegaleverancier, heeft maar één doel: de uitvoerbaarheid! "
Jouke Sjaardema | Productmanager wet-en regelgeving
NL Select your country