Productie

Het outsourcen van productieactiviteiten loont

De laatste tijd zien we dat productiebedrijven steeds vaker onderdelen van hun fabricage terughalen uit (voorheen) lagelonenlanden als China. Deze trend betekent echter niet dat zij dat deel van de productie dan ook weer zelf gaan uitvoeren, want het loont nog steeds om productie uit te besteden.

Hieronder kijken we met u naar de voordelen van het outsourcen van uw productieactiviteiten.

 1. Personeelskosten:

  Door flexibele arbeidskrachten in te zetten, bijvoorbeeld via uitzendbureaus, kunt u besparen op de lonen van vaste arbeidskrachten in minder drukke tijden. In sommige gevallen loont het om uw productie naar het buitenland te outsourcen om zo voor lage personeelskosten te zorgen. Dit moet dan uiteraard wel opwegen tegen de transportkosten en langere levertijden die dit met zich meebrengt.

 2. Overhead kosten:

  Het faciliteren van productie brengt een hoop kosten met zich mee. Denk aan de kosten van uw pand, met gas, water en licht. Maar ook machines, gereedschappen, onderhoud, materiaal-handling en allerlei managementactiviteiten. Door niet een eigen productiefaciliteit te hebben, kunt u op al deze kosten besparen. Dit maakt het nog aantrekkelijker om productieonderdelen uit te besteden.

 3. Focus:

  Een productiebedrijf is nu eenmaal goed in bepaalde activiteiten en in andere weer wat minder. Door die zaken uit te besteden die een andere partij efficiënter en beter kan, kunt u zich vooral richten op waar u goed in bent. Is dat bijvoorbeeld ontwerpen en maatwerk? Dan kunt u uw standaard productie uitbesteden aan een toeleverancier die daar gespecialiseerd in is en dat dus veel beter kan. Dit zorgt ervoor dat zowel het ontwerp als de onderdelen van uw product van optimale kwaliteit zijn.

 4. Flexibiliteit:

  Een goede relatie met uw toeleveranciers kan ervoor zorgen dat u beter kunt reageren op de vraag in de markt. Want er kunnen strakke afspraken gemaakt worden, maar als dat nodig is, kunnen deze ook weer gewijzigd worden. U kunt uw leverancier betrekken bij het ontwerp van uw product om te zorgen voor een onderdeel dat zo goed mogelijk past. Samen kunt u bekijken waar optimalisatieslagen te maken zijn in de logistiek van het onderdeel. Bijvoorbeeld door het delen van informatie over het productieplan. Daarnaast kunt u uiteraard ook profiteren van elkaars marktkennis en technische expertise.

De juiste partners kiezen

Zoals hierboven gezegd, zou een productiebedrijf zich moeten focussen op waar het goed in is. Activiteiten die afleiden van uw core business en/of waar anderen beter in zijn, kunt u beter overlaten aan een andere partij. U kunt gaan samenwerken met een partij in het buitenland of juist in de nabije omgeving. Maar de vraag blijft altijd: hoe weet u nu of u wel de juiste business partner kiest? U wordt immers wel afhankelijk van deze partij.

De onderstaande vragen zijn belangrijk om te beantwoorden als het gaat om de juiste partnerselectie:

 1. Leverafspraken:

  Een business partner kan wel toezeggen dat hij op een bepaalde tijd kan leveren, maar hoe vaak komt het voor dat hij te laat levert (of juist te vroeg)? Wat is de leverbetrouwbaarheid? Hoe betrouwbaar zijn de leveranciers van deze partij? En hoeveel alternatieven zijn er als er bij een van deze leveranciers iets fout gaat? Let erop dat goedkoop vaak duurkoop kan betekenen, doordat de leverbetrouwbaarheid of productkwaliteit afneemt.

 2. Kwaliteit:

  Kan de partij de kwaliteit leveren die nodig is? En hoe vaak mag deze buiten de bandbreedte vallen? Is er een in- en uitgangscontrole? Zijn er bij deze partij bepaalde certificeringen aanwezig die nodig zijn voor uw branche of klanten? Voldoet het productieproces aan de normen zoals die gelden in uw markt?

 3. Continuïteit:

  Heeft dit bedrijf de zaken op orde? Hoe zeker bent u van een duurzame relatie met deze partner? Hoe staat deze partij er financieel voor? En hoe staan ze bekend in de markt? Hoeveel klanten heeft dit bedrijf? En zijn er grote klanten waar het sterk afhankelijk van is?

 4. Prijsverhogingen:

  Hoe groot is de kans op onverwachte prijsverhogingen? Hoe transparant is deze partner? En hoe transparant zijn zijn leveranciers? Hoe prijselastisch zijn de grondstoffen die het bedrijf gebruikt?

 5. Samenwerking:

  En als laatste een zeer belangrijke vraag: welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er, waar valt synergie te halen? Beschikt deze partner over markt- en technische kennis waar u van kunt profiteren (en andersom)? Kunt u samen het productontwerp slimmer maken? Waar kunt u logistiek gezien voordelen behalen? Heeft deze partij ervaring met dit soort samenwerkingsverbanden met andere vooruitstrevende partijen?

  Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Scania of DAF trucks, die aanzienlijke lean resultaten realiseren. Met welke partners werken dit soort bedrijven samen? Wellicht zitten daar partners tussen met wie u ook kunt samenwerken zodat u kun profiteren van hun (lean) kennis en ervaring.

Als u een antwoord weet te krijgen op al deze vragen, kunt u met meer zekerheid kiezen met wie u de samenwerking aangaat. En een goede samenwerking kan u op allerlei gebieden voordelen opleveren. En belangrijker nog: doordat u bepaalde activiteiten uitbesteedt, kunt u zich als productiebedrijf beter focussen op de zaken waar u zelf goed in bent.

NL Select your country