Productie

Een lean productiebedrijf – hoe en waar begin ik?

lean productiebedrijf

Heliview deed in 2012 een marktonderzoek. Zij interviewden hiervoor het management van logistieke en productiebedrijven in de Nederlandse MKB markt. De weg van idee naar factuur is lang, daar bleek iedereen het over eens. De geïnterviewden bevestigen dan ook dat slimme processen echt een must zijn.

En slim zijn, betekent lean zijn. Een modewoord voor de gestroomlijnde organisatie, maar daarom niet minder belangrijk. Hieronder bekijken we met u hoe u de eerste stappen kunt nemen.

Onbekend en lastig

Twee zaken vielen mij op in het Heliview onderzoek. De eerste was dat 43% van de geïnterviewden niet of nauwelijks van lean had gehoord. Het tweede opvallende punt was dat veel bedrijven, die wél bekend waren met de lean principes, er sterk mee worstelden in hun eigen organisatie. Binnen het MKB is het niet gebruikelijk om een lean specialist in huis te hebben. Bedrijven vallen hierdoor snel terug in hun oude gewoontes. De interesse is er wel, maar ze weten simpelweg niet waar en hoe ze moeten beginnen.

De eerste vijf stappen

Veel van onze klanten zijn de lean methode aan het invoeren of hebben dit inmiddels gedaan. Dit doen zij vaak met de hulp van externe adviseurs. Hieronder deel ik graag onze ervaring met u in het nemen van de eerste, simpele stappen:

1. Zorg dat het senior management achter u staat

U kunt belangrijke successen behalen met lean, maar het is een lange weg en het zal u niet altijd voor de wind gaan. Daarom is het cruciaal dat het management volledig begrijpt waarom de veranderingen plaatsvinden en wat de uiteindelijke voordelen zijn. En vooral ook dat ze een realistisch beeld hebben van hoe lang het gaat duren. Manage de verwachtingen daarom goed.

2. Definieer uw prioriteiten en doelen zorgvuldig

Het is heel nuttig uw prioriteiten (projecten) en doelen (taken) vast te stellen met een X-Matrix. Hiermee maakt u een realistisch plan van hoe u uw doelen gaat bereiken. Start hiervoor met strategische doelen op macro niveau en op lange termijn. Filter hieruit de verschillende sub-stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Daarmee stelt u concrete actieplannen vast voor de middellange en korte termijn. En deze splitst u ten slotte op in alle specifieke projecten en taken om mee aan de slag te gaan.

3. Maak een realistisch budget en onderzoek de mogelijkheden voor ondersteuning

Investeer tijd in het maken van een realistisch budget. Onderzoek tijdens dit proces ook wat voor overheidsondersteuning u misschien kunt krijgen. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij de invoering van lean via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Als u financiële steun krijgt van een betrouwbare bron, dan zal uw eigen management dat ook serieus nemen.

4. Gebruik de 5S methode

Dit is de basis voor uw nieuwe lean productiebedrijf. 5S is een van oorsprong Japanse methode voor het efficiënt inrichten van de werkvloer aan de hand van vijf pilaren: opslagmethode, onderhoud van goederen, onderhoud van het magazijn, het standaardiseren van het proces en tot slot het verankeren van dit nieuwe proces. Kortom, het gaat om goed georganiseerd en gestroomlijnd werken. Onze klanten die 5S toepassen, hebben bijvoorbeeld hun ‘order picking’ tijd enorm verkort. Zij hebben minder investeringen en opslagruimte nodig en de medewerkersmotivatie neemt toe; werken in een schone en opgeruimde omgeving is nu eenmaal een stuk prettiger.

5. Start interne training

Door interne trainingen creëert u interesse en draagvlak voor uw nieuwe processen. Huur uw eigen ‘sensei’ (leraar) in en enthousiasmeer al uw personeel, van de werkvloer tot het management. Denk aan afdelingen als inkoop, magazijn, logistiek, R&D, sales, productie en de financiële administratie. Als iedereen lean begrijpt, heeft u meer kans op succes op de lange termijn.

Dit is uiteraard een heel kort overzicht, maar het geeft u een idee van wat er komt kijken bij het invoeren van lean. Veel succes met de eerste stappen!

NL Select your country