Ondernemen

Van welke zakelijke aftrekposten kan een zelfstandig ondernemer gebruikmaken?

Als zelfstandige ondernemer ben je inkomstenbelastingplichtig. De meeste zzp’ers, eenmanszaken en maatschappen betalen die belasting één keer per jaar en doen dat achteraf.  Hoeveel je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen. Aftrekposten gaan van je inkomen af en dat scheelt op je uiteindelijke afdracht aan de Belastingdienst. Maar wat kun je als aftrekposten opvoeren? 

Zelfstandigenaftrek 

De belangrijkste aftrekpost voor zelfstandig ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Dat is ieder jaar een ander bedrag dat je kunt vinden op de website van de Belastingdienst. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, gelden een aantal criteria. Je moet minimaal drie verschillende opdrachtgevers hebben. Je moet ondernemer zijn en daarnaast moet je in het jaar waarover het gaat 1225 uur aan jouw onderneming besteed hebben en mag je niet in een andere werkzaamheid (loondienst) meer tijd gestoken hebben. Om van de zelfstandigenaftrek gebruik te maken, moet je dat tijdens je aangifte inkomstenbelasting aangeven. 

Startersaftrek 

Beginnende ondernemers kunnen gebruikmaken van de startersaftrek. Hiermee kun je tot drie keer toe je zelfstandigenaftrek verhogen. Je mag deze aftrek in de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent, drie keer gebruiken. Dat kan alleen als je recht hebt op zelfstandigenaftrek en niet al vijf jaar op rij volgens de Belastingdienst ondernemer was. Als je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt bereikt, heb je nog maximaal recht op de helft van deze aftrekpost.  

Mkb-winstvrijstelling 

Iedere ondernemer zzp’er, maatschap en vereniging onder firma heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Ook hiermee verlaag je het bedrag waar je inkomstenbelasting over betaalt. Je kunt zelfs aanspraak maken op deze vrijstelling als je niet aan het urencriterium van 1225 uur voldoet. De website van de Belastingdienst legt uit hoe deze vrijstelling precies wordt vastgesteld. Omdat de Belastingdienst deze aftrekpost automatisch toepast op de aangifte inkomstenbelasting, hoef je daar zelf geen aanvraag voor te doen.  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

Als je boven een vastgesteld bedrag investeert in bedrijfsmiddelen, dan kom je in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze zogenaamde KIA stelt dat je een percentage of een vast bedrag van de investering van je belasting af mag trekken. Binnen de KIA gelden een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld woonhuizen, goederen die je verhuurt en personenauto’s bestemd voor beroepsvervoer (voor taxi’s en koeriersdiensten geldt de KIA overigens wel).  

Andere aftrekposten 

De zelfstandigenaftrek (eventueel aangevuld met de startersaftrek), de mkb-winstvrijstelling en de KIA zijn aftrekposten waar (bijna) iedere zelfstandige ondernemer gebruik van kan maken. Buiten deze mogelijkheden om, zijn er nog een aantal andere aftrekposten. De MIA, VAMIL, Meewerkaftrek en FOR zijn daarvan de belangrijksten.  

Milieu-gerelateerde aftrekposten: MIA en VAMIL 

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) worden vaak gecombineerd. Als je investeringen hebt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, bieden deze regelingen je belastingvoordeel. Om voor de MIA en VAMIL in aanmerking te komen moet je investeren in zaken als: duurzame 3D-printers, verpakkingsmachines en speciale zonnepanelen.  

Meewerkaftrek 

Als jouw fiscale partner regelmatig in de zaak meewerkt, dan kun je gebruikmaken van de meewerkaftrek. Afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat er is meegewerkt, kun je een bepaald bedrag in mindering brengen op je uiteindelijke winst.    

Hou je belastingen binnen de perken 

Als ondernemer ben je belastingplichtig. Door slim gebruik te maken van aftrekposten kun je het bedrag dat je moet overboeken wel binnen de perken houden. Bovenstaande voorbeelden helpen daarbij. Daarnaast zijn er nog allerlei andere mogelijkheden beschikbaar. Benieuwd wat die zijn? Kijk op de site van het KVK voor een overzicht of neem contact op met jouw belastingadviseur.  

NL Select your country