Przywództwo poprzez przykład

Inspirujące, motywujące, angażujące... Exact jest prowadzona przez Executive Committee, czyli komitet wykonawczy: zespół doświadczonych liderów, którzy reprezentują swoją branżę i organizację. Razem z ponad 1850 specjalistami z Exact codziennie dążą oni do rozwoju organizacji i wprowadzania zmian dla klientów, partnerów, pracowników i środowiska, w którym działamy.

PL Select your country