Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Essentiële inzichten en toepassingen

Als bedrijf stel jij jouw financiële informatie beschikbaar aan externe stakeholders door middel van externe verslaggeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarverslaggeving. Net als alle andere onderdelen van de externe verslaggeving, gelden ook hier richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Het belang van jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving van een bedrijf is van essentieel belang, het is er namelijk op gericht om financiële informatie te delen met externe belanghebbenden, bijvoorbeeld investeerders en crediteuren. Via de jaarverslaggeving worden zij op de hoogte gebracht van alle werkzaamheden en gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan doelstellingen, (marketing)strategieën en eventuele behaalde successen. Op basis van deze jaarverslagen kunnen externe belanghebbenden dan uiteindelijk weloverwogen beslissingen nemen.

Verschil jaarverslagggeving en jaarrekening

Er bestaat nog weleens verwarring tussen de definitie van de jaarverslaggeving en de jaarrekening. Hoewel dit soms wel wordt gedacht, zijn deze twee niet hetzelfde. Waar de jaarverslaggeving een verzameling is van alle externe verslaggeving, is de jaarrekening hier een onderdeel van. De jaarrekening omvat alle financiële informatie van een bedrijf en bestaat doorgaans uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze financiële gegevens.

Wat zijn richtlijnen voor de jaarverslaggeving?

Nu we weten wat het verschil is tussen de jaarverslaggeving en de jaarrekening, kunnen we ons verdiepen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn een verzameling van voorschriften en aanbevelingen die je als bedrijf moet volgen wanneer jij aan de slag gaat met de jaarverslaggeving. Deze richtlijnen bieden jou structuur en consistentie, waardoor jaarverslagen voor externe stakeholders begrijpelijk en vergelijkbaar zijn.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) publiceert jaarlijks in september de ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’, gebaseerd op wetgeving vanuit de International Financial Reporting Standards en de Dutch GAAP. De RJ publiceert een bundel voor de richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen en een bundel voor kleine rechtspersonen. Bij beide bundels wordt ook een rapport gepubliceerd waarin alle wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar tot in detail worden besproken. Daarnaast publiceert de Raad voor de Jaarverslaggeving ook regelmatig RJ-uitingen waarin zij meer verduidelijkingen en interpretaties geven op de totstandkoming van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2022

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn in de basis hetzelfde, maar worden periodiek bijgewerkt in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving. De drie belangrijkste wijzigingen in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2022 hebben met name betrekking op boekhoudkundige standaarden, rapportage vereisten en de manier van presenteren. Deze wijzigingen zijn van invloed op de manier waarop jij jouw financiële gegevens rapporteert en vervolgens presenteert.

Aanpassing in de boekhoudkundige standaarden

Dit jaar zijn er aanpassingen en updates doorgevoerd in de boekhoudkundige standaarden. Deze wijzigingen hebben betrekking op zaken als de waarderingsmethoden, afschrijvingen, voorzieningen en de winstbepaling.

Nieuwe rapportagevereisten

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2022 kunnen nieuwe rapportagevereisten bevatten die bedrijven verplicht om aanvullende informatie op te nemen in hun jaarverslagen. Dit heeft betrekking op onderwerpen zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusie en andere niet-financiële aspecten die belangrijk zijn voor (externe) belanghebbenden.

Verbeterde presentatie van financiële informatie

Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd welke zorgen voor een verbeterde presentatie van financiële informatie in jaarverslagen. Deze wijzigingen in de richtlijnen voor jaarverslaggeving kunnen betrekking hebben op het gebruik van grafieken, tabellen en andere visuele elementen om de financiële gegevens gemakkelijker te begrijpen en te interpreteren.

Slimme software is er om jou te helpen

Slimme software is er om jou te helpen met het opstellen van de jaarverslaggeving. Exact Online Jaarrekening is altijd up-to-date als het gaat om de laatste wet- en regelgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Eén totaaloplossing voor jouw kantoor binnen handbereik

Met de accountancy suite van Exact Online heb je een krachtige totaaloplossing voor jouw kantoor. Combineer je software met de andere accountancy oplossingen of koppel deze aan je bestaande apps of één van de 220 apps uit het App Center. Jij kiest zelf wat je nodig hebt.

Specifieke richtlijnen en standaarden
NL Select your country