Salaris

Vakantiegeld uitbetalen? Hier moet je op letten

Vakantiegeld uitbetalen? Hier moet je op letten
Veel werknemers worden extra gelukkig van hun loonstrookje in mei of juni, want dan wordt het vakantiegeld gestort. Dit spaarpotje wordt al lang niet meer gebruikt voor een paar weken op de camping: veel mensen vullen hun spaarrekening aan of gebruiken het om hun woning op te knappen. Maar waar moet je als werkgever op letten als je het vakantiegeld berekent? En mag je het vakantiegeld ook later of maandelijks uitbetalen als dat handiger is?

Wat is vakantiegeld?

Voor de jaren ‘60 van de vorige eeuw kregen werknemers nog geen extra uitbetaling om een vakantie te betalen. Werknemers ontvingen toen alleen een doorbetaling van het reguliere loon tijdens de verloftijd. Dit werd ook wel ‘enkel’ vakantiegeld genoemd. In 1969 werd de extra vakantiebijslag vastgelegd in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, toen nog met een percentage van 6% van het bruto jaarloon. Er werd toen gekozen voor een eenmalige uitbetaling per jaar. Logisch, want in die tijd gingen mensen meestal maar een keer per jaar op vakantie.

Minimaal 8 procent vakantiegeld

Inmiddels is het vakantiegeld in alle bedrijfstakken minimaal 8 procent van het bruto jaarloon. Omdat de Belastingdienst deze uitkering ziet als een bijzondere beloning, wordt het bedrag bovenop het reguliere inkomen berekend. Er zijn daarom speciale verrekeningspercentages opgesteld om de arbeidskorting die al eerder op het loonstrookje is toegepast, te corrigeren. Ook worden er mogelijk loonheffingskortingen toegepast.

Wisselt een werknemer van baan? Dan wordt het opgebouwde vakantiegeld bij de eindafrekening uitbetaald. Met medewerkers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, kan worden afgesproken om een lager (of geen) bedrag aan vakantiegeld uit te keren.

Later uitbetalen altijd in overleg

Het vakantiegeld mag nooit zomaar later worden uitbetaald of een jaar worden overgeslagen. Een uitstelling van betaling (bijvoorbeeld in het geval van een lage omzet) is alleen mogelijk in samenspraak met de werknemer. In dat geval is het altijd goed om hier samen duidelijke schriftelijke afspraken over te maken.

Maandelijkse of jaarlijkse uitkering vakantiegeld

De meeste werknemers hebben de voorkeur voor een jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld. Onderzoek van Nibud laat zien dat de meeste mensen zo’n jaarlijkse uitkering bewuster besteden dan bijvoorbeeld een bedrag dat maandelijks wordt overgemaakt. Dat verdwijnt al snel op een grote hoop.

Jongeren met een bijbaantje, uitzendkrachten en werknemers in sectoren met een hoog verloop (zoals de horeca), krijgen het vakantiegeld meestal maandelijks uitgekeerd. Er zijn steeds meer mensen in vaste dienst die zo’n maandelijkse uitkering wel zien zitten, omdat men tegenwoordig vaker dan één keer jaar op vakantie gaat. Met andere woorden: een maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld geeft werknemers meer vrijheid, bijvoorbeeld om een weekendje weg te kunnen betalen.

Altijd het juiste vakantiegeld op tijd uitgekeerd

Het juist en tijdig betalen van vakantiegeld is belangrijk. Maar met al die verschillende belastingtarieven, heffingskortingen, verrekeningspercentages is een fout snel gemaakt, zeker bij vervroegde uitdiensttreding en andere afspraken over de hoogte en uitbetaling van het vakantiegeld.

Met Exact voor Salaris staat je volledige boekhouding en salarisverwerking in één gebruiksvriendelijke omgeving. Bovendien heb je toegang tot de laatste wet- en regelgeving en meer dan 150 cao’s. Zo stel je in een handomdraai een nauwkeurige loonstrook op, wordt automatisch het juiste vakantiegeld berekend en voer je nooit meer dubbele gegevens in. Ook handig: er wordt gedurende het jaar automatisch een reservering gemaakt voor het vakantiegeld, zodat je bij de uitbetaling nooit voor verrassingen komt te staan.
Author image
Vera Lenaerts

Vera is solution marketeer bij Exact. In die rol is ze verantwoordelijk voor de propositie van de HR en Payroll software.

NL Select your country