Odpowiedzialna przedsiębiorczość

Zmienianie rzeczywistości – to właśnie nasz cel w Exact. Podejmujemy odpowiedzialne decyzje i prowadzimy działalność z szacunkiem dla siebie nawzajem i dla naszego otoczenia. Tylko w ten sposób możemy spełniać marzenia i stanowić wartość dla naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa w perspektywie długofalowej.

raising-the-bar.jpg
welcome-everyone.jpg
work-hard-play-hard.jpg

Różnorodne i integracyjne miejsce pracy

W Exact każdy jest mile widziany. Pracuje u nas 2.000 ambitnych specjalistów 50 różnych narodowości, którzy należą do wielu kultur i wyznają wiele religii. Różni nas też posiadana wiedza i doświadczenie. Tak, każdy w Exact ma swoją własną, unikalną osobowość. Jesteśmy z tego dumni, bo różnorodność prowadzi do kreatywności, a różnice nas wzmacniają.

U podstaw naszego sposobu pracy leży sześć kluczowych wartości, które na co dzień stanowią punkt wyjścia dla naszych działań. Dążymy więc do zapewnienia pełnego wyzwań i inspirującego miejsca pracy, w którym pracownicy mogą być najlepszą wersją siebie i czują się zmotywowani do samorozwoju. W Exact każdy pracownik ma równe szanse i jest tak samo nagradzany, nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji ani zastraszania. W ten sposób tworzymy środowisko sprzyjające integracji. Miejsce, w którym praca to przyjemność!

Odpowiedzialny partner

Również dla naszych klientów, dostawców i partnerów chcemy być stroną, na której mogą polegać. Dlatego w Exact przestrzegamy standardów opisanych w naszej polityce zgodności. Stosując się do standardów, wartości i przepisów prawa, nie tylko możemy oferować najlepsze produkty i usługi, ale też pracować w etyczny, stosowny i zgodny z prawem sposób. Każda osoba zatrudniona w Exact ma zatem obowiązek wykonywać swoje zadania z poszanowaniem zasad rzetelności zawodowej, interesów Exact oraz naszych klientów, dostawców i partnerów, w oparciu o naszą politykę zgodności.

verantwoord-ondernemen-2.jpg

Zrównoważony rozwój naszej działalności

Każdemu naszemu działaniu towarzyszy myśl o środowisku. Widać to w szczegółach, takich jak zmniejszenie ilości papieru w naszych biurach, segregowanie odpadów czy zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu. Ale w Exact chcemy iść o krok dalej. Dlatego zobowiązujemy się do osiągnięcia celów związanych z emisją dwutlenku węgla. W tym przypadku mniej znaczy lepiej. Aby osiągnąć postawione cele, jak najmniej podróżujemy samolotami, w naszej flocie samochodowej stawiamy na pojazdy elektryczne, a dach głównej siedzimy w Delft pokryliśmy w całości panelami słonecznymi.

Ponadto motywujemy partnerów, dostawców i klientów do działań na rzecz środowiska. Nasze inteligentne rozwiązania z zakresu programowania inspirują ich do dalszej cyfryzacji pracy i realizacji ich własnych celów zrównoważonego rozwoju. Poprzez tworzenie wydajniejszego oprogramowania możemy na przykład zmniejszyć obciążenie centrów danych i oszczędzać energię. Z naszymi 675.000 klientami naprawdę możemy wpływać na rzeczywistość. W stronę ekologicznego łańcucha dostaw!

Wkład w życie społeczne

Jako organizacja jesteśmy częścią społeczeństwa i jest dla nas ważne by się w nie angażować. Wspieramy społeczność na różne sposoby, wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami dokonujemy zmian.

Dni Dobroczynności

W Exact ważne jest dla nas, by nasi pracownicy mogli wnosić własny wkład w lokalne inicjatywy. Dlatego dajemy im możliwość działania w ramach wolontariatu w godzinach pracy. Co roku około 2.000 pracowników dostaje do dyspozycji trzy dni na poświęcenie się wybranemu celowi charytatywnemu. To aż 5000 dni przepracowanych na rzecz społeczności!

Fundacja Exact

Poprzez Fundację Exact wspieramy programy na rzecz rozwoju i różnorodności, tworzące równe szanse dla każdego, kto chce nabyć umiejętności na miarę XXI wieku. Czynimy to na przykład poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego (ANBI) i udostępnianie im środków finansowych.

Fundusze wyrównawcze

Poprzez fundusze wyrównawcze chcemy zachęcać do działania i wspierać pracowników poświęcających się szczytnym celom. Każde działanie naszych pracowników związane ze zbiórką funduszy na cel charytatywny ma szansę uzyskać wsparcie z funduszu wyrównawczego. Jeśli więc pracownik Exact prowadzi zbiórkę pieniężną – na przykład uczestnicząc w biegu charytatywnym – Exact dołoży do tego odpowiednią kwotę.

z M6.2,32.2c-0.9,0-1.7-0.8-1.7-1.7c0-0.9,0.8-1.7,1.7-1.7s1.7,0.8,1.7,1.7C7.9,31.4,7.1,32.2,6.2,32.2z"/> c0,5.3,3.2,9.9,7.7,12C8.5,40.9,0,51.1,0,63.2v1.3h2.5v-1.3c0-12.6,10.3-22.9,22.9-22.9c4.9,0,9.5,1.5,13.4,4.3l1,0.7l1.5-2l-1-0.7 C37.5,40.6,34.3,39.2,30.9,38.4z M8.1,12.7L24.3,7l15.4,5.7l-15.4,5.7L8.1,12.7z M14.7,26.4c0-3,1.2-5.6,3.2-7.6l6.4,2.3l7.8-2.9 c2.4,2,3.9,4.9,3.9,8.2c0,5.9-4.8,10.7-10.7,10.7C19.5,37.1,14.7,32.3,14.7,26.4z"/>
12.2,65.2 12.2,67.7 26.9,67.7 26.9,56.8 37.5,56.8 37.9,56.8 37.9,45.4 49.7,45.4 49.7,34.9 61.5,34.9 61.5,24 72,24 72,21.4 "/>

Exact Online dla edukacji

Firmę Exact założyło sześciu studentów, dlatego wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, jak ważna jest nauka. Aby przygotować nowe pokolenie do praktyki zawodowej, udostępniamy nasze oprogramowanie bezpłatnie instytucjom oświatowym. Oparte na chmurze środowisko edukacyjne daje im możliwość wykonywania zadań praktycznych w dowolnym miejscu i czasie.

PL Select your country