Alles wat je moet weten over rentabiliteit

Als ondernemer wil je natuurlijk weten hoe winstgevend je bedrijf is en of het in staat is om rendement te genereren op het geïnvesteerde vermogen. Het kengetal rentabiliteit kan je hier goed bij helpen. We nemen je mee in de wereld van rentabiliteit en leggen uit wat het precies betekent, hoe je het kunt berekenen en welke aspecten ermee samenhangen.

Wat is rentabiliteit?

Net als solvabiliteit en liquiditeit is rentabiliteit een kengetal dat je vaak gaat tegenkomen in de wereld van ondernemen. Maar wat betekent rentabiliteit? Rentabiliteit is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van je bedrijf aangeeft. Het getal geeft aan in hoeverre je als bedrijf in staat bent om winst te genereren ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden, de rentabiliteit geeft aan hoe efficiënt een bedrijf zijn financiële middelen inzet om winst te maken. 

Rentabiliteit eigen vermogen & rentabiliteit vreemd vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen en rentabiliteit vreemd vermogen zijn twee begrippen die alles te maken hebben met de winstgevendheid van je onderneming. Bij rentabiliteit eigen vermogen draait het om het rendement dat je behaalt op het geld dat je zelf in je onderneming hebt gestoken. Met andere woorden, je hebt eigen geld geïnvesteerd in je bedrijf en je maakt winst, dan laat de rentabiliteit eigen vermogen zien hoeveel rendement je hebt behaald op je eigen geld.

Rendement vreemd vermogen richt zich op het geld dat je geleend hebt of is gefinancierd door externe partijen. Heb je bijvoorbeeld een lening afgesloten of schulden, dan wil je natuurlijk weten hoeveel winst je maakt ten opzichte van de kosten van de lening. Rentabiliteit vreemd vermogen laat zien of je met het geleende geld ook echt winst maakt en of je verstandig aan doet om op deze manier je bedrijf te blijven financieren.

Beide begrippen geven inzicht in hoe je bedrijf op dit moment presteert en of je de juiste keuzes hebt gemaakt wat betreft de financiering.

Rentabiliteit totaal vermogen

Naast rentabiliteit eigen en vreemd vermogen hebben we ook nog het begrip rentabiliteit totaal vermogen. Rentabiliteit totaal vermogen kijkt naar het rendement dat je hebt behaald op alle investeringen in je bedrijf. Het laat zien hoeveel winst je hebt gemaakt ten opzichte van het totale bedrag dat je hebt geïnvesteerd (zowel eigen geld als geleend of geïnvesteerd geld). Zodra je inzicht hebt in de rentabiliteit totaal vermogen kun je beoordelen of je investeringen daadwerkelijk ervoor hebben gezorgd dat je winst hebt gemaakt.

Hoe bereken je de rentabiliteit?

Nu we de verschillende vormen van rentabiliteit onder de loep hebben genomen, gaan we kijken naar hoe je de rentabiliteit berekent. Daar kun je verschillende formules voor gebruiken. De meest gebruikte formule voor het berekenen van de rentabiliteit is de netto winst delen door het geïnvesteerde vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%. Hier komt vervolgens een percentage uit dat aangeeft hoe hoog je rentabiliteit is.

Rentabiliteit = (netto winst / geïnvesteerd vermogen) * 100%

Deze formule kun je voor het berekenen van alle soorten rentabiliteit gebruiken.

Er bestaan ook formules voor het berekenen van de rentabiliteit eigen vermogen en rentabiliteit vreemd vermogen.

Rentabilteit eigen vermogen = nettowinst / eigen vermogen * 100%

Rentabiliteit vreemd vermogen = nettowinst / vreemd vermogen * 100%

De rol van rentabiliteitswaarde & rentabiliteitsprognose

Naast het berekenen van de rentabiliteit, spelen de rentabiliteitswaarde en rentabiliteitsprognose ook een belangrijke rol. De rentabiliteitswaarde geeft de waarde van de toekomstige winstgevendheid weer, terwijl de rentabiliteitsprognose een inschatting is van de toekomstige rentabiliteit op basis van de verwachte resultaten.

Optimaliseer de rentabiliteit van je bedrijf

Nu je weet wat rentabiliteit is en hoe je het berekent, kun je de rentabiliteit van je onderneming optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld kostenbesparende maatregelen nemen, efficiënter omgaan met middelen, nieuwe marktkansen benutten en streven naar groei en innovatie. Houd de rentabiliteit goed in de gaten zodat je altijd kunt bijsturen waar nodig is.

FAQ

Rentabiliteit is een financiële maatstaf die de winstgevendheid van je bedrijf aangeeft. Het getal geeft aan in hoeverre je als bedrijf in staat bent om winst te genereren ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen.

Rentabiliteit is een belangrijk kengetal, omdat het aangeeft of je bedrijf genoeg winst maakt uit zijn activiteiten. Daarnaast helpt dit kengetal investeerders, crediteuren en managers om de financiële gezondheid van je onderneming te beoordelen en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. 

Er zijn verschillende maatstaven voor het berekenen van rentabiliteit. We zetten de meest voorkomende voor je op een rijtje: 

  • Bruto rentabiliteit = (brutowinst / omzet) x 100
  • Netto rentabiliteit = (brutowinst / omzet) x 100
  • Return on Assets (ROA) = (nettowinst / gemiddeld totaal vermogen) x 100
  • Return on Equity (ROE) = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100

Hier hebben we helaas geen duidelijk antwoord op, omdat dit afhangt van de industrie, de economische omstandigheden en de doelstellingen van je bedrijf. Over het algemeen wordt een hogere rentabiliteit als gunstig ervaren, omdat dit aangeeft dat je onderneming zijn middelen efficiënt inzet om winst te genereren.

Je kunt een aantal strategieën overwegen om de rentabiliteit te verbeteren, zoals: 

  • Kostenbesparing en operationele efficiëntie verbeteren. 
  • Het verhogen van de omzet door marketingactiviteiten en klantbehoud te verbeteren. 
  • Het optimaliseren van de prijs van producten en diensten. 
  • Investeren in winstgevende activiteiten.
NL Select your country