Ondernemen

Welke zzp aftrekposten zijn er?

Aftrekposten zzp
Starten als zzp’er is best spannend. Vooral op financieel vlak, want je inkomen is een stuk minder zeker dan wanneer je in loondienst bent. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid een aantal aftrekposten voor zzp’ers in het leven geroepen. Deze fiscale voordelen maken het aantrekkelijker om als zzp’er aan de slag te gaan. Om gebruik te kunnen maken van deze zzp aftrekposten, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit artikel zetten we de aftrekposten voor zzp’ers en de bijbehorende voorwaarden en eisen voor je op een rij.

Zzp aftrekposten

Als (startende) zzp’er mag je de volgende zzp aftrekposten gebruiken:
 • Ondernemersaftrek
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Jaar- en reserveringsruimte
 • MKB-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Willekeurige afschrijving
 • Zakelijke kosten

Hieronder lees je meer over deze verschillende zzp aftrekposten.
Meer informatie over Exact voor Boekhouden

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor de winst van je onderneming. Doordat je een deel van de winst mag aftrekken, betaal je minder belasting. Het is een optelsom van andere aftrekposten, te weten:

Het maximale tarief voor de ondernemersaftrek in 2020 is vastgesteld op 46%.

Je mag gebruik maken van de ondernemersaftrek als je ondernemer bent en je bedrijf winst maakt. Verder moet je per aftrekpost ook voldoen aan de eisen die voor die aftrekpost gelden, zoals het urencriterium. Let op: als medegerechtigde mag je geen gebruik maken van de ondernemersaftrek. 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een regeling waarbij je een vast bedrag van je winst mag aftrekken. Hierdoor wordt je belastbaar inkomen lager en betaal je dus minder belasting. In 2019 was het bedrag wat je mocht aftrekken €7280, maar de komende jaren wordt het bedrag steeds iets verder verlaagd. In 2020 is dit €7030 en uiteindelijk zal dit zakken tot €5000 in 2028. 

Om als zzp’er gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Je bent ondernemer voor de Belastingdienst.
 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je had aan het begin van het jaar nog niet de AOW-leeftijd van 65 jaar bereikt (word je later in het jaar 65, dan mag je deze aftrekpost dus gewoon gebruiken).

Startersaftrek

Voor startende ondernemers geldt er een extra aftrekpost, namelijk de startersaftrek. Dit houdt in dat je bovenop de zelfstandigenaftrek nog eens €2123 extra van je winst mag aftrekken. Dat betekent dat je in 2020 dus €7030 + €2123 = €9153 van je winst mag aftrekken.

Kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, dan mag je ook gebruik maken van de startersaftrek, mits je voldoet aan deze voorwaarden:
 • Je bent in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer geweest.
 • Je hebt in deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast. 

Ben je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begonnen met ondernemen, dan gelden er andere voorwaarden

Oudedagsreserve

Een andere aftrekpost waar je als zzp’er gebruik van kan maken, is de oudedagsreserve (voorheen de Fiscale Oudedagsreserve, afgekort als FOR). Wil je als zzp’er pensioen opbouwen, maar daarvoor geen geld onttrekken aan je onderneming, dan kan je een deel van je winst reserveren voor je oudedagsreserve. Voor dat deel van je winst ontvang je dan uitstel van belastingheffing. Op korte termijn levert dit je een belastingvoordeel op. 

Om in aanmerking te komen voor de oudedagsreserve, moet je aan deze voorwaarden voldoen:
 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je maakt winst met je onderneming.
 • Je had aan het begin van het jaar nog niet de AOW-leeftijd van 65 jaar bereikt (word je later in het jaar 65, dan mag je deze aftrekpost dus gewoon gebruiken).

Verder bepaalt de Belastingdienst welk percentage van je winst je mag reserveren voor je oudedagsreserve. Voor 2020 is dit vastgesteld op 9,44% met een maximumbedrag van €8999.

Let op: de regeling voor de oudedagsreserve biedt je belastinguitstel, maar geen belastingontheffing. Wanneer je het bedrag van de oudedagsreserve omzet naar een lijfrente, of wanneer je stopt met je bedrijf, dan moet je dus alsnog belasting betalen over het gereserveerde bedrag. Houd hier dus rekening mee. 

