Salaris

Kerstbomen, oliebollen en….. eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking

Terwijl de rest van het land opzoek is naar de perfecte kerstboom, zijn de salarisspecialisten van Exact druk in de weer om diverse wijzigingen in de salarisadministratie van 2022 voor te bereiden. In dit blog helpen wij je een handje door een aantal van deze wijzigingen te bespreken. Wat kun je verwachten van de eerste verloning in 2022? 

AOW-leeftijd – 66 jaar en 7 maanden 

Laten we starten met een terugkomertje: de AOW-leeftijd. Deze wordt in 2022 verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden. Dat wordt uiteraard voor je aangepast in onze salarissoftware maar altijd goed om van op de hoogte te zijn.  

Loonheffingsdruk 

We zitten nog midden in de coronacrisis, maar de subsidies worden al langzaam afgebouwd. Gelukkig zitten we nog niet in de fase dat de heffingsdruk verhoogd wordt om de verstrekte subsidies terug te betalen. Als we de heffingsdruk vergelijken met die van 2021 wijzigt er niet veel. De loonheffingen gaan licht omlaag, voor de minimumloners € 111,- per jaar. Heb je een modaal inkomen? Dan is dit € 190,- per jaar. De hogere inkomens gaan er iets meer op vooruit. Heb je een inkomen van twee keer modaal, dan is het verschil € 298,- per jaar. Werk je echter parttime of zit je nog op een minimumjeugdloon? Dan ga je iets meer loonheffing betalen vergeleken met 2021. Afhankelijk van het inkomen zal je er zo’n € 24,- per jaar op achteruitgaan.

Business software

Premiedifferentiatie

AWF 

De invoering van de WAB ligt nog vers in ons geheugen, met onder andere als doel meer zekerheid voor de werknemer door een prijskaartje te hangen aan flexibiliteit. Voor flexibiliteit betaal je als werkgever een hogere AWF-premie. Een van de maatregelen uit de WAB is de herziening van de lage AWF-premie naar een hoge premie, wanneer de werkelijk verloonde uren meer dan 30% afwijkt van de contractuele uren. Deze maatregel was als coronamaatregel opgeschort voor de jaren 2020 en 2021, maar wordt per 2022 alsnog geactiveerd. Deze herzieningsgrond geldt voor parttimers van minder dan gemiddeld 35 contracturen per week. Voor 2022 wordt het dus zaak om de werkelijk verloonde uren van deze parttimers te monitoren ten opzichte van de contracturen, zodat je op tijd maatregelen kan nemen om een extra kostenpost te voorkomen. 

Benieuwd of dit voor medewerkers geldt in jouw salarisadministratie? In Exact Online Salaris en HR & Salaris Gemak hebben we hiervoor een mooi overzicht gemaakt. Daarin kan je precies zien hoe de verloonde uren van jouw medewerkers zich verhouden tot de contracturen.  

Sinds de invoering van de WAB worden tijdelijke contractuitbreidingen afgerekend tegen de hoge AWF-premie. Recent is de overheid teruggekomen op dit besluit, omdat er niet voldoende juridische grond voor is. Dus terwijl ze zoeken naar een oplossing hiervoor, is het toegestaan dat deze contractuitbreidingen alsnog (met terugwerkende kracht) tegen de lage AWF-premie worden afgerekend. 

Aof 

De overheid ziet dat de gevolgen van langdurige ziekte van een medewerker (onder andere de loondoorbetalingsplicht) zwaarder weegt bij kleine ondernemers dan bij de grotere bedrijven. Grotere bedrijven kunnen zich hier makkelijker voor verzekeren of kunnen deze doorbetalingsplicht beter voldoen. Daarom zal de overheid kleinere ondernemers tegemoetkomen met een lage Aof-premie.  

Goed om te weten: de onderverdeling tussen grote en kleine werkgevers ligt hetzelfde als bij de Whk. De percentages voor beide fondsen, Whk en Aof zullen in één brief gemeld worden aan de werkgever.  

Vroemmmmmmm – de elektrische auto gaat als een speer 

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg, dat gaat zelfs sneller dan verwacht. Daarom wordt de korting op de bijtelling van elektrische auto’s versneld verminderd. Voor auto’s die vanaf 1-1-2022 op de weg komen, zal de korting 4% minder zijn dan auto’s die nog in 2021 voor het eerst op de weg zijn toegelaten. De korting op de bijtelling geldt voor een beperkt deel van de fiscale waarde. In 2021 was dat € 40.000, maar dat bedrag wordt verlaagd naar € 35.000. Wanneer je dus snel een paar tientjes per maand wilt verdienen, dan moet je zorgen dat je een emissievrije auto krijgt die nog in 2021 voor het eerst op de weg is toegelaten.  

Thuiswerken, makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker 

Naast het vergoeden van de werkplek voor medewerkers die thuiswerken onder de gerichte vrijstelling van de werkkostenregeling, mag je daar bovenop vanaf 2022 ook een maximale vergoeding van € 2,- per dag verstrekken onder de gerichte vrijstelling. Deze vergoeding is overgenomen van het advies van het Nibud en is voor extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. 
Net als bij de reiskostenvergoeding, mag de thuiswerkvergoeding verstrekt worden onder de 128-dagenregeling. Heb je met beide vergoedingen te maken, dan zal je ze naar rato moeten toepassen. Een goed inzicht in de thuiswerkdagen en de reisdagen naar een vaste werkplek is daarvoor essentieel. Vanzelfsprekend kan je natuurlijk ook vergoeden op basis van de werkelijke dagen, zolang de vergoedingen binnen één dag maar niet tegelijk worden verstrekt.

Welk scenario je ook kiest, je wilt wel goed registreren wanneer iemand thuis/op kantoor werkt. Het kan namelijk zijn dat je moet aantonen dat je aan de 128 dagen regeling voldoet. Daarvoor kan je uiteraard onze HR-software Exact Online HR gebruiken.  

Percentage werkkostenregeling 

We blijven nog even in de werkkostenregeling, want iets om even rekening mee te houden is dat het percentage omlaaggaat. Dit percentage was als coronamaatregel over de eerste € 400.000 tijdelijk opgehoogd naar 3%  en wordt in 2022 1,7%. Boven de € 400.000 blijft het percentage ongewijzigd op 1,18%.

Betaald ouderschapsverlof vanaf 02-08-2022 

Goed nieuws voor wie in 2022 een kind verwacht! Maar ook al voor ouders die op of na of 5 oktober 2021 een kindje hebben gekregen, want ook deze ouders kunnen mogelijk nog meeprofiteren van deze regeling. Hoe zit dat nou? Het ouderschapsverlof zal de eerste 9 weken gedeeltelijk uitbetaald worden. Dat zal waarschijnlijk 70% van het dagloon zijn. Maar deze aanpassing moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer, nu staat de teller nog op 50%. Deze 9 weken moeten wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Dus als je kind op of na 5 oktober van 2021 is geboren kun je nog gebruik maken van de regeling. Je start dan het ouderschapsverlof voor dit kind op 2 augustus en zou dan in theorie nog de volledige 9 weken kunnen opnemen.

Business software
NL Select your country