Nieuws

Zorgen om druk op tarieven verdubbeld onder mkb’ers in zakelijke dienstverlening

Exact MKB Barometer onderzoek Zakelijke Dienstverlening
Resultaten Exact MKB Barometer onderzoek: 41% laat weten hogere kosten niet of maar beperkt door te kunnen berekenen aan klanten
Delft, 20 juli 2023 - Zakelijke dienstverleners in het midden- en kleinbedrijf maken zich grote zorgen om de druk op tarieven. Dat blijkt uit de resultaten van het Exact MKB Barometer onderzoek. Momenteel maakt ruim 46% van de ondernemers in zakelijke dienstverlening, zoals IT-dienstverleners, architecten en marketing- communicatiebureaus, zich zorgen. In 2021 bedroeg dit percentage slechts 21%. Inflatie is daar een belangrijke oorzaak van, 41% van de respondenten laat weten de hogere kosten niet of maar beperkt door te kunnen berekenen aan klanten. Toch geeft de helft van alle zakelijke dienstverleners in het mkb aan een positieve nettowinstmarge te verwachten in 2023, wat beduidend hoger is dan het mkb-gemiddelde 38%.
“De afgelopen jaren zagen we in ons onderzoek dat het vinden van nieuwe klanten met afstand de belangrijkste zakelijke uitdaging was voor mkb’ers in dienstverlening”, vertelt Remco Kroes Solution Marketeer bij Exact. “Dit jaar staat de druk op tarieven op een gedeelde eerste plaats, samen met het werven van nieuwe medewerkers (46%). De impact van deze twee uitdagingen zien we ook terug in het percentage projecten dat binnen tijd en budget en tegen de gewenste kwaliteit wordt opgeleverd. Dit aantal is namelijk gedaald van 74% in 2021 naar 63% in 2023. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat het percentage projecturen dat niet factureerbaar is met 5% is toegenomen naar een totaal van 17%. Het staat gelijk aan een gederfde omzet van € 5,3 miljard per jaar, waar dit in 2021 nog € 3,8 miljard was.”

Digitalisering heeft hoge prioriteit, 53% wil meer sturen op data

De alsmaar stijgende kosten en krappe arbeidsmarkt vergroten de noodzaak om efficiënt te werken. Digitalisering en automatisering kunnen daarbij helpen. Uit het MKB Barometer onderzoek blijkt ook dat dit voor 53% van de respondenten een hoge prioriteit heeft in 2023. Kijken we nader naar digitalisering en data, dan zien we dat 63% van de mkb’ers in zakelijke dienstverlening gelooft dat data-analyses tot betere zakelijke beslissingen leiden. Toch geeft de meerderheid van 56% aan dat data momenteel nog maar een beperkte rol in de organisatie spelen. 53% laat weten wel meer te willen sturen op data en staat daarom open voor nieuwe softwaretools.
Business software

Nieuwe verdienmodellen op pauze, 15% werkt met abonnementsvormen

Om minder afhankelijk te worden van de grillige inkomsten van afzonderlijk projecten, zetten zakelijke dienstverleners de afgelopen jaar in op de verkoop van abonnementen. Werkte in 2021 nog bijna een kwart van alle zakelijke dienstverleners met abonnementsvormen, in 2023 is dit percentage gedaald naar 15% en komt slechts een zesde van alle omzet uit abonnementen en credits. Verwacht wordt dat deze afname tijdelijk is, want het aantal bedrijven dat experimenteert of nadenkt over de inzet van abonnementsvormen is toegenomen van 43% naar 52%. Vooral de voorspelbare omzet wordt door zakelijke dienstverleners (36%) als een voordeel gezien. Veel dienstverleners (27%) denken bovendien dat een abonnementenmodel aansluit bij de vraag van de klant en een hogere klanttevredenheid. Een kwart is van mening dat het bijdraagt aan klantenbinding.

Verantwoord ondernemen belangrijk, 33% voert beleid op diversiteit en inclusie

Voor het eerst werden respondenten van het MKB Barometer onderzoek gevraagd naar hun mening over verantwoord ondernemen. Met recht een hot topic, want 61% van zakelijke dienstverleners geeft aan dat verantwoord ondernemen in 2023 een belangrijke bedrijfsdoelstelling is. Kijken we naar het beleid dat dienstverleners in het mkb voeren, dan zien we dat dit met name gericht is diversiteit en inclusie in het personeelsbestand (33%) en het verlagen van de CO2-voetafdruk (28%).

Het Exact MKB Barometer onderzoek wordt sinds 2014 tweejaarlijks uitgevoerd in Nederland en België. Naast overall rapporten zijn er ook sectorspecifieke resultaten beschikbaar voor de handel, productie, zakelijke dienstverlening, bouw en accountancy. Kijk voor meer informatie op: www.exact.nl/mkb-barometer.
Exact

Vragen & contact 

Vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem contact met ons op. Dit kan per e-mail, via media@exact.com, of telefonisch: 015- 7115100. Bekijk onze beeldbank voor recent beeldmateriaal.
NL Select your country