Productie

3 Redenen waarom voorraad een zwaktebod is

Nu het weer wat beter gaat met de economie wordt er door veel groothandel- en productiebedrijven ook weer meer voorraad aangehouden. Maar is dit wel de juiste manier om slim om te gaan met de nieuwe groeimogelijkheden?

In deze tijd van een steeds sneller veranderende marktbehoefte (en ook regelgeving) heeft het hebben van voorraad bijna altijd negatieve consequenties. De grootste consequenties kunnen we als volgt samenvatten:

  • Bedrijven kunnen niet snel genoeg reageren op veranderingen.
  • Er is te veel kapitaalbeslag.

Het hebben van voorraad is dan ook een zwaktebod voor bedrijven om de volgende 3 redenen:

1) Onvoldoende controle

Het bedrijf heeft blijkbaar onvoldoende controle over de eigen processen om de inkoop, productie en verkoop beter af te stemmen op de werkelijke vraag. Veel voorraad wordt veroorzaakt door een slechte afstemming tussen productie en verkoop. ‘Built to stock’ is eigenlijk een vreselijke term vanuit bedrijfseconomisch oogpunt; voor wie maken we het eigenlijk?

2) Te weinig inzicht in klantvraag

Het bedrijf heeft blijkbaar te weinig inzicht in de verwachte ‘demand’ van de klanten. Immers, als we weten wat onze klanten wanneer nodig hebben, zouden we geen voorraad hoeven op te bouwen. En dan kunnen we inkopen op basis van echte vraag. Klanten weten ook meestal wel wat ze nodig hebben de komende maanden, de leverancier weet het alleen nog niet doordat ze daarover niet communiceren.

3) Te weinig inzicht in capaciteit en levertijden leveranciers

Het bedrijf heeft blijkbaar te weinig inzicht in de capaciteiten en levertijden van leveranciers. Het hebben van eigen voorraad is al erg, maar voorraad bij leveranciers is eigenlijk nog veel erger. Dit laatste omdat u er geen inzage in heeft maar wel de consequenties zal moeten aanvaarden als u iets wilt veranderen aan het eindproduct.

Bedrijven die zich bovenstaande realiseren, beginnen nu hun interne- en externe informatievoorziening te verbeteren. Intern kan met ERP-systemen veel bereikt worden, extern zijn cloud oplossingen bij uitstek geschikt. Een eerste stap hierin is om alle informatie die u al heeft simpelweg via een B2B portal te delen met de ketenpartners aan inkoop- en verkoopkant. Dit werkt natuurlijk wederzijds: ik geef u mijn informatie en ik krijg uw informatie terug. Transparantie en samenwerken in de keten zijn hierbij de nieuwe waarden.

Samen mooie producten maken, het kan makkelijk!

NL Select your country