Jaarrekening: een financieel jaarverslag van je bedrijf

De jaarrekening net zo complex als een sudoku? Je zou denken van wel, maar het tegendeel is waar. Een jaarrekening laat namelijk zien of je bedrijf succesvol is of niet. Is dit nog steeds ‘rocket science’ voor jou? Geen paniek! We leggen je precies uit wat een jaarrekening is, wat voor soorten er zijn en hoe je hem opstelt.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening, waar de winst- en verliesrekening onder valt en onderdeel is van de jaarafsluiting, is een financieel document dat de financiële prestaties van een bedrijf gedurende een boekjaar rapporteert. Het geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven, winsten, verliezen en de financiële positie van je onderneming aan het einde van het jaar. Meestal wordt de jaarrekening gebruikt door investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden om te bepalen of ze verder in je bedrijf gaan investeren of krediet verlenen.

De verschillende soorten jaarrekeningen

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van je onderneming kun je verschillende jaarrekeningen opstellen. We nemen de drie belangrijkste soorten even onder de loep.

 • Enkelvoudige jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een specifieke onderneming.
 • Geconsolideerde jaarrekening: deze rekening geeft inzicht in de financiële situatie van een moederbedrijf en haar dochterondernemingen.

Daarnaast zijn er ook specifieke jaarrekeningen voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s. Iedere jaarrekening heeft hetzelfde doel; inzicht geven in de financiële positie van een onderneming en kan worden gebruikt door onder andere aandeelhouders, investeerders en de Belastingdienst.

Een geconsolideerde jaarrekening opstellen

Een geconsolideerde jaarrekening kun je zien als een financiële puzzel die cijfers combineert van moeder- en dochterondernemingen tot een overzichtelijke set van resultaten. Het is een jaarrekening die de financiële resultaten van verschillende bedrijven samenbrengt in een overzicht. Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is om de financiële situatie en prestaties van de verschillende entiteiten als geheel te laten zien. Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is een uitdagende klus, omdat je rekening moet houden met de financiële gegevens van alle bedrijven binnen de groep. Een expert kan je helpen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening zodat je zeker weet dat hij voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de financiële positie van de groep als geheel nauwkeurig wordt weergegeven.

Wat zijn belangrijke stappen bij het vaststellen van een jaarrekening?

Zodra je gaat beginnen met het maken van de jaarrekening, doorloop je een aantal stappen zodat je zeker weet dat hij nauwkeurig en volledig is. We zetten de stappen voor je op een rijtje.

Stap 1. Verzamel alle financiële gegevens bij elkaar om ze vervolgens te organiseren en analyseren.

Stap 2. Stel de verschillende posten van de jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht).

Stap 3. Controleer en valideer de cijfers.

Stap 4. Stel de jaarrekening volgens de wettelijke richtlijnen en vereisten.

Stap 5. Laat de jaarrekening controleren door een accountant of boekhouder.

Het maken van de jaarrekening is een complexe en tijdrovende klus, maar vormt een essentieel onderdeel van je boekhouding. Dankzij de jaarrekening krijg je inzicht in de gezondheid van je bedrijf.

Voorbeeld van een jaarrekening

Nu je weet hoe je een jaarrekening opstelt, is het tijd om naar een voorbeeld van een jaarrekening te kijken. Deze kan er als volgt uitzien:

BALANS

Activa

 • Vaste activa: €100.000
 • Vlottende activa: €50.000

Passiva

 • Eigen vermogen: €70.000
 • Vreemd vermogen: €80.000

WINST- EN VERLIESREKENING

 • Omzet: €200.000
 • Kosten: €150.000
 • Bedrijfsresultaat: €50.000

KASSTROOMOVERZICHT

 • Operationele kasstroom: €30.000
 • Investeringskasstroom: €-20.000
 • Financiele kasstroom: €10.000

Dit voorbeeld laat zien hoe een jaarrekening is opgesteld. Let op! De inhoud en structuur van het financiële jaarverslag kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van een onderneming en de wettelijke vereisten.

NL Select your country