Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Continue

Zo maak je een financiële planning (+ voorbeeld)

Een financiële planning laat zien hoe jouw bedrijf er financieel voor staat. Het geeft zicht op zowel huidige als toekomstige bedrijfsresultaten. Door een financiële planning te verwerken in een digitaal financieel systeem en deze te koppelen met andere bedrijfssystemen, krijg je een holistisch beeld van de financiën van je organisatie. Ook geven betrouwbare toekomstscenario’s beter grip op langetermijn ontwikkelingen. We leggen je met een checklist uit hoe je een financiële planning maakt.

Wat is een financiële planning?

De financiële planning geeft overzicht van je bedrijfsfinanciën, zowel op korte als lange termijn. Alle inkomsten en uitgaven staan erin, net als de vermogens- en schuldkapitaalstructuren en kasstromen. Specifieke toekomstscenario’s (3 – 7 jaar) geven je inzicht in mogelijke financiële ontwikkelingen. Het is dus continu een vinger aan de pols houden en tijdig bijsturen.

Waar veel bedrijven in het verleden een periodieke financiële planning gebruikten, is dit tegenwoordig vaak een continu proces. Interne en externe factoren kunnen de financiële planning namelijk beïnvloeden. Denk aan economische ontwikkelingen of het inhuren van personeel.

Zelf een financieel plan maken (+ voorbeeld)

Het ontwerp van een financiële planning verschilt vaak sterk per bedrijf. De planning moet namelijk goed passen in de specifieke organisatie en bijdragen aan de doelstellingen. Toch zijn er een aantal terugkerende stappen in het opstellen van een financiële planning. Gebruik het onderstaande voorbeeld als checklist voor je financiële planning. 

Start met een gedeeltelijke planning

Een succesvolle integratie van een financiële planning lukt alleen met een zorgvuldige aanpak. Voer daarom eerst een gedeeltelijke planning uit door je algemene planning op te splitsen in specifieke deelplannen. Dit kan bijvoorbeeld per bedrijfssegment of productlijn. Je vergroot hiermee de traceerbaarheid en zorgt voor beter begrip van verschillende bedrijfsgebieden en specifieke factoren die de waarde ervan verhogen.

Bepaal verantwoordelijkheden

Wijs vervolgens verantwoordelijke medewerkers aan per deelplan met relevante functies. Je stimuleert hiermee motivatie en betrokkenheid voor de uitvoering van de plannen.

Kies het detailniveau

Wat is het gewenste detailniveau voor je financiële planning? Zo kun je ervoor kiezen om je financiële planning uit te voeren op groepsniveau, business-unit niveau, individueel bedrijfs- of kostenplaatsniveau.

Kies een geschikte planningsperiode

Onderzoek welke planningsperiode geschikt is voor je financiële planning door zowel korte- als langetermijnperspectieven in kaart te brengen. Bepaal ook hoe gedetailleerd de data moeten zijn om de seizoensgebonden schommelingen en andere effecten door het jaar heen vast te leggen.

Ontdek software voor financiële planningen als de totale oplossing

Met slimme software heb je digitaal overzicht van je financiële planning. Interne of externe factoren die invloed hebben op je financiële planning pas je zelf eenvoudig aan. Je kunt voorspellingen doen voor de toekomst op basis van data en hebt altijd het juiste inzicht om bij te sturen. Krijg een 360-graden beeld van de financiële gezondheid van je organisatie door alle financiële data op één centrale plek.

Ontdek Exact voor Finance