Productie

Het Internet of Things – staat het al op je planning voor 2015?

Wat is het Internet of Things en wat betekent het voor mijn productiebedrijf? Wat zijn de voordelen en kansen? En hoe maak ik de mogelijkheden concreet binnen mijn onderneming? Het zijn vragen om serieus over na te denken. Maar wacht niet te lang met het ondernemen van actie, want voordat je het weet zie je je marktaandeel wegsmelten, omdat je concurrenten er al mee aan de slag zijn.

Het Internet of Things (IoT)?

IoT wordt vaak beschreven als “het verbinden van alledaagse apparaten door ingebouwde sensoren en actuatoren, die via het Internet-Protocol met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen, zonder tussenkomst van mensen”. Door het samenvoegen van apparaten en de internetwereld, ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. De toegevoegde waarde van IoT ligt daarbij in de mogelijkheid van objecten om zelfstandig te reageren en deze informatie weer te delen met andere objecten.

Smart Industry

Begin 2014 zijn de Smart Industry-initiatieven gepresenteerd aan de regering. Deze initiatieven worden nu verder uitgewerkt vanuit verschillende disciplines, waaronder de overheid (Economische zaken), onderzoek (zoals TNO) en het bedrijfsleven. Velen spreken al over de 4e industriële revolutie; na de stoommachine, de lopende band, de eerste fase van IT en telecomtechnologie, staan big data analysetechnieken en intelligente machines klaar om de productieprocessen efficiënter te maken. Het IoT wordt daarbij als een belangrijk onderdeel gezien van de Smart Industry-revolutie.

De kansen van IoT

Wat biedt dit IoT nu voor kansen voor productie en logistiek? Het netwerk van verbonden apparaten biedt bedrijven diverse mogelijkheden en leidt ongetwijfeld tot meer gedecentraliseerde productieaansturing. Beslissingen worden immers meer en meer op de werkvloer genomen. De logistieke aansturing is ook een logische stap. Denk aan de toepassingen in de containerlogistiek, waarbij een systeem op ieder moment kan aangeven waar de container zich bevindt en wat de condities zijn, zodat je daarop – al dat niet automatisch – kunt anticiperen.

Traditioneel gezien zijn de fysieke goederenstroom en de informatiestroom van elkaar gescheiden. Ook is vastgelegd waar en wanneer deze twee stromen samenkomen. Je medewerker leest bijvoorbeeld een tellerstand uit op gezette tijden als hij of zij op locatie is. De nieuwe technologieën verbinden deze stromen nu met elkaar. De tellerstand wordt automatisch uitgelezen en de informatie wordt gedeeld. Het apparaat en de informatiestroom zijn één geheel geworden. Dat scheelt handelingen en daarmee tijd en geld.

Predictief onderhoud

Voor servicedoeleinden worden machines en apparaten ook steeds vaker uitgerust met sensoren die omgevingscondities bijhouden zoals de temperatuur, de interne toestand van het apparaat, het energieverbruik van de motor etc. Deze informatie kun je vervolgens ook weer gebruiken om je onderhoud te plannen. Dit kan reactief onderhoud zijn, maar nog beter is predictief onderhoud, waarbij je op basis van analyses tijdig wordt gewaarschuwd voor dreigende storingen. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Big data inzetten

Als je dit ook nog eens combineert met big data-analyse, dan creëer je mogelijkheden om de dienstverlening naar je klanten nog meer te verhogen. In de landbouw kunnen de verbruiksgegevens van spuitmiddelen bijvoorbeeld worden vergeleken met die van andere klanten van dezelfde machines onder vergelijkbare omstandigheden. Bij een significant hoger verbruik kan de agrariër geïnformeerd worden om op een andere manier te spuiten. Deze service leidt tot lagere kosten per hectare voor de agrariër en meer toegevoegde waarde voor de leverancier van de landbouwmachines.

Op weg naar een ‘Self-Running Factory’

Het voordeel van al deze mogelijkheden voor productie- en logistieke bedrijven is dat kosten verder gereduceerd worden. Denk aan kosten zoals voorraadbeheer, productiebeheer en inkoopbeheer. Allerlei indirecte kosten, waarvoor de klant feitelijk niet bereid is te betalen en die we als een verspilling moeten zien.

Denk bijvoorbeeld aan onderdelen die automatisch worden aangevuld na verbruik op de productievloer. De opdracht voor het aanvullen van de voorraad wordt aangemaakt, wat leidt tot een automatische leveropdracht bij de leverancier. Op deze manier bespaar je op onnodige handelingen. Handelingen zoals voorraad afboeken in productie, besteladviezen honoreren, inkooporders aanmaken en bestelling verzenden. Daarbij kan dit ook nog eens leiden tot afname van onnodige handelingen bij de toeleverancier zelf.

Top 5 voordelen voor productiebedrijven

In december 2014 voerde IDC een onderzoek uit onder productiebedrijven in de VS. In het report ‘Perspective: The Internet of Things Gains Momentum in Manufacturing in 2015‘ (Doc #MI253743), auteur Kimberly Knickle laat zien dat productiebedrijven de voordelen van IoT vooral zien in het verlagen van de operationele kosten. Daarnaast zien ze voordelen in klantbehoud, het aantrekken van nieuwe klanten, het verhogen van service & support, en het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Interessant is ook dat 36% van de ondervraagden de veiligheidsaspecten als de grootste barrière zien om ermee aan de slag te gaan. Tot slot laat het onderzoek zien dat al meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven actief initiatieven onderneemt met IoT. Deze initiatieven variëren van ‘in onderzoek’ tot ‘operationeel wereldwijd’. Het IoT is niet voor niets door Gartner geplaatst in de top van hun “2014 Hype Cycle for Emerging Technologies”.

Hoe langer bedrijven wachten met het onderzoeken van de IoT-opties, hoe groter het risico dat meer innovatieve bedrijven hun marktaandeel overnemen. Denk je al serieus na over de impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op jouw bedrijf? En misschien nog belangrijker: wat doen je concurrenten? Misschien lijken de concepten nog enigszins ver weg, maar hoe langer je wacht, hoe goedkoper en meer toegankelijk ze worden voor iedereen, inclusief je concurrenten.

NL Select your country