Exact do zarządzania biznesem

Zarządzanie firmą wiąże się z wieloma wyzwaniami. Otoczenie biznesowe zmienia się dynamicznie, a rynek wciąż ewoluuje na wielu płaszczyznach. To z kolei wymusza na firmach nieustanne dostosowywanie się do nowych warunków. Do osiągnięcia sukcesu i nieustannego rozwoju potrzebne są odpowiednie rozwiązania technologiczne takie jak oprogramowanie scalające całą Twoją firmę.

Oprogramowanie dla firm

Rosnące oczekiwania klientów, rozwój konkurencji, zmiany legislacyjne (szczególnie jeśli mamy oddziały w różnych krajach), czy inne zewnętrzne czynniki - dynamika otoczenia biznesowego ma wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu. Jak zatem najlepiej sobie z tym poradzić? Warto zastanowić się nad innowacjami, które oferuje nam rynek systemów ERP.

Jeśli chcesz dokonać cyfrowej transformacji swojego biznesu i zastanawiasz się nad inwestycją w oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, to poniżej znajdziesz garść informacji na ten temat.

W jakim celu korzysta się z oprogramowania do zarządzania firmą?

Firmy inwestują w oprogramowanie do zarządzania biznesem przede wszystkim w celu zapewnienia szybkiego i bezproblemowego przebiegu wszystkich procesów, jakie mają miejsce w firmie. To bezpośrednio wpływa na podniesienie efektywności pracy i wydajności pracowników, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy i jej rozwój.

Pierwszym krokiem do optymalizacji procesów biznesowych jest ich integracja, którą może zapewnić tylko profesjonalny system ERP. Kilka różnych, niezintegrowanych ze sobą rozwiązań i to nie zawsze zautomatyzowanych, nie umożliwi wglądu w dane niezbędne do realizacji zadań i podejmowania trafnych decyzji. Systemy ERP mają tę przewagę, że dostarczają wszystkim użytkownikom aktualne informacje w czasie rzeczywistym, a to pozwala na efektywne kierowanie firmą i skuteczną współpracę.

Korzyści oprogramowania dla biznesu

Inwestycja w oprogramowanie ERP dla firm pozwala na dostosowanie się do oczekiwań rynku przez optymalizację wszystkich procesów biznesowych - najważniejsze korzyści, które płyną z wdrożenia systemu do zarządzania przedsiębiorstwem to:

 • dostęp (także zdalny) do jednej, zsynchronizowanej bazy danych, co poprawia przepływ informacji w firmie i wpływa na efektywność działalności
 • synchronizacja wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem firmy
 • zautomatyzowanie wielu powtarzalnych zadań, dzięki czemu pracownicy mają większe moce przerobowe - narzędzie wpływa więc na ich wydajność i komfort pracy
 • ułatwienie współpracy między działami i oddziałami przedsiębiorstwa
 • automatyzacja prowadzi również do zminimalizowania błędów, a to z kolei wpływa na podejmowanie lepszych decyzji zarządczych
 • odpowiednie oprogramowanie dla biznesu w dłuższej perspektywie prowadzi do zmniejszenia kosztów pracy
 • wyżej wymienione korzyści wpływają zwiększenie rentowności firmy i rozwój przedsiębiorstwa - inwestycja w system ERP zwraca się więc po paru latach

Exact Synergy

To nasza platforma technologiczna, która wspomaga tzw. procesy miękkie. Posiada takie moduły jak:

 1. Zarządzanie obiegiem dokumentów
  Zadaniem tego modułu jest pogrupowanie wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym, centralnym miejscu, co zapewnia proste wyszukiwanie i współdzielenie np. faktur z innymi użytkownikami oprogramowania.
 2. CRM
  Oprogramowanie CRM dla firm od Exact służy w głównej mierze wsparciu obsługi całego procesu sprzedażowego. System gromadzi wszelkie dostępne informacje na temat klientów, co w znacznym stopniu ułatwia codzienną pracę sprzedawców i nie tylko - bo także pracowników działu obsługi klienta i marketingu. Firma, decydując się na rozwiązania klasy CRM, za cel stawia sobie budowanie długotrwałej i satysfakcjonującej relacji z klientami, niezależnie od tego, czy funkcjonujemy w sektorze firm produkcyjnych, czy usługowych.
 3. HRM
  Rozwiązanie HRM służy do automatyzacji procesów kadrowych, co w dalszym etapie pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie zawsze bieżących danych, zgromadzonych w jednej bazie. Dodatkową zaletą tego produktu jest aplikacja Self - Service (Portal Pracowniczy), dająca pracownikom możliwość samodzielnego zarządzania swoimi sprawami kadrowymi.
 4. Zarządzanie projektami
  Exact usprawnia cały proces związany z projektami i automatyzuje ich organizację w ramach jednego środowiska, dzięki czemu umożliwia kontrolę budżetu i zarządzanie czasem projektu. Poza tym pozwala uzyskać wgląd w przepracowane godziny, precyzyjnie określać stawki i sporządzać prawidłowe rozliczenia w formie faktur, a także tworzyć raporty na temat przebiegu każdego zadania projektowego.
 5. Social collaboration 
  Oprogramowanie Exact w zakresie współpracy między pracownikami oferuje narzędzie, które wspomaga wspólną pracę i dzielenie się wiedzą w sferze organizacji. Moduł sprawia, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami i oddziałami przedsiębiorstwa jest niewątpliwie sprawniejszy. Natomiast, jak wiemy - skuteczna komunikacja polepsza efektywność.

