MKB barometer uitkomsten

Startblad

Brochure
MKB barometer uitkomsten 2023

All hands plus

Inleiding en methodologie

Inleiding

Inleiding en methodologie

Inleiding

Met het MKB Barometer onderzoek houdt Exact vinger aan de pols bij het midden- en kleinbedrijf. De MKB Barometer is een onderzoek naar zakelijke uitdagingen van het mkb, onder meer op het gebied van financiën, de rol van nieuwe technologieën, verantwoord ondernemen en human resources.

Het is een terugkerend tweejaarlijks onderzoek dat zowel in Nederland als België wordt uitgevoerd. Deze zevende editie is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2023 door onafhankelijk ICT onderzoeksbureau PB7 in opdracht van Exact. In totaal werkten 1.093 respondenten mee aan het onderzoek, allen met een bedrijfsgrootte tussen 5 en 250 FTE. Zij zijn bevraagd naar hun bevindingen via een web gebaseerde panel survey.

Respondenten zouden bij toeval klant van Exact kunnen zijn. Dit is echter niet bij ons bekend en respondenten zijn hier door het onafhankelijke onderzoeksbureau ook niet op geselecteerd. De steekproef is dusdanig ingericht dat er naast dit overall mkb-rapport ook representatieve rapporten beschikbaar zijn voor specifieke sectoren, namelijk accountancy, productie, handel, zakelijke dienstverlening en bouw.

Het document dat u nu leest, is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de Nederlandse mkb-markt. Kijk op www.exact.com/nl/mkb-barometer voor meer informatie over het MKB Barometer onderzoek en voor sectorspecifieke rapporten.

Methodologie

Met het MKB Barometer onderzoek houdt Exact vinger aan de pols bij het midden- en kleinbedrijf. De MKB Barometer is een onderzoek naar zakelijke uitdagingen van het mkb, onder meer op het gebied van financiën, de rol van nieuwe technologieën, verantwoord ondernemen en human resources.

Het is een terugkerend tweejaarlijks onderzoek dat zowel in Nederland als België wordt uitgevoerd. Deze zevende editie is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2023 door onafhankelijk ICT onderzoeksbureau PB7 in opdracht van Exact. In totaal werkten 1.093 respondenten mee aan het onderzoek, allen met een bedrijfsgrootte tussen 5 en 250 FTE. Zij zijn bevraagd naar hun bevindingen via een web gebaseerde panel survey.

Wat zijn de top-3 zakelijke uitgaven voor uw bedrijf?

Op welke manier heeft de inflatie (zoals hogere energie- en grondstofprijzen) effect op uw bedrijfsresultaat?

Samenvatting van de resultaten

Samenvatting

Samenvatting van de resultaten

Samenvatting

In 2023 liet Exact voor de zevende keer het MKB Barometer onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek, dat werd gehouden onder 566 Nederlandse mkb-bedrijven in het eerste kwartaal van 2023, laat zien dat mkb'ers voor veel uitdagingen staan. Het zijn dan ook economisch onzekere tijden: er is een tekort aan materialen en lange levertijden. De inflatie is hoog en er is een groot tekort aan personeel.

Omzet- en winstverwachtingen en uitdagingen Ondernemers zijn gematigd over hun omzet- en winstverwachting voor 2023. De inflatie is daar een belangrijke oorzaak van. Veel mkb'ers geven aan dat ze moeite hebben de duurdere grondstof- en productiekosten door te berekenen aan hun klanten. De belangrijkste zakelijke uitdaging voor 2023 is dan ook het verlagen van de kosten. Op een tweede plaats staat het vinden en behouden van medewerkers en een de derde grote uitdaging is het vinden en behouden van klanten.

Digitalisering

De alsmaar stijgende kosten en krappe arbeidsmarkt vergroten de noodzaak om efficiënt te werken. Digitalisering en étl@J(adisering kunnen daarbij helpen. Uit het MKB Barometer onderzoek blijkt echter dat slechts vier op de tien mkb'ers prioriteit stelt aan de digitalisering van het bedrijf. Een kwart van de mkb'ers geeft aan dat het vrijmaken van voldoende budget voor digitalisering een grote uitdaging is.

