Exact do zarządzania biznesem

Zarządzanie firmą wiąże się z wieloma wyzwaniami. Otoczenie biznesowe zmienia się dynamicznie, a rynek wciąż ewoluuje na wielu płaszczyznach. To z kolei wymusza na firmach nieustanne dostosowywanie się do nowych warunków. Do osiągnięcia sukcesu i nieustannego rozwoju potrzebne są odpowiednie rozwiązania technologiczne takie jak oprogramowanie scalające całą Twoją firmę.

Oprogramowanie dla firm

Rosnące oczekiwania klientów, rozwój konkurencji, zmiany legislacyjne (szczególnie jeśli mamy oddziały w różnych krajach), czy inne zewnętrzne czynniki - dynamika otoczenia biznesowego ma wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu. Jak zatem najlepiej sobie z tym poradzić? Warto zastanowić się nad innowacjami, które oferuje nam rynek systemów ERP.

Jeśli chcesz dokonać cyfrowej transformacji swojego biznesu i zastanawiasz się nad inwestycją w oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, to poniżej znajdziesz garść informacji na ten temat.

W jakim celu korzysta się z oprogramowania do zarządzania firmą?

Firmy inwestują w oprogramowanie do zarządzania biznesem przede wszystkim w celu zapewnienia szybkiego i bezproblemowego przebiegu wszystkich procesów, jakie mają miejsce w firmie. To bezpośrednio wpływa na podniesienie efektywności pracy i wydajności pracowników, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy i jej rozwój.

Pierwszym krokiem do optymalizacji procesów biznesowych jest ich integracja, którą może zapewnić tylko profesjonalny system ERP. Kilka różnych, niezintegrowanych ze sobą rozwiązań i to nie zawsze zautomatyzowanych, nie umożliwi wglądu w dane niezbędne do realizacji zadań i podejmowania trafnych decyzji. Systemy ERP mają tę przewagę, że dostarczają wszystkim użytkownikom aktualne informacje w czasie rzeczywistym, a to pozwala na efektywne kierowanie firmą i skuteczną współpracę.

Korzyści oprogramowania dla biznesu

Inwestycja w oprogramowanie ERP dla firm pozwala na dostosowanie się do oczekiwań rynku przez optymalizację wszystkich procesów biznesowych - najważniejsze korzyści, które płyną z wdrożenia systemu do zarządzania przedsiębiorstwem to:

 • dostęp (także zdalny) do jednej, zsynchronizowanej bazy danych, co poprawia przepływ informacji w firmie i wpływa na efektywność działalności
 • synchronizacja wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem firmy
 • zautomatyzowanie wielu powtarzalnych zadań, dzięki czemu pracownicy mają większe moce przerobowe - narzędzie wpływa więc na ich wydajność i komfort pracy
 • ułatwienie współpracy między działami i oddziałami przedsiębiorstwa
 • automatyzacja prowadzi również do zminimalizowania błędów, a to z kolei wpływa na podejmowanie lepszych decyzji zarządczych
 • odpowiednie oprogramowanie dla biznesu w dłuższej perspektywie prowadzi do zmniejszenia kosztów pracy
 • wyżej wymienione korzyści wpływają zwiększenie rentowności firmy i rozwój przedsiębiorstwa - inwestycja w system ERP zwraca się więc po paru latach

Exact Synergy

To nasza platforma technologiczna, która wspomaga tzw. procesy miękkie. Posiada takie moduły jak:

 1. Zarządzanie obiegiem dokumentów
  Zadaniem tego modułu jest pogrupowanie wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym, centralnym miejscu, co zapewnia proste wyszukiwanie i współdzielenie np. faktur z innymi użytkownikami oprogramowania.
 2. CRM
  Oprogramowanie CRM dla firm od Exact służy w głównej mierze wsparciu obsługi całego procesu sprzedażowego. System gromadzi wszelkie dostępne informacje na temat klientów, co w znacznym stopniu ułatwia codzienną pracę sprzedawców i nie tylko - bo także pracowników działu obsługi klienta i marketingu. Firma, decydując się na rozwiązania klasy CRM, za cel stawia sobie budowanie długotrwałej i satysfakcjonującej relacji z klientami, niezależnie od tego, czy funkcjonujemy w sektorze firm produkcyjnych, czy usługowych.
 3. HRM
  Rozwiązanie HRM służy do automatyzacji procesów kadrowych, co w dalszym etapie pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie zawsze bieżących danych, zgromadzonych w jednej bazie. Dodatkową zaletą tego produktu jest aplikacja Self - Service (Portal Pracowniczy), dająca pracownikom możliwość samodzielnego zarządzania swoimi sprawami kadrowymi.
 4. Zarządzanie projektami
  Exact usprawnia cały proces związany z projektami i automatyzuje ich organizację w ramach jednego środowiska, dzięki czemu umożliwia kontrolę budżetu i zarządzanie czasem projektu. Poza tym pozwala uzyskać wgląd w przepracowane godziny, precyzyjnie określać stawki i sporządzać prawidłowe rozliczenia w formie faktur, a także tworzyć raporty na temat przebiegu każdego zadania projektowego.
 5. Social collaboration 
  Oprogramowanie Exact w zakresie współpracy między pracownikami oferuje narzędzie, które wspomaga wspólną pracę i dzielenie się wiedzą w sferze organizacji. Moduł sprawia, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami i oddziałami przedsiębiorstwa jest niewątpliwie sprawniejszy. Natomiast, jak wiemy - skuteczna komunikacja polepsza efektywność.