Jaar- en reserveringsruimte

Je kan er ook voor kiezen om jaarlijks een bedrag voor je pensioenopbouw opzij te zetten op een lijfrente- of bankspaarrekening. Ook dit biedt fiscale vordelen, want je mag dit bedrag aftrekken van je inkomen bij de inkomstenbelasting. Hierdoor betaal je minder belasting. Dit noem je jaarruimte. Hoeveel geld je opzij mag zetten, is afhankelijk van wat je in het voorgaande jaar hebt verdiend. Op de website van de Belastingdienst vind je een handige rekentool. De jaarruimtes die je in de afgelopen zeven jaar niet hebt gebruikt, mag je alsnog inzetten. Dit noem je reserveringsruimte. 

MKB-winstvrijstelling

Ook kan je als zzp’er gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling. Met deze vrijstelling mag je een percentage van je winst aftrekken nadat je de ondernemersaftrek en het eventuele bedrag voor de oudedagsreserve eraf hebt getrokken. Voor 2019 en 2020 is dit percentage vastgesteld op 14%.

Je mag gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling als je aan deze voorwaarden voldoet:
 • Je bent ondernemer voor de Belastingdienst.
 • Je maakt winst met je onderneming.

Anders dan bij de zelfstandigenaftrek hoef je voor de mkb-winstvrijstelling niet te voldoen aan het urencriterium.

Investeringsaftrek

Investeer je in bedrijfsmiddelen, dan kan je in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Er zijn drie soorten investeringsaftrek: 
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): hier kan je aanspraak op maken als je tussen de €2301 en €318.449 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. Dit is opgedeeld in schalen en voor iedere schaal geldt een ander percentage of bedrag wat je mag aftrekken. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt ook wel de kleinschaligheidsaftrek genoemd.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): hier kan je gebruik van maken als je investeert in mileuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan. Je kan dan tot 36% van de investeringskosten aftrekken.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): deze aftrekpost mag je gebruiken als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken die op de energielijst staan. De aftrek is 45%. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Meewerkaftrek

Ben je zzp’er, maar krijg je soms hulp van je partner, dan kan je gebruik maken van de meewerkaftrek. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren mag je een percentage van je winst aftrekken, zodat je minder belasting betaalt. 

Om deze aftrekpost toe te mogen passen, moet je voldoen aan deze voorwaarden:
 • Je bent ondernemer voor de Belastingdienst.
 • Je voldoet aan het urencriterium.
 • Je fiscale partner werkt minimaal 525 uur zonder vergoeding in je onderneming, of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan €5000.

Let op: je moet de uren die je meetelt voor de meewerkaftrek kunnen aantonen. Daarom is het belangrijk dat je een urenregistratie bijhoudt. Mocht de Belastingdienst controle willen uitvoeren, dan voorkom je hiermee een boete.

Willekeurige afschrijving & zakelijke kosten

Als startende ondernemer heb je de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. Dit houdt in dat je naast de gewone afschrijving zelf mag bepalen hoe en wanneer je een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan zorgen voor een liquiditeits- en rentevoordeel. 

Om een willekeurige afschrijving te mogen doen, moet je voldoen aan de voorwaarden van de startersaftrek. Ook mag je alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je hebt gekocht in de jaren waarin je rechts had op startersaftrek, of in het jaar ervoor. Daarnaast kan je niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek en ben je gebonden aan een maximumbedrag per kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie over willekeurige afschrijving voor starters. 

Uiteraard kan je ook je andere zakelijke kosten aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, verzekeringen, kantoormaterialen en werkkleding. Een overzicht van zakelijke kosten die je mag aftrekken, vind je hier.

Vraag je boekhouder om advies

Wil je gebruik maken van bepaalde zzp aftrekposten, dan is het altijd raadzaam om je boekhouder om advies te vragen. Hij of zij weet precies wat er wel en niet mag, zodat je achteraf niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Ontdek onze oplossing

Om te kunnen aantonen dat je in aanmerking komt voor een bepaalde aftrekpost, is het belangrijk dat je boekhouding compleet en juist is. Wil je op een makkelijke manier je boekhouding kunnen bijhouden, maar dan gebruik van een boekhoudprogramma. Zo zijn je cijfers altijd up-to-date.
NL Select your country