Uitkomsten

Uitkomsten

Uitkomsten

Uitkomsten

In 2023 liet Exact voor de zevende keer het MKB Barometer onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek, dat werd gehouden onder 566 Nederlandse mkb-bedrijven in het eerste kwartaal van 2023, laat zien dat mkb'ers voor veel uitdagingen staan. Het zijn dan ook economisch onzekere tijden: er is een tekort aan materialen en lange levertijden. De inflatie is hoog en er is een groot tekort aan personeel.

Omzet- en winstverwachtingen en uitdagingen Ondernemers zijn gematigd over hun omzet- en winstverwachting voor 2023. De inflatie is daar een belangrijke oorzaak van. Veel mkb'ers geven aan dat ze moeite hebben de duurdere grondstof- en productiekosten door te berekenen aan hun klanten. De belangrijkste zakelijke uitdaging voor 2023 is dan ook het verlagen van de kosten. Op een tweede plaats staat het vinden en behouden van medewerkers en een de derde grote uitdaging is het vinden en behouden van klanten.

Zo bescherm je je bedrijf

Het is nauwelijks te bevatten dat je tegenwoordig van alle kanten aangevallen kunt worden. Eén ding is zeker: het is niet de vraag of criminelen bij je langs komen, maar wanneer. Gelukkig kun je al veel maatregelen treffen om ze buiten de deur te houden, zonder dat je terug moet grijpen op de kennis van experts. Dat laatste is wel aan te raden, maar daarover verderop meer.

Bewustwording

We schreven het al een paar keer in deze whitepaper, maar het bewust worden van je medewerkers moet echt op de eerste plek staan in je strijd tegen cybercriminelen. Nog te vaak klikken medewerkers op verdachte e-mails. Het helpt natuurlijk niet mee dat phishing e-mails, of e-mails met malware steeds geloofwaardiger worden. Ook bij andere vormen van cybercriminaliteit spelen medewerkers onbedoeld vaak een rol.

Maak je medewerkers ervan bewust dat ze geen gratis software downloaden van onbekende websites. Beter is nog om de mogelijkheid om software te downloaden op bedrijfssystemen helemaal uit te schakelen. Voor medewerkers die hun eigen apparatuur meenemen (‘bring your own device’, of BYOD) is het mogelijk om de bedrijfsgegevens gescheiden te houden van het privégedeelte. Dit kun je beter uitbesteden aan een IT-dienstverlener (zie verderop).

Wachtwoordbeleid

Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen jaren, dan is het dat eenvoudige naam en wachtwoordcombinaties niet meer afdoende zijn om criminelen buiten te houden. Het advies is dan ook om medewerkers te verplichten om sterke wachtwoorden te gebruiken: minimaal 10 tekens, en daarvan minimaal 1 cijfer, 1 bijzonder teken, en afwisselend hoofd- en kleine letters. Zoals al eerder gezegd is het beter om ervoor te zorgen dat de inlognaam ook minder gemakkelijk kan worden geraden. Dus liever niet een functienaam of e-mail.

Dat maakt het voor gebruikers lastig om naam en wachtwoord te onthouden, zeker omdat dit inmiddels geldt voor vrijwel elk stuk software, website enzovoort. Een oplossing is om gebruik te maken van een wachtwoordmanager. Dat is software die alle namen en wachtwoorden opslaat in een database. De software kan inloggegevens automatisch invullen op websites. De gebruiker hoeft nog maar één wachtwoord te onthouden. Vaak werkt het ook met biometrische beveiliging, zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Er is een ruim aanbod te vinden aan wachtwoordmanagers, veel daarvan kennen ook een zakelijke optie, waardoor je dat in je hele bedrijf kunt gebruiken (wel per gebruiker een account uiteraard). Wachtwoordmanagers synchroniseren de gegevens in een beveiligde cloudomgeving, zodat alle apparaten van een gebruiker over dezelfde wachtwoorden kan beschikken.

Multifactor authenticatie

Wie beveiliging van zijn bedrijf serieus neemt kan niet om multifactor authenticatie heen. Daarbij worden medewerkers gedwongen om naast naam en wachtwoord nog een extra beveiligingsmethode te gebruiken. De bekendste is een code die naar een telefoon wordt verzonden zodra een medewerker wil inloggen.

Het kan ook via een code die naar een e-mailadres wordt verzonden, maar die methode is minder veilig. Het gaat erom dat de extra authenticatie wordt gedaan met iets dat persoonlijk is, zoals de telefoon of een biometrisch kenmerk.

