Exact Synergy
Oprogramowanie do zarządzania projektami i dokumentami

Synergy to wydajna aplikacja internetowa umożliwiająca wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie.
Exact Synergy

Exact Synergy jest platformą, na której oparto rozwiązania Exact HRM, CRM i BPM

 • Automatyzacja i zarządzanie procesami, sygnalizowanie i powiadomienia
 • W pełni zintegrowane zarządzanie i archiwizowanie dokumentów
 • Administracja i zarządzanie projektami
 • Szablony dla działów HR, sprzedaży oraz innych procesów biznesowych
 • Pełna integracja z Exact dla finansów oraz ERP
 • Dostęp internetowy oraz w pełni międzynarodowy charakter oprogramowania

Wielopłaszczyznowe rozwiązanie biznesowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Oprogramowanie CRM

Exact Synergy for CRM pozwala znieść bariery pomiędzy działami sprzedaży, marketingu, finansów, wsparcia i innymi, mającymi kontakt z klientami.

Oparty na przeglądarce internetowej system CRM stanowi źródło danych dostępne w całej organizacji. Funkcje związane z zarządzaniem  dokumentami i zadaniami sprawiają, że wszyscy pracownicy mają dostęp do odpowiednich informacji i budują trwałe relacje z klientami.

 • Jeden CRM zapewniający 100-procentowy wgląd w relacje z klientami
 • Kompleksowa integracja – od kontaktów z potencjalnymi klientami po fakturowanie
 • Automatyczne powiadomienia o usługach i sprzedaży
 • Portal internetowy o rozbudowanej funkcjonalności
 • Aplikacja CRM zapewniająca wgląd w system – z każdego miejsca i o każdej porze
Pobierz arkusz informacyjny

Oprogramowanie HRM

Rola kierownika działu HR ulega dziś znaczącym zmianom. Coraz więcej czasu poświęca się na planowanie strategiczne. Szybkie i łatwe zarządzanie oraz natychmiastowa gotowość pracowników znacząco obniżają nakład pracy. Oprogramowanie HRM firmy Exact pozwala osiągnąć ten cel. Przedstawiamy rozwiązanie Exact Synergy HRM.

 • Jeden system HRM zapewniający wgląd w procesy zarządzania pracownikami
 • Szybkie i łatwe tworzenie cyfrowej dokumentacji pracowników
 • Rejestrowanie nieobecności z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych
 • Aplikacje samoobsługowe dla urządzeń Android, iPhone i Windows Phone
 • Powiadomienia o urodzinach i rocznicach
 • Samoobsługowy portal dla pracowników
Pobierz arkusz informacyjny

Zarządzanie projektami

Jako dostawca specjalistycznych usług z pewnością chcesz rozwijać swoją firmę odpowiedzialnie, zachowując nieprzerwaną kontrolę nad jej strukturami. W tym procesie niezwykle ważną rolę odgrywa wgląd w dostępne zasoby w czasie rzeczywistym oraz optymalne przydzielanie konsultantów do wykonywanych zadań. Równie ważne jest także poprawne rozliczanie wszystkich roboczogodzin oraz wgląd w rezultaty prowadzonych projektów. Oprogramowanie Exact pozwala na kompleksową obsługę całego procesu od sprzedaży do fakturowania, dostarczając wszelkich informacji, dzięki którym zawsze pozostaniesz na bieżąco.

 • Efektywna współpraca
 • Należyta kontrola projektów i budżetów
 • Łatwe planowanie i rejestrowanie informacji online
 • Wysyłanie prawidłowych faktur
Pobierz arkusz informacyjny

Social Collaboration

Social Collaboration umożliwia współpracownikom wykorzystywanie systemu Synergy do udostępniania informacji na osiach czasu oraz w grupach. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza współpracę – zwłaszcza pomiędzy działami i filiami zlokalizowanymi w różnych krajach. Dzięki Social Collaboration nieformalne dyskusje prowadzone są w obrębie bezpiecznego oprogramowania biznesowego, które w efekcie jest w stanie gromadzić i przechowywać informacje.

Pobierz arkusz informacyjny

Aplikacje Exact

Dzięki aplikacjom Exact na urządzenia mobilne możesz pracować łatwo i szybko – z każdego miejsca i o każdej porze.

Dowiedz się więcej o aplikacjach Exact
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Zacznij działać z pomocą naszych ekspertów

Nasi doradcy to eksperci ds. produktów Exact. Dzięki ich pomocy szybko przekonasz się, jak korzystne i skuteczne dla Twojej firmy jest nowe oprogramowanie. Dzielą się z Tobą i Twoim personelem swoją wiedzą i doświadczeniem. Udzielają również informacji o najlepszych praktykach dotyczących konfiguracji aktualnych procesów biznesowych.

Exact RPA integratie
 • Armatech
 • Ocmer
 • Mazars
 • Kolporter
 • HK Finance
 • Hitachi Capital Polska

Historie klientówArmatech

Dzięki jednej bazie danych i wewnętrznym portalom powstała, dostępna dla wszystkich, baza wiedzy o klientach, kontaktach i realizowanych projektach.

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówKolporter

Naszym zamiarem było zbudowanie jednolitej bazy danych i uzyskanie kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym Departamencie. Z pomocą Exact Synergy udało się to uzyskać w czasie zaledwie pięciu miesięcy.

Historie klientówHK Finance

Exact Globe i Synergy tworzą ekosystem, który zapewnia spójność danych i umożliwia łatwą komunikację między narzędziami.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

PL Select your country