MKB monitor

Kennismaken met de Exact mkb monitor

De staat van de economie is een populair onderwerp bij iedereen; van economen tot journalisten, ondernemers en politici. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met de economie? Exact introduceert een platform dat een actueler beeld dan ooit geeft van de Nederlandse economie. Maak kennis met de Exact mkb monitor.

De motor van de Nederlandse economie

Het mkb in Nederland omvat alle bedrijven met maximaal 250 werknemers. Dit beslaat 99 procent van alle bedrijven. Het mkb is goed voor zo’n 60 procent van de totale bedrijvenomzet en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 70 procent van alle werkenden in Nederland. Niet voor niets wordt het mkb ook wel getypeerd als de motor van de Nederlandse economie.

De cijfers uit de mkb monitor zijn gebaseerd op de geanonimiseerde data van ruim 340.000 bedrijven die voor hun administratie gebruik maken van Exact Online. In totaal zijn er ruim 1,6 miljoen bedrijven in Nederland, dus ruim 21% hiervan is vertegenwoordigd in de Exact mkb monitor.

De Exact mkb monitor laat online zien hoe de economie zich ontwikkelt. Neemt de omzetgroei toe of juist af? Geven Nederlandse bedrijven meer geld uit dan ze hebben of houden ze cash over? En hoe zit het met de betaaltermijn van facturen? Op de overzichtelijke dashboards van de Exact mkb monitor, zie je het in één oogopslag.

De dashboards

De Exact mkb monitor is de meest actuele graadmeter van de Nederlandse economie. Bij de lancering (in oktober 2019) zijn drie indicatoren opgenomen, op een later moment zal dit nog worden uitgebreid:

  • De gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. Om de vergelijking zuiver te houden, zijn in deze data alleen mkb-bedrijven opgenomen die in beide maanden omzet geboekt hebben (en die dus minimaal een jaar bestaan).
  • Het percentage van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een positieve cashflow. In de Exact mkb monitor zijn twee indicatoren opgenomen: cashflow (het verschil tussen alle inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen van de afgelopen maand) en de cashflowpositie (hoe het ervoor staat met beschikbare financiële middelen binnen het Nederlandse mkb). Deze indicatoren zeggen dus iets over de financiële positie van Nederlandse bedrijven.
  • Het gemiddeld aantal dagen dat een mkb-bedrijf na facturatie moet wachten op betaling, gebaseerd op alle betaalde facturen met een betalingstermijn van 30 dagen – de meest gehanteerde betalingstermijn in Nederland.

Sectoren

De cijfers van alle administraties in Exact Online worden meegenomen in de mkb monitor. Er zijn vier sectoren waar specifieke dashboards voor zijn gemaakt: bouw, handel, horeca en accountancy, omdat in deze sectoren voldoende bedrijven gebruik maken van Exact Online om een betrouwbaar beeld te schetsen. Wellicht dat we het aantal sectoren in de toekomst nog uitbreiden.

Hoe worden gegevens verwerkt?

De Exact mkb monitor is gebaseerd op geanonimiseerde data uit actieve, commerciële administraties met een Nederlands Exact Online-pakket. Deze zijn gefilterd op bedrijven die in Nederland actief zijn en hun boekhouding voeren in euro’s. Dit geeft een totaal van circa 340.000 administraties. Individuele dashboards kunnen gebaseerd zijn op een lager aantal administraties – bijvoorbeeld het omzet-dashboard, waar alleen bedrijven in zijn opgenomen die minstens een jaar bestaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor sectorspecifieke dashboards, waarin alleen bedrijven uit de bouw, handel, horeca of accountancy zijn opgenomen.

Benieuwd hoe de Nederlandse economie er voor staat?

NL Select your country