Exact dla finansów

Nasze oprogramowanie finansowe to serce każdego przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej integracji wszystkich procesów finansowych otrzymujesz wszelkie informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji strategicznych.

ERP Finanse

Warunkiem uzyskania przewagi nad konkurencją jest monitorowanie działalności naszej organizacji, optymalizacja kosztów i nieustanne dążenie do wzrostu wydajności oraz podniesienia efektywności procesów. Takie działania prowadzą wprost do zwiększenia wyników finansowych. Jak możemy wspomagać ten proces?

Przede wszystkim zarządzając finansami przedsiębiorstwa we właściwy sposób. Integrując wszystkie procesy finansowe z innymi ważnymi procesami biznesowymi, zyskasz wgląd w poprawne dane operacyjne, które pozwolą Ci podejmować najlepsze decyzje strategiczne - wszystko za sprawą funkcji prognozowania, tworzenia budżetów, analizy i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Exact.

Sprawdź jak system finansowo - księgowy pomoże w rozwoju Twojej firmy.

Co może osiągnąć Twoja firma dzięki automatyzacji procesów księgowych i finansowych?

Wszystkie odnoszące sukcesy firmy mają jedną wspólną cechę: ich zarządzanie finansami jest solidne i perfekcyjnie uporządkowane. Ciężko jest osiągnąć taki stan rzeczy bez odpowiedniego wsparcia. A do takiego może należeć system ERP, który między innymi automatyzuje procesy księgowo finansowe. Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie tego narzędzia?

 • Dzięki obiegowi dokumentów (w tym faktur) dokumenty są automatycznie księgowane. Pracownicy działów księgowych czy administracyjnych nie muszą więc zajmować się czasochłonnymi czynnościami związanymi z ręcznym wprowadzaniem danych. Zakłada się, że odpowiedni system umożliwia skrócenie nawet o połowę czasu obsługi faktur, co skutkuje poprawą wydajności w dziale księgowości. Pracownicy mają więcej czasu na inne zadania.
 • Profesjonalny system ERP finanse i księgowość pozwala na pełną konsolidację danych. Dzięki niemu możesz obsługiwać wiele różnych spółek należących do jednej grupy kapitałowej, a jeśli rozwiązanie ERP jest międzynarodowe, to zyskasz kompleksowe rozwiązanie dla różnych wersji językowych, banków, walut i systemów prawnych.
 • System ERP finanse skutecznie wspomaga nie tylko księgowych, ale także pracowników odpowiedzialnych za chociażby kadry i płace w szybkim i sprawnym prowadzeniu działań.
 • Wgląd w aktualny stan przepływów pieniężnych pozwala na ciągłą analizę wydajności firmy - zarząd może szybko i sprawnie ocenić sytuację przedsiębiorstwa. Oprogramowanie wspiera kierownictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i istotnych z punktu widzenia jego rozwoju.
 • Oprogramowanie ERP zwiększa bezpieczeństwo w przepływie danych, co jest szczególnie ważne podczas zdalnego wykonywania obowiązków. W systemie istnieje możliwość nadawania ról, uprawnień i zezwoleń. Managerowie z łatwością mogą śledzić zgodność dokonanych zmian.
 • Narzędzie umożliwia tworzenie różnego rodzaju sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mamy więc pewność, że w terminie dostarczymy wszystkie dokumenty i informacje finansowe m.in. do urzędów.
 • Oprogramowanie ERP finanse i księgowość gwarantuje także płynność finansową. Jest tak, ponieważ moduł pozwala skrócić m.in. cykl rotacji należności.
 • Narzędzie usprawnia także współprace między działami i konkretnymi pracownikami, m.in. dlatego, że pozwala na terminowe dostarczanie szczegółowych informacji.

