ERP dla produkcji

Środowisko produkcyjne ewoluuje – ulega stopniowej cyfryzacji i staje się w coraz większym stopniu zautomatyzowane. Jeśli chcesz, aby Twój zakład produkcyjny był przyszłościowy i sprostał wyzwaniom stojącym przed branżą produkcyjną, to sprawdź oprogramowanie ERP dla produkcji od Exact.

System ERP dla produkcji

System ERP – to pojęcie w ciągu ostatnich kilku lat zyskało na popularności w Polsce i najczęściej pojawia się w zestawieniu z takimi hasłami jak: zarządzanie firmą, automatyzacja procesów biznesowych, czy rozwój technologiczny przedsiębiorstwa. ERP jest szerokim i pojemnym zagadnieniem z prostego powodu – obejmuje swoim zasięgiem praktycznie wszystkie obszary funkcjonalne firmy, m.in. finanse, logistykę, dystrybucję, operacje sprzedaży czy obieg dokumentów.

Bardzo często pojawia się również w kontekście optymalizacji produkcji. Nie ma znaczenia, czy jest to produkcja seryjna, czy jednostkowa, a także czy mamy do czynienia ze średnim zakładem produkcyjnym, czy z międzynarodową organizacją z wieloma halami – system ERP dla produkcji wspomaga realizację poszczególnych operacji w produkcji, a także umożliwia sprawne kierowanie nimi.

System ERP jest wsparciem dla takich operacji jak: produkcja seryjna, zlecenia specjalne, kalkulacja, planowanie materiałowe czy kontrola produkcji. Poza tym, co warto zaznaczyć - odpowiednie oprogramowanie pozwala efektywnie zarządzać dokumentacją produkcyjną. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ dzięki temu możemy skrócić cykl produkcji poprzez pominięcie uciążliwego procesu przygotowania i dystrybucji dokumentacji w formie papierowej.

Zalety zarządzania produkcją dzięki naszemu programowi

 • Pozwala na poprawę efektywności produkcji dzięki szczegółowej kontroli na każdym etapie procesów produkcyjnych. Zwiększenie wydajności wpływa z kolei na obniżenie samych kosztów produkcji.
 • System ERP dla produkcji zapewnia optymalną wydajność dostaw i elastyczność procesów produkcyjnych, co prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień.
 • MRP umożliwia precyzyjne planowanie zapotrzebowania materiałowego, a także harmonogramowanie zleceń wraz z bilansowaniem zasobów – wszystko to oparte jest na bieżących, rzeczywistych danych dostarczanych przez system. Dzięki temu zyskujemy m.in. możliwość terminowej realizacji zamówień przy ograniczonym wykorzystaniu powierzchni magazynowej.
 • System dla branży produkcyjnej ułatwia planowanie i harmonogramowanie pracy pracowników i czasu pracy maszyn i urządzeń.
 • Za pomocą funkcji obliczeniowych można szybko i łatwo przeprowadzić kalkulację kosztów produkcji. Mamy wgląd w rzeczywiste koszty i budżety w porównaniu z oczekiwanymi.
 • System ERP gwarantuje zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów dzięki pełnej identyfikowalności artykułu w całym łańcuchu dostaw.
 • Program klasy ERP pozwala ograniczyć występowanie błędów w procesie realizacji produkcji.
 • Program do zarządzania produkcją od Exact wraz z modułami finansowymi i logistycznymi to kompleksowe rozwiązanie ERP. Oprócz wspierania procesu produkcyjnego, znajdziemy w nim szereg narzędzi do obsługi zakupów, dostaw, ofertowania, stanów magazynowych, rozliczeń i księgowości online, czy zarządzania relacjami z klientem.
 • Dzięki pełnej integracji z administracją finansową oraz procesami HRM i CRM można zyskać pełny obraz i wgląd we wszystkie procesy biznesowe i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
 • Oprogramowanie Exact dla firm produkcyjnych uczestniczy w rozwoju działalności, również w sytuacji wkraczania na zagraniczne rynki. Rozwiązanie dostępne jest w ponad 40 językach i obejmuje legislację ponad 40 krajów.

