Accountancy

Help je klant met een voorspelbare cashflow

Accountant, help je klant met een voorspelbare cashflow

Zorgen over de cashflow van hun bedrijf houdt veel ondernemers uit hun slaap. Zeker in deze tijd. Cashflowproblemen worden vaak pas gesignaleerd als het geldtekort inzichtelijk wordt. Dan is het als accountant pijnlijk om op het allerlaatste moment de klant nog proberen te helpen. Inzicht in de cashflow voor de komende drie weken of drie maanden klinkt voor veel accountants - en ondernemers - als toekomstmuziek in de oren. Voor Exact Online gebruikers wordt het dit jaar echter nog werkelijkheid.

De cashflow is de belangrijkste graadmeter om te zien hoe financieel gezond een bedrijf is. Uit de Exact mkb monitor blijkt onder meer dat bijna 50% van de Exact-klanten een negatieve cashflow heeft. Een gebrek aan cashflow kan zelfs bij succesvolle bedrijven voor een faillissement zorgen. Ongeveer een kwart van alle faillissementen heeft te maken met oninbare facturen. Het is dus belangrijk dat ondernemers meer grip krijgen op hun cashflow. Accountants zijn de aangewezen personen om te helpen de cashflowpositie van hun klanten te verbeteren.

Voorspellende cashflow

Standaardisatie van processen zorgt ervoor dat accountants veel meer mogelijkheden krijgen om hun klanten proactief te ondersteunen. Met de beschikbare (historische) data uit de administratie, in combinatie met data science zoals machine learning, kan vooruitgekeken worden. Dit levert ook mogelijkheden op om inzicht te krijgen in de toekomstige cashflow.

Exact ontwikkelt een tool die gebruikers inzicht geeft in wat de cashflow de komende weken gaat doen. De tool kijkt welke geldstromen er op korte termijn in- en uitgaan bij een onderneming. Dit doet het op basis van de beschikbare informatie in de debiteuren en de crediteuren. Daarnaast houdt de tool rekening met de btw-stromen. Op die manier kan op korte termijn een inzicht worden gegeven van de liquiditeitspositie van een onderneming.

Tool voorspelt de te verwachte betaaldatum factuur

Door middel van data science kan de tool ook komen met een voorspelling van de te verwachten betaaldatum van een verkoopfactuur. Exact kijkt hierbij niet naar de betalingstermijn op de factuur, maar heeft een model gebouwd waarbij op basis van historie en een aantal elementen voorspeld kan worden wat de ‘days to cash’ is van een verkoopfactuur. Ook is in het model te zien hoe de voorspelling is opgebouwd en kan er ingezoomd worden op de details. Zo heb je als accountant snel informatie beschikbaar van de onderneming en heb je grip op wat er gebeurt op een bepaalde dag of in een bepaalde maand.

Nieuw cashflowmodel

De tool is een eerste stap richting een nieuw cashflowmodel. Het nieuwe model kijkt niet alleen naar de komende weken, maar bijvoorbeeld ook naar maximaal de komende drie maanden. Ook neemt Exact in het nieuwe model, naast de debiteuren, crediteuren en btw, alle elementen van de in- en uitgaande geldstromen mee. Dat betekent dat je een zeer complete voorspelling krijgt van de cashflow in die komende drie maanden. Als accountant kun je dus vooruitkijken in de advisering. Als blijkt dat de cashflowvoorspelling niet positief is, kun je naar je klanten toe actie ondernemen en samen met de klant gaan kijken wat er speelt. Op basis daarvan kun je de juiste acties uitzetten om ervoor te zorgen dat na drie maanden de situatie niet zo is als het model aangeeft.

Werken met betrouwbare en actuele data

In deze tijd is er bij ondernemers veel onzekerheid over de huidige en toekomstige cashflow. Daarom is het zeker nu van groot belang om te werken met betrouwbare data, uit de systemen van de onderneming zelf en uit externe bronnen, die inzicht geven in het reilen en zeilen van een onderneming. Actuele en representatieve branchecijfers geven hierbij houvast. In de Exact mkb monitor zijn bijvoorbeeld drie indicatoren opgenomen die duidelijkheid geven over de bedrijfsvoering. De eerste indicator is de gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. De tweede is het percentage van MKB-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een positieve cashflow. De laatste indicator bevat het gemiddeld aantal dagen dat een MKB-bedrijf na facturatie moet wachten op betaling.

Met deze gegevens kun je zien hoe de financiële positie van Nederlandse bedrijven is. Deze informatie kun je als accountant meenemen in je gesprekken met de klant. Je kunt laten zien wat de ontwikkelingen zijn in de Nederlandse economie. Neemt de omzetgroei toe of juist af? Geven Nederlandse bedrijven meer geld uit dan ze hebben of houden ze juist cash over? En hoe zit het met de betaaltermijn van facturen? Ook maakt de mkb monitor inzichtelijk hoe de ondernemer presteert ten opzichte van andere bedrijven in de branche. Zo kun je bijvoorbeeld zien wat de gemiddelde omzet is in zijn branche is en of deze af- of juist toeneemt.

Cijfers uit Exact mkb monitor bieden kansen voor accountants

De cijfers uit de Exact mkb monitor zijn gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 bedrijven die voor hun administratie gebruik maken van Exact Online. Ruim 21% van de Nederlandse bedrijven hiervan is vertegenwoordigd in de Exact mkb monitor. De betrouwbaarheid van de data, gecombineerd met de actualiteit van de gegevens, maakt dat de Exact mkb monitor een gedegen en vooral zeer actueel beeld geeft van de BV Nederland. Dit biedt volop kansen voor de moderne accountant die zijn of haar klant inzicht wil geven in de toekomstbestendigheid van zijn of haar bedrijf.

De meest recente cijfers uit de Exact mkb monitor zijn via het online dashboard www.exact.com/nl/over-ons/mkb-monitor door iedereen te raadplegen.

Download het complete accountancy informatiepakket

Business software
  • Brochure: Exact voor Accountancy
  • Factsheet: Introductie van onze klantadministraties
  • Whitepaper: No hands accounting als moneymaker
  • Brochure: Slim samenwerken met je klanten
NL Select your country