Ondernemen

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?
Om zzp’ers en kleine ondernemers tegemoet te komen, heeft de overheid een aantal jaar geleden de kleineondernemersregeling (ook wel KOR genoemd) in het leven geroepen. Met deze regeling krijg je een btw-vrijstelling, waardoor het aantrekkelijker is om te ondernemen. Per 1 januari 2020 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de kleineondernemersregeling. Dit kan gevolgen hebben voor jou en je bedrijf. In dit artikel lees je meer over de kleineondernemersregeling en de wijzigingen die hierin zijn aangebracht.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe kleineondernemersregeling?

Tot 2019 mocht je gebruik maken van de kleineondernemersregeling als je op jaarbasis maximaal €1883 euro aan btw moest betalen. Of je wel of niet onder de KOR viel, was dus afhankelijk van het af te dragen btw-bedrag. Sinds 1 januari 2020 is dit niet meer het geval; er wordt nu gekeken naar de omzet die je per kalenderjaar draait (en dus niet meer naar het btw-bedrag).

Wanneer mag je de kleineondernemersregeling toepassen?

Om de kleineondernemersregeling toe te mogen passen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je gebruik maken van de kleineondernemersregeling, dan kan je je hiervoor aanmelden via een formulier op de website van de Belastingdienst. Zorg dat je aanmelding uiterlijk 4 weken voor de start van een nieuw aangiftetijdvak binnen is, dan ben je er zeker van dat je in het nieuwe kwartaal direct gebruik kan maken van de KOR.

Het voordeel van de kleineondernemersregeling berekenen

Voordat je je aanmeldt voor de kleineondernemersregeling, is het goed om te berekenen in hoeverre dit jou een belastingvoordeel oplevert. In de brochure van de Belastingdienst vind je een handige tabel waarmee je precies kan berekenen hoeveel belastingvermindering de kleineondernemersregeling jou oplevert. 

Wat verandert er als je je aanmeldt voor de kleineondernemersregeling?

Nadat je aanmelding voor de KOR verwerkt is, heb je een btw-vrijstelling. Dit houdt in dat je geen btw meer hoeft te berekenen aan je klanten. Daarom hoef je ook geen btw-aangifte meer te doen. Ook ben je niet langer verplicht om een btw-administratie bij te houden. Let op: de overige onderdelen van je administratie dien je wel gewoon bij te houden. 

In principe hoef je zelfs geen facturen meer te sturen naar je klanten, maar dit mag uiteraard wel. Als je dit doet, dan vermeld je op de factuur geen btw-bedrag, maar de zin ‘Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’. Bij factuurbedragen van minder dan €100 stuur je een vereenvoudige factuur; voor facturen met een hoger bedrag gelden de normale factuureisen

De kleineondernemersregeling en btw terugvragen: hoe zit dat?

Als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, mag je geen btw aftrekken als voorbelasting. Met andere woorden: je kan geen btw meer terugvragen over de kosten die je maakt en de investeringen die je doet voor je bedrijf. 

Hoe lang mag je gebruik maken van de kleineondernemersregeling?

Kies je ervoor om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling, dan geldt dit voor minimaal 3 jaar, of totdat je over de omzetgrens van €20.000 heen gaat. Tussentijds opzeggen, bijvoorbeeld omdat je een grote investering wilt doen en de btw daarvan wilt aftrekken, is niet mogelijk. Denk hier dus goed over na voordat je een aanvraag voor de KOR doet. Voldoe je na 3 jaar nog steeds aan de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling, dan wordt de vrijstelling automatisch verlengd.

Wat gebeurt er als je de grens van €20.000 overschrijdt?

Zodra je omzetgrens van €20.000 overschrijdt, vervalt direct de btw-vrijstelling. Je moet vanaf dat moment dus direct weer btw gaan rekenen over je facturen en je moet weer btw-aangifte doen. Ook ben je vanaf dat moment weer verplicht om een btw-administratie bij te houden en facturen met daarop het btw-bedrag te versturen.

Let op: het bedrag tot aan de grens van €20.000 blijft vrijgesteld van btw. Hier hoef je dus niet met terugwerkende kracht btw over te betalen.

Hoe houd je je omzet eenvoudig bij?

Omdat de KOR komt te vervallen zodra je de omzetgrens van €20.000 passeert, is het belangrijk om je omzet heel precies bij te houden. De makkelijkste manier om je omzet bij te houden, is door gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Hiermee maak je heel makkelijk (vereenvoudige) facturen. De tool telt deze bedragen vervolgens automatisch voor je op en toont in een overzicht je totale omzet in een bepaalde periode. Zo weet je precies hoe je ervoor staat en ben je direct op de hoogte als je de omzetgrens van de kleineondernemersregeling overschrijdt.
NL Select your country