De winst- en verliesrekening: alle ins en outs

Heb jij altijd al willen weten hoe je bedrijf op financieel gebied presteert? Wil je weten hoe de inkomsten worden gegenereerd en welke kosten er worden gemaakt? Dan biedt de winst- en verliesrekening de uitkomst! Op deze pagina vind je alle ins en outs over de winst- en verliesrekening.

Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening, een andere naam voor de resultatenrekening, is een overzicht van alle inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het hoofddoel van een winst- en verliesrekening is om inzicht te geven in de financiële prestaties van je bedrijf en om te laten zien of je bedrijf winstgevend is.

Belangrijke elementen van de winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening bestaat uit verschillende onderdelen waaronder:

 • Inkomsten: dit zijn de opbrengsten die je als onderneming genereert door de verkoop van goederen of diensten.
 • Kosten: dit zijn de uitgaven die direct verband houden met de productie of levering van goederen of diensten. 
 • Uitgaven: dit zijn de algemene kosten die je onderneming maakt om zijn activiteiten uit te kunnen voeren. 
 • Brutowinst: brutowinst is het verschil tussen de inkomsten en de kosten. Dit getal geeft aan hoeveel winst je als bedrijf maakt voordat de algemene kosten eraf worden gehaald. 
 • Bedrijfswinst: de bedrijfswinst wordt berekend door de uitgaven af te trekken van de brutowinst. Dit toont de winstgevendheid van een onderneming aan na aftrek van alle kosten.

Voorbeeld van een winst- en verliesrekening

Om het allemaal wat gemakkelijker te maken, laten we een aantal voorbeelden zien van een winst- en verliesrekening.

Inkomsten

We beginnen met de inkomsten. We laten een voorbeeld zien van een bouwmarkt. Hieronder vind je een overzicht van de inkomsten die een bouwmarkt heeft gegenereerd: 

 • Verkoop van verf: 10.000,-
 • Verkoop van gereedschap: 50.000,-
 • Totaal inkomsten: 60.000,-

Kosten en uitgaven

Naast de inkomsten zijn er ook kosten en uitgaven die je moet meenemen in de winst- en verliesrekening. Hieronder vind je een overzicht van mogelijk gemaakte kosten: 

 • Kosten van onderdelen: 5.000,-
 • Loonkosten: 10.000,-
 • Huurkosten: 15.000,-
 • Overige kosten: 10.000,-
 • Totaal kosten en uitgaven: 40.000,-

Brutowinst en bedrijfswinst

Voor het berekenen van de brutowinst, halen we de kosten en uitgaven af van de inkomsten: 

60.000,- (inkomsten) - 40.000,- (kosten en uitgaven) = 20.000,- (brutowinst)

Vervolgens berekenen we de bedrijfswinst door de uitgaven af te trekken van de brutowinst: 

20.000,- (brutowinst) - 40.000,- (kosten en uitgaven) = - 20.000,- (bedrijfswinst)

Dit voorbeeld laat zien dat de bouwmarkt een negatieve bedrijfswinst heeft, wat aangeeft dat er meer kosten zijn dan inkomsten. Het is belangrijk om deze resultaten te blijven analyseren zodat je mogelijke problemen en verbeteringen kunt identificeren.

De balans en de winst- en verliesrekening

De winst-en verliesrekening werkt nauw samen met de balans. Terwijl de winst- en verliesrekening de financiële prestaties gedurende een bepaalde periode onder de loep neemt, geeft de balans een momentopname van de financiële situatie van je bedrijf op een bepaald tijdstip. Samen schetsen ze een volledig beeld van de financiële gezondheid van je onderneming.

Het opstellen van een winst- en verliesrekening

We zetten een aantal stappen voor je op een rijtje die je helpen bij het opstellen van een winst- en verliesrekening.

Verzamel de benodigde gegevens

Voordat je kan beginnen met het opstellen van winst- en verliesrekening, moet je de nodige gegevens verzamelen zoals inkomsten, kosten en uitgaven. Zorg ervoor dat alle informatie nauwkeurig en volledig is zodat je een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de financiële prestaties kan krijgen.

