Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Exact Synergy
Oprogramowanie do zarządzania projektami i dokumentami

Synergy to wydajna aplikacja internetowa umożliwiająca wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie.
Exact Synergy

Exact Synergy jest platformą, na której oparto rozwiązania Exact HRM, CRM i BPM

 • Automatyzacja i zarządzanie procesami, sygnalizowanie i powiadomienia
 • W pełni zintegrowane zarządzanie i archiwizowanie dokumentów
 • Administracja i zarządzanie projektami
 • Szablony dla działów HR, sprzedaży oraz innych procesów biznesowych
 • Pełna integracja z Exact dla finansów oraz ERP
 • Dostęp internetowy oraz w pełni międzynarodowy charakter oprogramowania

Wielopłaszczyznowe rozwiązanie biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Oprogramowanie CRM

Exact Synergy for CRM pozwala znieść bariery pomiędzy działami sprzedaży, marketingu, finansów, wsparcia i innymi, mającymi kontakt z klientami.

Oparty na przeglądarce internetowej system CRM stanowi źródło danych dostępne w całej organizacji. Funkcje związane z zarządzaniem  dokumentami i zadaniami sprawiają, że wszyscy pracownicy mają dostęp do odpowiednich informacji i budują trwałe relacje z klientami.

 • Jeden CRM zapewniający 100-procentowy wgląd w relacje z klientami
 • Kompleksowa integracja – od kontaktów z potencjalnymi klientami po fakturowanie
 • Automatyczne powiadomienia o usługach i sprzedaży
 • Portal internetowy o rozbudowanej funkcjonalności
 • Aplikacja CRM zapewniająca wgląd w system – z każdego miejsca i o każdej porze
Pobierz arkusz informacyjny

Oprogramowanie HRM

Rola kierownika działu HR ulega dziś znaczącym zmianom. Coraz więcej czasu poświęca się na planowanie strategiczne. Szybkie i łatwe zarządzanie oraz natychmiastowa gotowość pracowników znacząco obniżają nakład pracy. Oprogramowanie HRM firmy Exact pozwala osiągnąć ten cel. Przedstawiamy rozwiązanie Exact Synergy HRM.

 • Jeden system HRM zapewniający wgląd w procesy zarządzania pracownikami
 • Szybkie i łatwe tworzenie cyfrowej dokumentacji pracowników
 • Rejestrowanie nieobecności z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych
 • Aplikacje samoobsługowe dla urządzeń Android, iPhone i Windows Phone
 • Powiadomienia o urodzinach i rocznicach
 • Samoobsługowy portal dla pracowników
Pobierz arkusz informacyjny

Zarządzanie projektami

Jako dostawca specjalistycznych usług z pewnością chcesz rozwijać swoją firmę odpowiedzialnie, zachowując nieprzerwaną kontrolę nad jej strukturami. W tym procesie niezwykle ważną rolę odgrywa wgląd w dostępne zasoby w czasie rzeczywistym oraz optymalne przydzielanie konsultantów do wykonywanych zadań. Równie ważne jest także poprawne rozliczanie wszystkich roboczogodzin oraz wgląd w rezultaty prowadzonych projektów. Oprogramowanie Exact pozwala na kompleksową obsługę całego procesu od sprzedaży do fakturowania, dostarczając wszelkich informacji, dzięki którym zawsze pozostaniesz na bieżąco.

 • Efektywna współpraca
 • Należyta kontrola projektów i budżetów
 • Łatwe planowanie i rejestrowanie informacji online
 • Wysyłanie prawidłowych faktur
Pobierz arkusz informacyjny

Social Collaboration

Social Collaboration umożliwia współpracownikom wykorzystywanie systemu Synergy do udostępniania informacji na osiach czasu oraz w grupach. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza współpracę – zwłaszcza pomiędzy działami i filiami zlokalizowanymi w różnych krajach. Dzięki Social Collaboration nieformalne dyskusje prowadzone są w obrębie bezpiecznego oprogramowania biznesowego, które w efekcie jest w stanie gromadzić i przechowywać informacje.

Pobierz arkusz informacyjny

Aplikacje Exact

Dzięki aplikacjom Exact na urządzenia mobilne możesz pracować łatwo i szybko – z każdego miejsca i o każdej porze.

Dowiedz się więcej o aplikacjach Exact
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Zacznij działać z pomocą naszych ekspertów

Nasi doradcy to eksperci ds. produktów Exact. Dzięki ich pomocy szybko przekonasz się, jak korzystne i skuteczne dla Twojej firmy jest nowe oprogramowanie. Dzielą się z Tobą i Twoim personelem swoją wiedzą i doświadczeniem. Udzielają również informacji o najlepszych praktykach dotyczących konfiguracji aktualnych procesów biznesowych.

 • Ocmer
 • Mazars
 • Kolporter
 • Armatech
 • D-Ploy
 • Hitachi Capital Polska

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówKolporter

Naszym zamiarem było zbudowanie jednolitej bazy danych i uzyskanie kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym Departamencie. Z pomocą Exact Synergy udało się to uzyskać w czasie zaledwie pięciu miesięcy.

Historie klientówArmatech

Zaufaliśmy profesjonalizmowi Exact Software i osiągnęliśmy zdefiniowane cele. Konsultanci Exact przeprowadzili wdrożenie zgodnie z założonym harmonogramem i zaplanowanym budżetem

Historie klientówD-Ploy

Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

PL Select your country