Exact Globe

Platforma technologiczna, która wspomaga wszystkie obszary działania firmy. Oprogramowanie klasy ERP posiada takie moduły jak:

Exact dla finansów

Wszystkie działania i procesy przebiegające w firmie mają swoje odzwierciedlenie w księgowości. Jest to bardzo ważny obszar działalności przedsiębiorstwa, który pokazuje jego kondycję i ułatwia podejmowanie najlepszych decyzji strategicznych. Program Exact pozwala w pełni zintegrować wszystkie procesy finansowe, które mają miejsce w organizacji. Oprogramowanie klasy ERP w zakresie finansów obejmuje m.in. takie obszary jak: księgowość finansowa, zarządzanie ryzykiem, kierowanie projektami finansowymi, analiza wyników, kontrakty zakupu, monitowanie, płatności zbiorcze, budżetowanie, telebanking, czy zarządzanie środkami trwałymi. Program Exact for Finance daje także możliwość przechwytywania obrazu z zeskanowanych faktur i wprowadzania danych do systemu.

Exact dla produkcji

Jednym z priorytetów firm produkcyjnych jest jak najlepsza organizacja przebiegu procesu produkcyjnego, na który składają się m.in. kalkulacja, planowanie materiałowe, organizacja produkcji seryjnej i zleceń specjalnych i finalnie - kontrola całego procesu. System Exact wspomaga przedsiębiorstwa w tych działaniach. Moduł produkcyjny w połączeniu z tym, co proponują rozwiązania Exact z zakresu finansów, logistyki, zaopatrzenia i sprzedaży, zapewni Ci stałą kontrolę i rozwój, a także optymalną wysokość marż.

Moduły WMS

Oprogramowanie Exact dla WMS ma jedno główne zadanie - odpowiada za gospodarkę magazynową. Służy do szybkiego i prostego śledzenia produktu w łańcuchu dostaw. Aplikacja pozwala także na usprawnienie procesu zakupowego.

Handel hurtowy

Exact proponuje funkcjonalności pomagające w sprzedaży produktów i usług za pomocą łączenia wszystkich procesów finansowych, logistycznych i administracyjnych.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
system DMS
 • Armatech
 • Mazars
 • Ocmer
 • Dormakaba
 • Electro Croon
 • D-ploy

Historie klientówArmatech

Zaufaliśmy profesjonalizmowi Exact Software i osiągnęliśmy zdefiniowane cele. Konsultanci Exact przeprowadzili wdrożenie zgodnie z założonym harmonogramem i zaplanowanym budżetem.

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówDormakaba

W trakcie naszej współpracy z firmą Exact, polska spółka znacząco się rozwinęła i obecnie zatrudnia ponad 130 osób. System od wielu lat wspiera nas w codziennej pracy i, co najważniejsze, rozwija się wraz z nami.

Historie klientówElectro Croon

Ważną zaletą tego modelu wdrożenia jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz jej utrzymanie przez firmę Exact, ale również automatyczne aktualizacje oprogramowania. Umożliwia to skupienie się na biznesie, bez konieczności inwestowania własnych zasobów w sprzęt, jego utrzymanie, serwisowanie czy rozwój.

Historie klientówD-ploy

 • System Exact pomógł nam w stworzeniu profesjonalnej, stabilnej organizacji. Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów.

Skorzystaj z naszego oprogramowania dla biznesu – Exact

Dedykowane systemy Exact Globe & Synergy pozwolą integrować, zarządzać i zachować kontrolę na poziomie całej organizacji, niezależnie od tego, jaką wielkość ma firma, czy w jakiej branży funkcjonuje.

PL Select your country