Funkcjonalności Exact dla Finansów

Moduł Exact for Finance odpowiedzialny za administrowanie finansami pozwala na obsługę księgowości finansowej, środków trwałych i kontraktów zakupu. Ponadto daje nam wgląd w stan przepływów pieniężnych, telebanking, monitowanie i płatności zbiorcze, a także ułatwia budżetowanie. Oprogramowanie sprawia, że proces planowania, tworzenia i zatwierdzania budżetu, a także późniejsza jego kontrola przebiega sprawnie i bezproblemowo. Poniżej opisano funkcjonalności w sposób bardziej szczegółowy:

Administracja finansami

ERP finanse i księgowość od Exact gwarantuje wgląd w całą organizację z poziomu księgi głównej. Oprogramowanie doskonale się sprawdza zarówno w przypadku średnich firm działających tylko w Polsce, jak i większych organizacji z oddziałami w różnych krajach, a co za tym idzie - w odmiennych legislacjach. Z nami działasz w oparciu o jeden spójny i kompleksowy system, który zapewnia pełny obraz Twojej sytuacji finansowej. W jaki sposób? W ramach funkcjonalności Business Intelligence otrzymujesz informacje m.in. w postaci standardowych raportów w czasie rzeczywistym, a kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) możesz śledzić dzięki pulpitom nawigacyjnym.

Moduł finansowo księgowy to także doskonałe narzędzie do zarządzania ryzykiem, sterowania projektami finansowymi, czy do prowadzenia bankowości internetowej i wystawiania rachunków elektronicznych.

Główne dane gromadzone w jednym miejscu

ERP finanse i księgowość od Exact pozwala na zarządzanie finansami różnych podmiotów prawnych w ramach jednej grupy z wykorzystaniem własnych danych podstawowych. To zapewnia spójność w organizacji, a także wspomaga standaryzacje i ujednolicenie procesów, które co ważne - są również zgodne z przepisami lokalnymi i międzynarodowymi.

Szybki proces przypływu faktur

Faktury to nieodzowna część codziennej pracy działu księgowego, administracyjnego i nie tylko. Ta kategoria dokumentów musi być odpowiednio weryfikowana, ponieważ faktury są bezpośrednio powiązane z finansami i księgowością w przedsiębiorstwie. Szybki i sprawny obieg faktur w firmie może zapewnić jedno z narzędzi Exact Synergy - system do elektronicznego obiegu dokumentów. Korzystając z niego, automatyzujemy przepływ faktur, przyspieszamy proces ich rozliczania, redukujemy błędy i podnosimy wydajność pracy księgowych.

Tworzenie budżetu

Rozwiązania od Exact zapewniają także funkcje prognozowania. Dzięki nim możliwe jest przewidywanie poziomu realizacji planów finansowych. Automatyzacja procesu budżetowania pozwala na zapobieganie lub sprawne reagowanie na ewentualne zagrożenia mające wpływ na wyniki finansowe firmy, a także na tworzenie różnych scenariuszy budżetowych. Możliwości systemu w tym zakresie są bardzo szerokie - możemy szybko i sprawnie tworzyć budżety, a także modyfikować kwoty i wartości na poziomie księgi głównej. To ułatwia tworzenie bardziej szczegółowych budżetów także dla poszczególnych pracowników lub grupy produktów.

Kontrole i weryfikacje

Jedna baza danych oznacza także jeden punkt ich wprowadzania. Oprogramowanie ERP księgowość i finanse minimalizuje ryzyko błędów i pozwala oszczędzać czas każdego użytkownika systemu. Dodatkową zaletą jest większa precyzyjność wymienianych informacji dzięki regularnemu importowi, eksportowi i przesyłowi danych oraz automatycznie generowanym przeglądom.              Jeśli czeka Cię kontrola Twojej działalności, to rozwiązanie od Exact pozwoli na szybkie udostępnianie ważnych informacji urzędom czy instytucjom finansowym.

Miejsca powstawania kosztów i elementy kosztowe

System finansowo księgowy od Exact gwarantuje szczegółowy wgląd w koszty i wydatki. Dzięki możliwościom systemu w zakresie analizy kosztów możesz w łatwy sposób strukturyzować ponoszone wydatki. W przygotowaniu sprawozdań pomogą Ci informacje na temat miejsca powstawania kosztów i ich nośników.

