Kies per cliënt het ideale Samenwerken cliënt type

Samenwerken biedt digitaal gemak aan jouw cliënten waar jij de jaarrekening voor verzorgt. Je contact met de cliënt verloopt snel, efficiënt en transparant. Met behulp van begrijpelijke dashboards geef je de cliënt domeinoverstijgende inzichten.

De voordelen van Samenwerken

Wanneer een rapportage klaar is, ontvangen jouw cliënten hier een melding van. Via een tijdelijke hyperlink kunnen zij veilig hun rapportage bekijken. Na inzage is de tijdelijke hyperlink niet meer bruikbaar.

Wil je graag meer verdieping en echt samenwerken met je cliënten? Dan is er het cliënt type Samenwerken. Hiermee kun je jaarrekeningen ter akkoord aanbieden aan je cliënten en de cijfers op een grafische manier presenteren in een overzichtelijk dashboard. Jouw cliënten ontvangen een melding wanneer er actie van hen wordt verwacht en krijgen per e-mail een herinnering wanneer de deadline van een taak bijna verstreken is. Na het digitaal goedkeuren van de rapportage is de taak afgerond en kan de cliënt de rapportage niet meer inzien.

Wil je jouw cliënten liever permanent toegang geven tot historische rapporten en de portal inzetten voor communicatie, documentenuitwisseling en Prepare-by-client vragenlijsten? Dan kies je voor het cliënt type ‘Samenwerken Uitgebreid’. Hiermee krijgen cliënten een zelfstandige login en kunnen zij op een veilige manier inloggen in het portaal. Hier kunnen zij de historie inzien van alle jaarrekeningen, documenten en vragen die zijn gesteld. Vragen over (ontbrekende) documenten of andere zaken verstuur je gemakkelijk in één keer. De stijl van het klantenportaal is aan te passen, zodat het voor jouw cliënt herkenbaar is dat het portaal bij jouw kantoor hoort. Daarnaast is het met dit cliënt type ook mogelijk om het aantal cliëntgebruikers verder uit te breiden dan de standaard enkele gebruiker.

Features & prijzen

 

Standaard

€ 0,80
Per maand per cliënt
Offerte aanvragen

Samenwerken

€ 1,10
Per maand per cliënt
Offerte aanvragen

Samenwerken Uitgebreid

€ 1,65
Per maand per cliënt
Offerte aanvragen

Top features

  • Jaarrekeningen beheren
  • Accorderen
  • Client dashboard
  • Permanent portaal
  • Eigen logo en huisstijl
  • Prepare-by-Client vragenlijsten

Algemeen

Rapportages downloaden i
Jaarrekeningen beheren i
Delen en accorderen jaarrekeningen i  
Herinneringen i  
Dashboard van jaarrekening delen i  
Permanent portaal i    
Klantinzichten delen i    
Eigen logo en huisstijl i    
Documenten uitwisselen i    
Vragen stellen aan de cliënt i    
Prepare-by-client vragenlijsten i    
Cliëntgebruikers 1 1 1
Extra cliëntgebruikers i     € 1,-
per maand

Rapportages downloaden

De door jou opgestelde jaarrekeningen en rapportages kun je altijd downloaden en printen.

Jaarrekeningen beheren

Maak gebruik van de handige overzichtpagina's om de cliënten en de diverse opgaven en de status ervan te monitoren.

Delen en accorderen jaarrekeningen

Deel jaarrekeningen met je cliënten ter inzage of bied ze de mogelijkheden om jaarrekeningen goed te keuren op veilige wijze. Monitor vervolgens de status van elke jaarrekening.

Herinneringen

Laat cliënten geautomatiseerd een herinnering per e-mail ontvangen voor een taak waarvan de deadline bijna verstreken is. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van een jaarrekening.

Dashboard van opgave delen

Deel een aantal handige grafieken in een overzichtelijk dashboard van een jaarrekening met cliënten.