Exact Globe

Platforma technologiczna, która wspomaga wszystkie obszary działania firmy. Oprogramowanie klasy ERP posiada takie moduły jak:

Exact dla finansów

Wszystkie działania i procesy przebiegające w firmie mają swoje odzwierciedlenie w księgowości. Jest to bardzo ważny obszar działalności przedsiębiorstwa, który pokazuje jego kondycję i ułatwia podejmowanie najlepszych decyzji strategicznych. Program Exact pozwala w pełni zintegrować wszystkie procesy finansowe, które mają miejsce w organizacji. Oprogramowanie klasy ERP w zakresie finansów obejmuje m.in. takie obszary jak: księgowość finansowa, zarządzanie ryzykiem, kierowanie projektami finansowymi, analiza wyników, kontrakty zakupu, monitowanie, płatności zbiorcze, budżetowanie, telebanking, czy zarządzanie środkami trwałymi. Program Exact for Finance daje także możliwość przechwytywania obrazu z zeskanowanych faktur i wprowadzania danych do systemu.

Exact dla produkcji

Jednym z priorytetów firm produkcyjnych jest jak najlepsza organizacja przebiegu procesu produkcyjnego, na który składają się m.in. kalkulacja, planowanie materiałowe, organizacja produkcji seryjnej i zleceń specjalnych i finalnie - kontrola całego procesu. System Exact wspomaga przedsiębiorstwa w tych działaniach. Moduł produkcyjny w połączeniu z tym, co proponują rozwiązania Exact z zakresu finansów, logistyki, zaopatrzenia i sprzedaży, zapewni Ci stałą kontrolę i rozwój, a także optymalną wysokość marż.

Moduły WMS

Oprogramowanie Exact dla WMS ma jedno główne zadanie - odpowiada za gospodarkę magazynową. Służy do szybkiego i prostego śledzenia produktu w łańcuchu dostaw. Aplikacja pozwala także na usprawnienie procesu zakupowego.

Handel hurtowy

Exact proponuje funkcjonalności pomagające w sprzedaży produktów i usług za pomocą łączenia wszystkich procesów finansowych, logistycznych i administracyjnych.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
system DMS
 • Ocmer
 • Mazars
 • Kolporter
 • HK Finance
 • GF Machining Solutions
 • Hitachi Capital Polska

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówKolporter

Naszym zamiarem było zbudowanie jednolitej bazy danych i uzyskanie kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym Departamencie. Z pomocą Exact Synergy udało się to uzyskać w czasie zaledwie pięciu miesięcy.

Historie klientówHK Finance

Bardzo cenimy sobie współpracę z konsultantami Exact, którzy mają bogate doświadczenie i świetnie znają możliwości systemu. To sprawia, że zarówno wdrożenie, jak i codzienna praca z system są proste i całkowicie odpowiadają naszym potrzebom.

Historie klientówGF Machining Solutions

Nasza firma dynamicznie się rozwija i od kilku lat notuje dwucyfrowe wzrosty. Od 2005 roku korzystamy z systemu Exact Globe w zakresie finansów. Wraz z rosnącą liczbą realizowanych zamówień konieczne stało się wdrożenie oprogramowania WMS.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

Skorzystaj z naszego oprogramowania dla biznesu – Exact

Dedykowane systemy Exact Globe & Synergy pozwolą integrować, zarządzać i zachować kontrolę na poziomie całej organizacji, niezależnie od tego, jaką wielkość ma firma, czy w jakiej branży funkcjonuje.

PL Select your country