Zarządzanie środkami trwałymi

Środki trwałe to rzeczowe aktywa przedsiębiorstwa. Systemy ERP umożliwiają zarządzanie aktywami i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych poprzez użycie bilansu otwarcia oraz różnych dostępnych metod odpisywania aktywów. Rozwiązanie Exact zapewnia dodatkowo zestawienie sald, które zawiera informacje na temat statusu bieżących aktywów.

Zarządzanie walutami

Jako że oprogramowanie ERP Exact jest rozwiązaniem międzynarodowym, to pozwala na stosowanie wielu walut, które są automatycznie przeliczane zgodnie z wprowadzonymi kursami wymiany. W tym obszarze występuje także funkcja raportowania, dzięki czemu mamy wgląd w wykaz wszystkich kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do wprowadzonej waluty standardowej, podzielonych według dat.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Z jakich etapów składa się wdrożenie Exact dla Finansów?

Przystępując do wdrożenia systemu księgowego należy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących potrzeb naszej firmy, procesów mających miejsce w organizacji, a także oczekiwanego zakresu obszarów funkcjonalnych. Wszystkie te kwestie warto skonsultować z pracownikami, którzy odpowiadają za procesy finansowe i administracyjne w firmie, by sprecyzować potrzeby przyszłych użytkowników systemu. W ramach przygotowania można powołać zespół wdrożeniowy, który ustali, jakie one są i zajmie się koordynacją procesu poszukiwania rozwiązania i jego późniejszego wdrożenia.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z tym, co oferuje w tym aspekcie rynek - dokonać zestawienia dostępnych systemów ERP m.in. pod kątem ich dopasowania do branży, w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także jego specyfiki i struktury.

Decydując się system firmy Exact, jego wdrożenie będzie wyglądało w następujący sposób:

 1. Instalacja oprogramowania standardowego wraz z parametryzacją pod konkretną firmę.
 2. Migracja danych.
 3. Testy systemu.
 4. Szkolenie każdego przyszłego użytkownika systemu.

Warto podkreślić, że firma Exact po wdrożeniu systemu gwarantuje możliwość regularnego korzystania ze wsparcia technicznego w zakresie pracy na oprogramowaniu i kontrolowania przebiegu działań związanych z procesami finansowo księgowymi w firmie.

Uzyskaj wgląd poprzez integrację procesów

Współczesne firmy muszą dostosowywać się do stale zmieniających warunków prowadzenia biznesu. Rynek wymusza, aby proces ten przebiegał szybko. Jest to możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów zarządzania, do których można zaliczyć system ERP finanse i księgowość od Exact. Sprawdź rozwiązanie, które wprowadzi pozytywne zmiany w Twojej firmie przez optymalizację wszystkich procesów finansowo księgowych.

 • Dormakaba
 • Mazars
 • Electro Croon
 • HK Finance
 • Hitachi Capital Polska

Historie klientówDormakaba

System od wielu lat wspiera nas w codziennej pracy i, co najważniejsze, rozwija się wraz z nami. Oprogramowanie pozwala nam lepiej kontrolować przepływy finansowe w firmie, limity kredytowe klientów, a tym samym wspiera dbanie o cashflow.

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówElectro Croon

Wprowadzanie kosztów oraz przepracowanych godzin i podpinanie ich pod odpowiednie zadania definiowane przez Project Managerów, pozwala nam nie tylko zaoszczędzić czas poświęcany na procesy finansowoksięgowe i je usprawnić, ale także lepiej kontrolować projekty długoterminowe w oparciu o zaangażowanie pracowników.

Historie klientówHK Finance

Ponieważ obsługujemy wielu klientów, którzy mają różne wymagania w kwestii raportów i zakresie świadczonych usług, niezwykle istotna jest dla nas możliwość personalizacji systemu. Exact umożliwia nam dostosowanie systemu do tych potrzeb z poziomu samego użytkownika, bez konieczności ingerencji informatyka.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

System ERP Finanse

Exact dla Finansów jest rozwiązaniem, które pozwoli Ci uzyskać rzetelny podgląd bieżącej sytuacji finansowej firmy. Dowiedź się więcej.

PL Select your country