Permanent portaal

Geef cliënten met een zelfstandige login toegang tot hun eigen permanent portaal, waar zij veilig de historie zien van alle jaarrekeningen, documenten en vragen die via Samenwerken zijn gedeeld en zijn of haar openstaande acties inzien en afronden. Met één login is het mogelijk voor de cliënt om bij al zijn of haar bedrijven het permanent portaal te benaderen.

Klantinzichten delen

Deel cliëntinzichten, die een aantal handige grafieken bevat en voor ondernemingen de mogelijkheid biedt om gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen.

Eigen logo en huisstijl

Wijzig de stijl van het portaal voor je cliënten op verschillende manieren, zodat het voor de cliënt herkenbaar is, dat het portaal bij je kantoor hoort. Denk dan aan het toevoegen van je kantoornaam aan de URL, je kantoorlogo bovenin het portaal en het instellen van herkenbare kleuren voor het portaal.

Documenten uitwisselen

Je cliënt kan je vanuit zijn permanent portaal documenten sturen, die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij een jaarrekening. Andersom kan je ook documenten delen met je cliënt. Dit alles in een veilige omgeving.

Vragen stellen aan de cliënt

Verzamel je vragen voor verschillende diensten en verstuur deze in 1 keer naar je cliënt.

Prepare-by-client vragenlijsten

Maak gebruik van templates van vragenlijsten die je naar meerdere cliënten kunt sturen, waarbij vragen handig gegroepeerd kunnen worden op onderdelen van een bepaalde dienst. Zoals een vragenlijst om gegevens voor de jaarrekening te verzamelen.

Extra cliëntgebruikers

Geeft een extra gebruiker namens een cliënt toegang tot het cliëntportaal. Hiermee koppel je bijvoorbeeld verschillende contactpersonen aan een onderneming.

F.A.Q.

Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!

Een cliënt waarvoor binnen het huidige kalenderjaar één of meerdere jaarrekeningen kan worden gestart.

Dit kan direct bij initiële aanschaf als ook in je eigen Exact Online omgeving via Mijn Exact Online/Mijn abonnement/Abonnement beheren.

Op de cliëntkaart van een cliënt kun je via een eenvoudig dropdown menu het samenwerkingsniveau voor deze cliënt instellen. Wil je dit voor meerdere cliënten in 1 keer instellen? Ga dan naar het Cliënten dashboard, tabblad Cliënten. Rechtsboven in het scherm kun je via de 3 puntjes de “Selectiemodus voor mutatie” selecteren. Via deze functionaliteit kun je in bulk je cliëntenbestand upgraden naar een hoger samenwerkingsniveau.

Dit is niet mogelijk. Als je voor een en dezelfde cliënt voor zowel Fiscaal en Jaarrekening wel of niet een vorm van digitaal samenwerken wilt, dan is dat ofwel voor beiden het cliënt type ‘Standaard’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken Uitgebreid’. Zo voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld een en dezelfde cliënt zijn of haar aangifte digitaal kan goedkeuren, terwijl dat niet kan voor zijn of haar jaarrekening. Ook voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld die cliënt zijn aangifte goedkeurt via e-mail en zijn jaarrekening goedkeurt via de portal. Kortom, optimaal gebruiksgemak.

Jazeker, het permanent portaal voorzie je eenvoudig van je eigen naam, kantoorlogo, achtergrond en kleurstelling. Tevens stel je eenvoudig jouw (welkomst)teksten en bijvoorbeeld herinneringen in. Behalve digitaal gemak geef je hiermee ook een virtueel visitekaartje af aan je klanten en voorziet het jouw kantoor van een moderne uitstraling.

Hiervoor kun je de nodige materialen terugvinden in het content center. De voordelen van Samenwerken (Uitgebreid) op gebied van digitaal gemak, efficientie, overzicht en tijdsbesparing worden hierin helder uiteengezet voor jouw klanten.

NL Select your country