Planowanie produkcji dzięki Exact dla Produkcji – funkcjonalności

Zarządzanie artykułami

Jest to centralny element rozwiązania produkcyjnego. Ta funkcjonalność daje możliwość przeprowadzenia kilku operacji związanych z artykułami - na tworzenie, opracowywanie i usuwanie ich na jednym ekranie. Każdy z produktów ma określone dane i cechy, które można zarejestrować i opracowywać na karcie artykułu. Informacje na temat wyrobów są podzielone na różne kategorie i wyświetlane w zakładkach, tak by można je było łatwo zlokalizować.

Receptury i zarządzanie strukturami produkcyjnymi

System ERP umożliwia stworzenie dla jednego wyrobu wielu wersji receptur. W zetknięciu z analizą kosztów dodatkowych oraz wielkością partii daje to możliwość obliczania kosztu wytworzenia i produkcji. Możliwe jest również zarządzanie zmianami inżynierskimi, które pozwoli na użycie tylko zaakceptowanej wersji na produkcji. Poprzez używanie operacji, możliwe jest lepsze przeglądanie struktur produkcyjnych oraz harmonogramowanie maszyn przy użyciu narzędzi planistycznych.

Obliczenia kosztów produkcji

Dzięki narzędziom obliczeniowym, kalkulacji kosztowej można dokonać szybko, łatwo i bez błędów. Program umożliwia wiele metod wliczania kosztów - wybór jest pozostawiony użytkownikowi. Podstawą naliczania cen jest specyfikacja materiałowa, a użytkownik ustala metodę obliczeń przy różnych scenariuszach kosztów produkcyjnych. Program uwzględnia również wielkość partii, a obliczenia i proponowana zmiana kosztów wytworzenia produktu końcowego są przedstawione w formie zestawienia. To daje pracownikowi gwarancję, że dane zapisane w systemie są zawsze prawidłowe i aktualne.

Wycena ofert

System ERP Exact posiada funkcje obliczania ofert. Dzięki niej można szybko określić koszty produkcji i uzyskać wiarygodną cenę sprzedaży, tak by przedstawić ją na czas klientowi. Narzędzie oferuje również możliwość utworzenia specyficznego zestawienia pozycji z oferty lub zamówienia sprzedaży i obliczenia jej kosztu na tej podstawie.

Zarządzanie produkcją

Funkcjonalność zapewnia kompleksowy przegląd aktualnego statusu finansowego zleceń realizowanych w zakładzie.

Rejestracja numeru seryjnego lub partii

Rozwiązanie daje możliwości śledzenia produktów w łańcuchu. Narzędzie Serial/Batch pozwala precyzyjnie określić, do których klientów produkt już trafił i kiedy. W systemie znajdują się też informacje na temat dostawcy, a także surowców i części materiałowych, z których wyprodukowano dany artykuł.

Shop Floor Control

Narzędzie, które pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i na poprawę efektywności dzięki zmniejszeniu ilości błędów i przypadków powielania pracy. Moduł minimalizuje liczbę papierowych dokumentów płynących do i z fabryki poprzez udostępnienie pracownikom cyfrowego wglądu w zlecenia.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Jak wygląda wdrożenie ERP w produkcji?

Tak jak w przypadku wszystkich innych modułów systemu ERP, czas wdrożenia rozwiązania produkcyjnego i przebieg poszczególnych etapów jest zróżnicowany. Zależy on m.in. od takich komponentów jak indywidualne potrzeby biznesowe danej firmy, a także zakres wdrożenia. Schemat działania jest jednak podobny.

