Exact MKB Monitor

De Exact MKB Monitor geeft actueel inzicht in de huidige staat van het Nederlands midden- en kleinbedrijf (mkb). De dashboards zijn gebaseerd op geanonimiseerde gegevens van ruim 340.000 Nederlandse administraties, en up-to-date tot drie maanden terug. Hiermee is de Exact MKB Monitor nauwkeuriger én actueler dan andere statistieken over de Nederlandse economie.

Omzet

mkb

Gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. Om de vergelijking zuiver te houden, zijn in deze data alleen mkb-bedrijven opgenomen die in beide maanden omzet geboekt hebben, en dus minimaal een jaar bestaan.

mkb

Het percentage van mkb-bedrijven dat die maand een positieve cashflow had. Cashflow wordt berekend als het verschil tussen alle inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen in die maand.

mkb

Het percentage van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro.

Betaaltermijn

mkb

Het gemiddeld aantal dagen dat een mkb-bedrijf na facturatie moet wachten op betaling, gebaseerd op alle betaalde facturen met een betalingstermijn van 30 dagen. Een factuur wordt in deze data weergegeven in de maand van betaling.

De Exact MKB Monitor in de media

Journalisten zijn gek op betrouwbare en actuele data. Logisch dat ze de Exact MKB Monitor zien als een mooie basis voor economische berichtgeving. Daar zijn we trots op! Benieuwd welke media publiceerden op basis van onze gegevens?

Data van de MKB Monitor

De Exact MKB Monitor is gebaseerd op geanonimiseerde data uit actieve, commerciële administraties met een Nederlands Exact Online pakket. Deze zijn gefilterd op bedrijven die in Nederland actief zijn en hun boekhouding voeren in euro’s. Dit geeft een totaal van ruim 340.000 administraties. Individuele dashboards kunnen gebaseerd zijn op een lager aantal administraties – bijvoorbeeld het omzet dashboard, waar alleen bedrijven in zijn opgenomen die minstens een jaar bestaan. Hetzefde geldt voor sectorspecifieke dashboards.

De Exact MKB Monitor wordt aan het begin van iedere maand geüpdatet, en is altijd bijgewerkt tot drie maanden terug. Deze drie maanden buffer houden we aan omwille van betrouwbaarheid van de data.

De sectoren waarop kan worden gefilterd in de Exact MKB Monitor zijn gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codes om de hoofdactiviteit van bedrijven aan te duiden. Dezelfde SBI codes worden gebruikt door de Kamer van Koophandel, het CBS en veel andere (overheids-)instellingen.

Exact mkb monitor
NL Select your country