Ondernemen

Dit betekent Prinsjesdag 2023 voor jou als ondernemer

Vrouw achter toonbank

Tijdens Prinsjesdag doet het kabinet zijn financiële plannen voor het komende jaar uit de doeken. Omdat jij als ondernemer wel wat beters te doen hebt dan de Miljoenennota doornemen, hebben we een aantal te verwachten belangrijke wijzigingen voor je op een rij gezet die voor jou als ondernemer belangrijk zijn.

Kabinet is demissionair

We hebben een demissionair kabinet. Dat betekent dat voor de komende tijd minder nieuw beleid wordt voorgesteld. Verschillende controversiële thema’s als hervormingen van de arbeidsmarkt en de AOV voor zzp’ers zullen daardoor vertraging oplopen.

Inkomstenbelasting

Het box 2-tarief is op dit moment 26,9 procent. Vanaf 1 januari 2024 is het voorstel dat er twee tarieven komen. Voor ontvangen dividenden tot €67.000 geldt een lager tarief van 24,5 procent. Voor de inkomsten daarboven geldt een hoger tarief van 31 procent. De regering hoopt met deze maatregel te bereiken dat ondernemers vaker jaarlijks winsten uitkeren in plaats van de winsten in de bv te blijven oppotten.

Wijzigingen in box 3

In de voorjaarsnota staat dat pas vanaf 2027 het werkelijk rendement in box 3 wordt belast. Dit uitstel heeft mogelijk tot gevolg dat het box 3-tarief komend jaar sterk wordt verhoogd.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek wordt ook de komende jaren steeds verder beperkt. In 2023 heb je als zelfstandige nog recht op €5.030, in 2024 mag je naar verwachting nog maar €3.750 als zelfstandigenaftrek in mindering brengen. De startersaftrek blijft overigens gelijk.

Versobering energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen, kun je een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct aftrekken van de winst. Het percentage (45,5 procent in 2023) en het maximale bedrag worden in 2024 verlaagd. Overweeg je een investering te doen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kan het interessant zijn om dat nog dit jaar te doen.

Financiële herinvesteringsreserve (HIR) breder inzetbaar

Als ondernemer krijg je op een gegeven moment te maken met de verkoop van bedrijfsmiddelen. Het kan gaan om computers of een bedrijfsauto, maar ook om grotere zaken, zoals je bedrijfspand. Ligt de verkoopprijs hoger dan de actuele boekwaarde, dan ontstaat er boekwinst. Met de herinvesteringsreserve (HIR) kun je de belasting over die boekwinst uitstellen. Zo kun je dit bedrag reserveren voor een nieuwe investering. Vanaf 2024 worden de voorwaarden voor de HIR soepeler. Daardoor wordt de regeling bijvoorbeeld ook interessant voor boeren die met hun bedrijf stoppen.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Ook is medegedeeld dat de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd. Namelijk van 14% naar 12,7%. Het gevolg van het verlagen van de van belasting vrijgestelde winst is dat mkb-ondernemers effectief meer belasting verschuldigd zullen zijn.

Wijziging afschrijvingsbeperking gebouwen in eigen gebruik

Een andere belangrijke wijziging binnen de inkomstenbelasting gaat over de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in eigen gebruik. De bodemwaarde hiervoor wordt namelijk op 100% van de WOZ-waarde gesteld ten opzichte van de 50% die het nu is. Deze 100% gold overigens al voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting

Er worden maatregelen verwacht om de verrekening, vermindering, of teruggaaf van dividendbelasting beperkter toe te staan.

Loonbelasting

Het betalen van een reiskostenvergoeding aan medewerkers is niet verplicht. Wel is er een maximale reiskostenvergoeding vastgesteld die je als werkgever belastingvrij mag betalen aan je medewerkers. In 2023 ging de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding al van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Per 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding naar €0,23 per kilometer.

Eenvoudigere regeling OV-abonnementen

Op dit moment zijn er twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen. Deze regelingen worden vervangen door één vrijstelling.

Vrije ruimte WKR gaat weer terug naar 1,9 procent

Via de Werkkostenregeling (WKR) kun je bepaalde onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. De vrije ruimte binnen de WKR was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3 procent van de loonsom. In 2024 gaat de vrije ruimte terug naar het oude niveau, namelijk 1,92 procent over de eerste €400.000 en 1,18% over het restant.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2024 wordt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting afgeschaft. Dit betekent dat niet-zakelijke giften daardoor niet langer aftrekbaar zijn van de fiscale winst. Daarbij wordt het deel van het bedrag dat de bv niet van haar winst kan aftrekken, niet meer gezien als een fictieve uitkering aan de privé-aandeelhouder waarover hij inkomstenbelasting moet betalen.

En verder

De BOR is een regeling waarbij je onder gunstige voorwaarden een schenking kunt doen aan de opvolgers van je (familie)bedrijf. Vanaf 2024 komt verhuurd vastgoed niet meer in aanmerking als ondernemingsvermogen maar als beleggingsvermogen. Verhuurd vastgoed schenken via de BOR is dan niet meer mogelijk. Ook de regel dat 5 procent van het bedrijfsvermogen uit beleggingen mag bestaan, wordt geschrapt.

Introductie minimumuurloon

Op dit moment wordt aan de hand van het minimummaandloon nog het minimumloon per uur berekend en vermenigvuldigd met het aantal uren dat iemand werkt. Dat betekent dat iemand die onder een cao valt waar een volle werkweek 40 uur is, omgerekend een lager uurloon ontvangt dan iemand die valt onder een cao met 36 uur als volledige werkweek. In 2024 wordt een minimumloon per uur geïntroduceerd. Dit kan een flinke stijging van de loonkosten tot gevolg hebben. Het uitgangspunt wordt het uurloon van een medewerker met een 36-urige werkweek. Dat betekent dat iemand met een minimumloon en een 40-urige werkweek veel meer gaat verdienen. Dit onderwerp zal in de Algemene Beschouwingen zeker aan de orde komen. In de meeste verkiezingsprogramma's is het verhogen van het minimumloon een belangrijk thema.

Benieuwd naar de laatste de ontwikkelingen voor jou als ondernemer? Via ons blog en de Exact MKB Monitor houden we je graag op de hoogte.

NL Select your country