Nieuws

Door Brexit de grens over? Vier tips bij bedrijfsuitbreiding op Britse bodem

Delft, 21 februari 2019 – Of de Brexit nu wel of niet uitmondt in een deal, na 29 maart staat er waarschijnlijk een structurele file aan de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU door nieuwe douaneprotocollen en administratieve lasten. Uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk is voor veel bedrijven dan ook een serieuze optie, bijvoorbeeld via een lokaal centrum voor voorraad- en onderhoudsbeheer.  

Bij de overstap naar de andere kant van het Kanaal moet wel worden gekeken naar lokale wetgeving, nieuwe rapportage- en compliance-verplichtingen en het aantrekken van personeel. Brit Alex Myers, Director Product Strategy bij Exact, heeft veel ervaring met de internationalisering van bedrijven en geeft vier tips bij bedrijfsuitbreiding op Britse bodem.

 1. Tijdig voorbereiden van medewerkers
  Niet alleen klanten, ook medewerkers hebben vragen. Zij moeten zorgvuldig worden geïnformeerd over de toekomst van het bedrijf: waar gaan we naartoe? Wat betekent deze uitbreiding voor ons? Hoe bereiden we ons voor? Welke zorgen leven er bij de klant en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Het ondernemersplan kan nog zo goed zijn, uiteindelijk zijn het de medewerkers die voor een zachte landing in het Verenigd Koninkrijk moeten zorgen
 2. Standaardisatie van (klant)processen
  De uitbreiding naar het buitenland is een mooie gelegenheid om de IT-infrastructuur tegen het licht te houden. Het managen van vragen en verzoeken rondom verkoop, marketing, HR, inkoop en uitgaven moeten op alle locaties immers probleemloos verlopen. Standaardisatie van (klant)processen zorgt er onder meer voor dat medewerkers altijd dezelfde informatie te zien krijgen, ongeacht locatie of tijdzone, zonder dat gegevens door verschillende systemen moeten worden ‘gepompt’ en mogelijk verloren gaan.
 3. Proactief communiceren met de klant
  Het is moeilijk in te schatten wat de precieze gevolgen van de Brexit zijn. Die onrust leeft onder Britse klanten die zich afvragen wat er gaat gebeuren met hun Europese leveranciers. Ondernemers moeten proactief over hun toekomstplannen communiceren en klanten snel duidelijk maken hoe ze de relatie na de Brexit gaan beschermen. Belangrijk is dat er middelen (web/helpdesk) beschikbaar zijn waarmee vragen van klanten effectief kunnen worden behandeld.
 4. Meten is weten, ook in het buitenland
  Ondernemers moeten op ieder moment kunnen inzien hoe het staat met de cashflow of het logistieke proces, zeker als een bedrijf ook opslagplaatsen in het buitenland heeft. Door real-time op de hoogte te zijn, kan voorkomen worden dat klanten weglopen omdat producten niet snel genoeg geleverd kunnen worden of betalingen onder druk komen te staan. Een centrale ERP geeft bijvoorbeeld tijdig aan dat de productvoorraad slinkt, waardoor een ondernemer nooit voor verrassingen komt te staan en flexibel kan inspelen op verkoopperiodes met hoge en lage pieken. Bij lokale systemen is de bedrijfsinformatie verspreid over meerdere systemen en dat maakt rapporteren en beslissingen nemen een stuk lastiger.  

Tijdens de masterclass ‘Brexit’ van Exact en partner NBCC op 25 maart wordt dieper ingegaan op de risico’s en kansen van de Brexit. Schrijf je hier in.

NL Select your country