MKB monitor

Hoe Exact recenter inzicht kan bieden in de economie dan het CBS

Veel mensen zijn geïnteresseerd in hoe de economie zich ontwikkelt; van economen tot journalisten, ondernemers en politici. Voor hen is er nu de Exact mkb monitor; de meest actuele graadmeter van de Nederlandse economie. Je leest hier hoe Exact zoveel recenter kan zijn dan bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geanonimiseerde data

Exact ondersteunt het mkb. Niet voor niets vertrouwen ruim 400.000 bedrijven op de cijfers van Exact. De dashboards van de Exact mkb monitor zijn gebaseerd op geanonimiseerde data uit actieve, commerciële administraties met een Nederlands Exact Online pakket. Deze zijn gefilterd op bedrijven die in Nederland actief zijn en hun boekhouding voeren in euro’s. Dit geeft een totaal van ruim 340.000 administraties.

Bovenop de actualiteit

Doordat deze bedrijven hun administratie in Exact Online voeren, zitten we bovenop de actualiteit – uiteraard geanonimiseerd, daarover hier meer. Je kunt je wellicht voorstellen dat niet iedere administratie actueel is. Daarom houden we met de mkb monitor omwille van betrouwbaarheid een buffer aan: aan het begin van iedere maand updaten we de dashboards. De getallen op de dashboards geven daardoor de betrouwbare stand van drie maanden geleden aan.

Actueel en betrouwbaar

Met die drie maanden, is de Exact mkb monitor aanzienlijk actueler dan bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat jaarlijks in april de economische cijfers bekend maakt van het jaar ervoor. Door het jaar heen publiceren het CBS ook cijfers, maar die zijn gebaseerd op steekproeven met een veel kleinere omvang dan 340.000 bedrijven. Uit een vergelijking van de data uit Exact Online met die van het CBS, blijken deze een correlatie van 0,88 te vertonen. Actueel én betrouwbaar dus.

NL Select your country