Software up to date houden

Deze aanbeveling ligt zo voor de hand, dat hij eigenlijk overbodig zou moeten zijn. Maar de praktijk blijkt toch vaak weerbarstig. Er is vaak te weinig tijd om van alle software die gebruikt wordt bij te houden of er updates zijn. Zeker wanneer een bedrijf te klein is om er een eigen IT-afdeling op na te houden. Updates zoveel mogelijk op automatisch zetten, lost niet alles op, want soms vinden deze updates dan plaats op ongelegen momenten, midden in het werk.

Maar we kunnen niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is om software up to date te houden. Hackers of bedrijven zelf ontdekken voortdurend zwakke plekken in software en besturingssystemen. Criminelen zijn er dan als de kippen bij om er misbruik van te maken.

Een optie om dit te omzeilen is om waar mogelijk software te gebruiken via een cloudabonnement. Exact biedt veel oplossingen aan die standaard in de cloud draaien, bijvoorbeeld de declaratieoplossing Exact SRXP en inkoop- en factuurverwerking Exact Puchase to Pay. Het voordeel daarvan is dat deze applicaties worden beschermd door de beveiliging bij Exact, onder meer door twee-staps-verificatie.

Er zijn nog meer voordelen aan het werken in de cloud. Software in de cloud is altijd up-to-date. Bovendien worden nieuwe functies ook automatisch toegevoegd zodra deze algemeen beschikbaar komen. De cloud is daarnaast ook altijd beschikbaar, op welke tijd van de dag je ook aan het werk bent.

Verder hoef je geen grote investeringen te doen in hardware (zoals servers) en voor de aanschaf van meerdere dure licenties in één keer. Omdat je per maand betaalt, worden die kosten over langere tijd uitgesmeerd. Bovendien kun je gemakkelijk met meer abonnementen uitbreiden, bijvoorbeeld als je bedrijf groeit, én eenvoudig inkrimpen wanneer dat nodig is. De abonnementen zijn per maand opzegbaar.

Antivirussoftware

Je zou bijna denken dat met al die geavanceerde, goed uitgeruste cybercriminelen een antivirusoplossing geen zin meer heeft. Maar niets is minder waar. Goede antivirussoftware is nog steeds essentieel, want deze is in staat om kwaadaardige software die er tóch doorheen komt in veel gevallen te ontmaskeren.

Onnodig te zeggen dat ook deze software – of misschien wel juist deze software – altijd zoveel mogelijk up to date moet zijn. Er verschijnt vrijwel dagelijks nieuwe malware, en de meeste makers van antivirussoftware zitten erbovenop om die meteen te kunnen herkennen en onschadelijk maken.

Maak een back-up

Je hoopt er natuurlijk op dat er met alle mogelijke maatregelen nooit iets echt misgaat. Maar voor het geval dat er toch iets gebeurt, kun je maar beter zorgen voor maatregelen die zorgen voor herstel. Een back-up is een minimale voorziening die elk bedrijf zou moeten hebben.

Daarbij moeten alle gegevens in je bedrijf worden gekopieerd naar een externe opslag. Dat kan zijn een externe server, maar ook een losse harddiskoplossing. Het beste is dat je gebruik maakt van meerdere kopieën, bijvoorbeeld een voor elk uur, een per dag en een per week. Zo voorkom je dat je ook eventuele malware meeneemt de je laatste backup; je kunt altijd terug naar een kopie waarvan je zeker weet dat de malware er nog niet was.

Om ervoor te zorgen dat je ook kunt herstellen na een ander soort incident (brand of waterschade bijvoorbeeld), moet je een deel van de back-ups buiten je vestiging bewaren. Neem bijvoorbeeld de laatste back-up van de dag mee naar huis.

Hier komt ook weer een voordeel naar voren van het werken in de cloud. Je hoeft je nooit zorgen te maken over de applicaties waarmee je werkt, want de cloud softwareaanbieder zorgt voor de back-up daarvan.

Met jouw data die verbonden zijn met de software is het wat genuanceerder. Soms zorgt de cloudaanbieder daarvoor, maar meestal ben je voor dat gedeelte zelf verantwoordelijk. Soms kun je tegen een meerprijs ook je data mee laten nemen in een back-up.

Kom in contact!

  • Inhoud
NL Select your country