Alles wat je moet weten over de current ratio

Als ondernemer wil je niets liever dan dat je bedrijf gezond is. Met andere woorden, je wil er financieel goed voor staan. De current ratio is een kengetal die je hier goed bij kan helpen. Maar wat is de current ratio eigenlijk? En hoe kan je dit berekenen? We leggen je alles uit.

Wat is de current ratio?

De current ratio geeft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende passiva weer. De current ratio wordt vaak gebruikt door investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de liquiditeit en financiële stabiliteit van je onderneming.

Het belang van een gezonde current ratio

Wat is een gezonde current ratio? Een ratio van 1 of hoger wordt over het algemeen gezien als een gezonde current ratio. Dit betekent dat je onderneming voldoende kortlopende activa heeft om de kortlopende passiva te kunnen aflossen. Is de current ratio lager dan 1? Dan kan dit betekenen dat je als bedrijf moeite hebt om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

Het berekenen van de current ratio

De formule voor het berekenen van de current ratio ziet er als volgt uit:

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende passiva

Onder kortlopende activa vallen bijvoorbeeld contant geld, voorraden, debiteuren en andere activa die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld. Onder kortlopende passiva vallen crediteuren, leningen en andere verplichtingen die binnen een jaar betaald moeten worden.

We laten even een voorbeeld zien:

Stel dat bedrijf A 100.000,- aan kortlopende activa heeft en 50.000,- aan kortlopende passiva, dan komt hier de volgende current ratio uit:

Current ratio = 100.000 / 50.000 = 2

Dit betekent dat bedrijf A 2,- aan kortlopende activa heeft voor elke 1,- aan kortlopende passiva.

Verschil tussen current ratio & quick ratio

Naast de current ratio bestaat er ook de quick ratio. Beide zijn liquiditeitsratio’s, maar toch zijn er enkele belangrijke verschillen. Waar de current ratio alleen kijkt naar alle kortlopende activa, richt de quick ratio zich op de meest liquide activa (zoals contant geld en direct realiseerbare voorraden).

De quick ratio is een strengere maatstaf voor de liquiditeit, omdat het geen rekening houdt met activa die mogelijk niet snel kunnen worden omgezet in contant geld. Doordat de quick ratio zich hier niet op focust, krijg je inzicht in de directe liquiditeit van je bedrijf. Om een beter idee te krijgen van hoe je onderneming er financieel voorstaat, is het belangrijk om zowel de current als quick ratio onder de loep te nemen.

Het verbeteren van de current ratio

Wanneer je als bedrijf te maken krijgt met een lage current ratio, kun je op verschillende manieren de current ratio verbeteren. We zetten een aantal strategieën voor je op een rij:

  • Verminderen van kortlopende passiva: los leningen af of betaal je crediteuren sneller;
  • Verhogen kortlopende activa: verkoop je voorraden of zorg dat je klanten sneller betalen;
  • Optimaliseren van werkkapitaal: door je voorraadbeheer zo goed mogelijk in te richten en de debiteuren- en crediteurenbeheer goed op orde te hebben, kan je als bedrijf je werkkapitaal optimaliseren en op deze manier de current ratio verbeteren.
Als bedrijf zijnde is het belangrijk om een gezonde current ratio te hebben, want dat zegt iets over je financiële gezondheid en of je de mogelijkheid hebt om te kunnen groeien.

FAQ

De current ratio geeft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende passiva weer. De current ratio wordt vaak gebruikt door investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen in de liquiditeit en financiële stabiliteit van je onderneming.

De formule voor het berekenen van de current ratio ziet er als volgt uit: 

Current ratio = kortlopende activa / kortlopende passiva

Onder kortlopende activa vallen bijvoorbeeld contant geld, voorraden, debiteuren en andere activa die binnen een jaar kunnen worden omgezet in geld. Onder kortlopende passiva vallen crediteuren, leningen en andere verplichtingen die binnen een jaar betaald moeten worden.

Is de current ratio hoger dan 1? Dan heeft je bedrijf voldoende kortlopende activa om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden, je hebt als ondernemer voldoende liquide middelen in bezit om de betalingen te kunnen aflossen.
Komt er een lager getal uit de berekening? Dan heb je als bedrijf niet voldoende liquide middelen in bezit om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan duiden op liquiditeitsproblemen en kan erop wijzen dat je mogelijk moeite hebt om de schulden op korte termijn af te lossen.

Je kunt verschillende maatregelen nemen om de current ratio te verbeteren. We zetten een aantal op een rijtje: 

  • De efficiëntie van je voorraadbeheer verbeteren. 
  • Sneller betaald krijgen door je debiteurenbeheer op orde te hebben.
  • Investeren in overtollige liquide middelen om rendement te genereren. 
  • Kostenbesparende maatregelen nemen om de liquiditeit te versterken. 
NL Select your country