Categoriseer de inkomsten en uitgaven

Nadat je alle gegevens hebt verzameld, is het tijd om de inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën te plaatsen. Zo krijg je een duidelijk overzicht. Bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop, rente-inkomsten, kosten van grondstoffen, salarissen en huurkosten.

Bereken de brutowinst en bedrijfswinst

De volgende stap is het berekenen van de brutowinst en de bedrijfswinst. Trek de kosten en uitgaven van de inkomsten af om de brutowinst te berekenen. Vervolgens trek je de uitgaven af van de brutowinst om de bedrijfswinst te berekenen.

Analyseer de resultaten

De laatste stap is het analyseren van de resultaten. Identificeer sterke punten, zwakke punten en gebieden eventueel verbeterd moeten worden. Deze analyse kan helpen bij het nemen van beslissingen en plannen van toekomstige strategieën.

Het belang van een functionele winst- en verliesrekening

Een functionele winst- en verliesrekening is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de grootte. Het geeft inzicht in de winstgevendheid, identificeert gebieden van inefficiëntie en helpt bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Door regelmatig de winst- en verliesrekening op te stellen en de gegevens onder de loep te nemen, kun je als bedrijf je financiële prestaties verbeteren en groeimogelijkheden benutten.

FAQ

De winst- en verliesrekening, een andere naam voor de resultatenrekening, is een overzicht van alle inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf gedurende een bepaalde periode.
De winst- en verliesrekening vormt een belangrijk onderdeel van de boekhouding, omdat het inzicht biedt in de financiële prestaties en winstgevendheid van je bedrijf. Het toont aan hoeveel inkomsten je hebt gegenereerd, welke kosten er zijn gemaakt en wat het uiteindelijke resultaat is.

De belangrijkste onderdelen van de winst- en verliesrekening zijn: 

 • Omzet: de totale inkomsten uit de verkoop. 
 • Kostprijs van de omzet: de kosten die direct verband houden met de productie van de verkochte goederen of diensten. 
 • Brutowinst: het verschil tussen de omzet en de kostprijs van de omzet. 
 • Bedrijfskosten: de kosten die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten. 
 • Bedrijfswinst: het verschil tussen de brutowinst en de bedrijfskosten. 
 • Financiële kosten en baten: rente, belastingen en andere financiële inkomsten en uitgaven. 
 • Nettoresultaat: het uiteindelijke resultaat na aftrek van alle kosten en baten. Dit is de uiteindelijke nettowinst (winst) of nettoverlies (verlies).

Stap 1: Verzamel alle financiële gegevens

Verzamel alle relevante financiële gegevens van de periode waarvoor je de winst- en verliesrekening wil opstellen. Dit omvat alle informatie over de inkomsten, kosten en uitgaven. 

Stap 2: Categoriseer inkomsten en kosten

Nu je alle informatie bij elkaar hebt verzameld, ga je de inkomsten en kosten in verschillende categorieën plaatsen. Typische categorieën voor inkomsten zijn bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, rente-inkomsten en andere bedrijfsinkomsten. Kosten kunnen worden onderverdeeld in personeelskosten, operationele kosten, marketingkosten en afschrijvingen. 

Stap 3: Bereken de totale inkomsten

Tel de inkomsten in elke categorie bij elkaar op om de totale inkomsten voor de periode te berekenen. 

Stap 4: Bereken de totale kosten

Tel de kosten in elke categorie bij elkaar op om de totale kosten voor de periode te berekenen. 

Stap 5: Bereken de brutowinst

Trek de totale kosten af van de totale inkomsten om de brutowinst te berekenen. Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van de directe kosten van de geproduceerde goederen of diensten. 

Stap 6: Bereken de operationele kosten

Trek de operationele kosten, zoals personeelskosten en operationele uitgaven, af van de brutowinst om de operationele winst te berekenen. 

Stap 7: Voeg andere inkomsten en uitgaven toe

Voeg eventuele andere inkomsten en uitgaven toe aan de operationele winst om het totale resultaat voor rente en belastingen (EBIT) te berekenen. Voorbeelden van andere inkomsten en uitgaven zijn rente-inkomsten en rente-uitgaven.

Stap 8: Bereken de nettowinst of -verlies

Trek eventuele belastingen af van het EBIT om de nettowinst of nettoverlies voor de periode te berekenen. 

NL Select your country