Productie

Concurreren door snelheid te maken – net als Agrifac

Normaalgesproken communiceren producenten een doorlooptijd van weken of zelfs maanden. Als we echter kijken naar de tijd die nodig is om het product samen te stellen, komen we meestal uit op een tijd van dagen of zelfs uren. Vanwaar dit verschil?

We gaan eerst kijken naar de denkbeeldige situatie bij MacBean, een producent van koffiemachines. Hun producten worden gemaakt aan de hand van 3 of 4 productiestappen: boren, lassen, monteren, verpakken. Het eindproduct wordt daarna getransporteerd naar de klant. Als we kijken naar een uitsplitsing van de daadwerkelijke ‘touch’ tijden en de planningsdoorlooptijden dan zien we het volgende:

manufacNL

Verborgen complexiteit

Door de invloed ordergroottes (en andere factoren), worden planningsdoorlooptijden veel langer dan de daadwerkelijk productietijden. Het lassen bijvoorbeeld heeft een geplande doorlooptijd van 2 dagen. Tijdens die periode worden de halffabricaten ook verplaatst en wachten dan op de volgende stap in de productieketen. De gehele doorlooptijd, of de Manufacturing Critical-path Time (MCT), voor het maken van de koffiemachine krijgen we door alle stappen bij elkaar op te tellen. In dit geval is dat 6 dagen.

Het probleem goed aanpakken

Gezien bovenstaande lijkt het bedenkelijk dat veel bedrijven doorlooptijden proberen aan te pakken door veel tijd, energie en geld te besteden aan het verkorten van de daadwerkelijke productie. Ze investeren veel in het introduceren van programma’s om machines sneller te maken, zoals SMED. Deze verbeteren de verwerkingstijd en zorgen voor flexibele oplossingen voor machines.

Wat is in de praktijk nu het mogelijke voordeel voor de klant hiervan? Krijgen zij hun orders sneller wanneer de tijd voor lassen van 25 minuten naar 10 minuten gaat? Het antwoord is ‘nee’. De tijd voor lassen mag dan met 60% verminderd zijn, maar het effect op de MCT is te verwaarlozen. Het geïnvesteerde geld voor de machineverbetering zal zeer waarschijnlijk niet terugverdiend worden door een significant betere klantenservice.

Let op de gaten!

Als we deze vragen bekijken, dan is het heel belangrijk om te onthouden dat de verschillen tussen de ‘touch’ tijden en doorlooptijden – zogenaamde ‘white parts’- ook kosten met zich mee brengen. In zijn boek “It’s about time”, legt Rajan Suri uit dat bedrijven door alleen te focussen op het kostenelement (in mijn voorbeeld het lassen, monteren, verpakken etc.) niet de beoogde verandering bereiken.

De ‘white parts’ in de gehele doorlooptijd, de periodes waarin de order niet wordt aangeraakt, kan een veel grotere impact hebben. Stelt u zich een verbetering van 60% van de doorlooptijd van het lasproces voor, in plaats van alleen de ‘touch’ tijd. Dan hebben we het ineens over meer dan een dag! Managers die hun winst willen vergroten denken vaak dat de kosten slim zijn om op te focussen (als in de ‘touch’ activiteiten). Maar het gaat om het terugdringen van de gehele doorlooptijd die het echte financiële voordeel op zal leveren.

Een mooi praktijkvoorbeeld

De Nederlandse machineproducent Agrifac heeft doorlooptijden terug kunnen dringen van maanden naar weken. Dit bereikten zij door goed te kijken naar het grotere geheel en de tijd die werd besteed aan de fysieke operationele activiteiten.

Door een nieuw modulair productontwerp te gebruiken en door het outsourcen van een aantal componenten, was het bedrijf in staat om de tijd van order tot levering drastisch terug te brengen Ze verminderden het aantal producten dat ze gelijktijdig behandelen, en daarmee verminderden ze investeringen in werkkapitaal. Voor een goedlopend product in hun portfolio, de Condor spuitmachine, hebben ze nu slechts een week nodig voor het maken van de onderdelen, een week voor het monteren en 2 dagen voor het testen.

Plant manager Frank Jan Evers verwoordt het heel duidelijk: “We focussen op groei met schaalbare productie, het verwerken van kleinere batches, kortere doorlooptijden, en uiteraard het leveren van hoge kwaliteit”. Agrifac keek naar de gehele keten, in plaats van alleen maar naar de specifieke operationele kant. Ze concurreren door snelheid te maken, en met succes!

NL Select your country