 • I ETAP: Poznanie potrzeb firmy
  To poznanie indywidualnych celów biznesowych firmy. Jeśli są one za mało usystematyzowane, wtedy rolą dostawcy jest ich kompletne rozpoznanie i uporządkowanie w ramach analizy przedwdrożeniowej. Wynikiem tej analizy jest dokument, który zawiera koncepcję skonfigurowania i wdrożenia systemu ERP, który powstaje w oparciu o rozmowy przeprowadzane z klientem i pomaga firmie w podjęciu decyzji.
 • II ETAP: Instalacja i parametryzacja systemu
  Jest to instalacja standardowego systemu, który jest wówczas konfigurowany (parametryzowany) pod konkretnego klienta. Następnie mają miejsce takie czynności jak przenoszenie danych i testy.
 • III ETAP: Szkolenia użytkowników
  Po migracji danych następuje bardzo istotna faza implementacji rozwiązania - szkolenie każdego przyszłego użytkownika systemu. Najczęściej są to praktyczne sesje trwające od kilku godzin do nawet kilku dni - czas szkolenia jest uzależniony od potrzeb klienta. Instruktaż jest przeprowadzany w niewielkich grupach, tak aby każdy użytkownik miał możliwość pracy z rzeczywistym systemem klasy ERP. Moduł produkcyjny ma dodatkowe wsparcie z naszej strony w zakresie przygotowania do uruchomienia produkcyjnego i asysty przy pracy każdego użytkownika.
 • Wsparcie powdrożeniowe
  Rola dostawcy technologii z obszarów ERP nie kończy się wraz ze wdrożeniem rozwiązania - konsultanci ERP oferują wsparcie techniczne w kwestii codziennej obsługi oprogramowania. Firma może liczyć także na pomoc pracowników Exact za pośrednictwem portalu dla klientów lub telefonicznie.

Od czego zależy koszt oprogramowania ERP dla produkcji?

Tak jak w przypadku wszystkich innych funkcjonalności, koszt systemów ERP w zakresie planowania i kontrolowania zasobów produkcyjnych zależy od wielu różnych czynników. System ERP jest dopasowany do konkretnych potrzeb firmy, które często są specyficzne. Firmy różnią się wielkością, strukturą, organizacją procesu produkcji, a także tym, w jakiej branży na rynku działają.

Przy obliczaniu kosztu systemu ERP bierze się pod uwagę takie parametry jak: liczba użytkowników, zakres obszarów funkcjonalnych, czy potencjalne customizacje (niestandardowe rozwiązania). Istotne jest również to, jaką infrastrukturę informatyczną posiada firma i na jaki model licencjonowania się zdecyduje.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych i przemysłowych – Exact

Oprogramowanie produkcyjne dla firm z różnych branż od Exact pozwala nie tylko na zarządzanie produkcją, ale także na inteligentne sterowanie łańcuchem dostaw w firmach. Moduł jest zintegrowany z rozwiązaniami finansowymi i logistycznymi i ma jedną bazę danych, co umożliwia planowanie zleceń produkcyjnych, magazynowanie i sprzedaż wyrobów gotowych, a także transport i obsługę klientów, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i poza nim.

Efektywność w firmie produkcyjnej może podnieść również system do zarządzania dokumentacją, który jest jednym z modułów platformy internetowej do wspomagania obszarów miękkich - Exact Synergy. System daje użytkownikom możliwości uporządkowania i kontrolowania przebiegu procesów i zapewnia szybki i prosty dostęp do dokumentów takich jak choćby faktury zakupu czy zlecenia produkcyjne, a także istotnych danych na produkcji. Zapewnienie dostępu do dokumentacji w dziale produkcji radykalnie skraca czas wyszukiwania dokumentów, ułatwia weryfikację kompletności wymaganej dokumentacji i zwiększa pewność właściwego przebiegu różnych operacji. Ponadto tego typu wsparcie gwarantuje identyfikowalność w ramach całego łańcucha dostaw.

 • Agrifac
 • Valk Welding

Historie klientówAgrifac

Rozwiązanie Exact jest inteligentne – nasz wgląd w informacje jest coraz dokładniejszy, co z kolei zwiększa efektywność planowania.

Historie klientówValk Welding

Łączenie rozmaitych procesów w optymalny sposób to złożone zadanie, dlatego korzystamy z rozwiązań Exact. Oprogramowanie Globe pozwala nam zarządzać procesami logistycznymi, a dzięki Synergy otrzymujemy należyty wgląd w działalność usługową.

System ERP dla produkcji

System ERP od Exact jest rozwiązaniem, które dostosowuje się do wymagań biznesowych firm z różnych branż. Dowiedz się więcej!

PL Select your country