Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Essentiële inzichten en toepassingen

Als bedrijf stel jij jouw financiële informatie beschikbaar aan externe stakeholders door middel van externe verslaggeving . Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarverslaggeving. Net als alle andere onderdelen van de externe verslaggeving, gelden ook hier richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Het belang van jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving van een bedrijf is van essentieel belang, het is er namelijk op gericht om financiële informatie te delen met externe belanghebbenden ofwel het maatschappelijk verkeer, zoals uitvragende partijen (KvK, belastingdienst), investeerders en crediteuren. Via de jaarverslaggeving worden zij op de hoogte gebracht van de financiële positie en behaalde resultaten van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan doelstellingen, (marketing)strategieën en eventuele behaalde successen. Op basis van deze jaarverslagen kunnen verschillende (externe) belanghebbenden (het maatschappelijk verkeer) weloverwogen beslissingen nemen.

Verschil jaarverslagggeving en jaarrekening

Er bestaat nog weleens verwarring tussen de definitie van de jaarverslaggeving en de jaarrekening. Hoewel dit soms wel wordt gedacht, zijn deze twee niet hetzelfde. Waar de jaarverslaggeving een verzameling is van allerlei verslaggeving, is de jaarrekening hier een onderdeel van. De jaarrekening bestaat doorgaans uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting inclusief grondslagen, op deze financiële gegevens. Daarnaast bestaat de jaarverslaggeving, naast de jaarrekening, ook uit een bestuursverslag en indien van toepassing overige gegevens.

Wat zijn richtlijnen voor de jaarverslaggeving?

Nu we weten wat het verschil is tussen de jaarverslaggeving en de jaarrekening, kunnen we ons verdiepen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn een verzameling van voorschriften en aanbevelingen die je als bedrijf moet volgen wanneer jij aan de slag gaat met de jaarverslaggeving. Deze richtlijnen bieden jou structuur en consistentie, waardoor jaarverslagen voor externe stakeholders begrijpelijk en vergelijkbaar zijn.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) publiceert jaarlijks in september de ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’, gebaseerd op wetgeving vanuit de International Financial Reporting Standards en de Dutch GAAP. De RJ publiceert een bundel voor de richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen en een bundel voor kleine rechtspersonen. Bij beide bundels wordt ook een rapport gepubliceerd waarin alle wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar tot in detail worden besproken. Daarnaast publiceert de Raad voor de Jaarverslaggeving ook regelmatig RJ-uitingen waarin zij meer verduidelijkingen en interpretaties geven op de totstandkoming van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Slimme software is er om jou te helpen

Slimme software is er om jou te helpen met het opstellen van de jaarverslaggeving. Exact Online Jaarrekening is altijd up-to-date als het gaat om de laatste wet- en regelgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Eén totaaloplossing voor jouw kantoor binnen handbereik

Met de accountancy suite van Exact Online heb je een krachtige totaaloplossing voor jouw kantoor. Combineer je software met de andere accountancy oplossingen of koppel deze aan je bestaande apps of één van de 220 apps uit het App Center. Jij kiest zelf wat je nodig hebt.

FAQ

De jaarverslaggeving van een bedrijf is van essentieel belang, het is er namelijk op gericht om financiële informatie te delen met externe belanghebbenden, bijvoorbeeld investeerders en crediteuren. Via de jaarverslaggeving worden zij op de hoogte gebracht van alle werkzaamheden en gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan doelstellingen, (marketing)strategieën en eventuele behaalde successen. Op basis van deze jaarverslagen kunnen externe belanghebbenden dan uiteindelijk weloverwogen beslissingen nemen.

De jaarverslaggeving is een verzameling is van alle externe verslaggeving van een bedrijf. De jaarrekening is hier een onderdeel van. De jaarrekening omvat alle financiële informatie van een bedrijf en bestaat doorgaans uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze financiële gegevens.

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn een verzameling van voorschriften en aanbevelingen die je als bedrijf moet volgen wanneer jij aan de slag gaat met de jaarverslaggeving. Deze richtlijnen bieden jou structuur en consistentie, waardoor jaarverslagen voor externe stakeholders begrijpelijk en vergelijkbaar zijn.

NL Select your country