HR

Het prijskaartje van flexibiliteit: herziening WW-premie van de parttimer 

Het prijskaartje van flexibiliteit: herziening WW-premie van de parttimer 
In 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingevoerd. Een pakket maatregelen dat moet leiden tot meer duidelijkheid en zekerheid voor de medewerker. Zoals het kabinet het toen zelf benoemde in het regeerakkoord ‘een nieuwe balans tussen flexwerk en vaste contracten’. Als vast contract moet worden beschouwd een vaste arbeidsomvang voor onbepaalde tijd, die schriftelijk is overeengekomen.

Hogere WW-premie voor flexibele arbeidskrachten

Het pakket maatregelen uit de Wab heeft tot gevolg dat aan flexibiliteit een prijskaartje hangt. De werkgever betaalt sindsdien 5%-punt meer WW-premie voor flexibele arbeidskrachten. Hiermee is de zogenaamde premiedifferentiatie een feit. Is er in eerste instantie sprake van een vast contract, maar blijken de feiten achteraf toch anders te liggen? Dan betaalt de werkgever alsnog de hoge WW-premie voor deze medewerker. Dit is een herziening van de WW-premie: het was goed, maar toch ook weer niet. Een bekend voorbeeld hiervan is de medewerker die binnen twee maanden na zijn in-dienstdatum de werkvloer alweer heeft (moeten) verlaten.

Tijdelijke bevriezing van de herzieningsmaatregel

Een andere opvallende reden om een lage WW-premie te herzien naar een hoge WW-premie is wanneer de feitelijk verloonde uren van een parttime medewerker binnen een kalenderjaar meer dan 30% hoger is dan de contractueel overeengekomen uren. In 2020 kregen wij echter ook te maken met de coronapandemie. De horeca ging op slot, diverse winkels moesten sluiten, een thuiswerkadvies, de avondklok en andere impopulaire maatregelen deden zijn intrede om grip te krijgen op de besmettingsgraad. De webwinkels en koeriersbedrijven deden goede zaken en kwamen handen te kort. Ook in andere sectoren, m.n. de zorgsector kwam men handen te kort. Deze werkgevers waren blij met de medewerkers die vanuit een parttimecontract meer uren wilden werken, maar zouden gestraft worden met de 5% extra WW-premie. ‘Den Haag’ besloot daarom deze herzieningsmaatregel even in de ijskast te zetten.

Controle op verloonde uren

Per 2022 zullen werkgevers de verloonde uren van de parttime medewerkers moeten controleren op deze marge van 30%. Heeft een medewerker een gemiddelde contractduur van minder dan 35 uur per week en valt deze onder de lage WW-premie, dan moet die gecontroleerd worden op het werkelijk aantal verloonde uren. Is die afwijking meer dan 30%, dan moet de WW-premie van dit jaar herzien worden. Deze controle en herziening kan je pas doen aan het einde van het kalenderjaar!

Hier rekening mee houden als organisatie

Door nu te controleren op de marge van 30%, kan je bij het inroosteren van de medewerkers rekening houden met de ruimte die je nog hebt. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om het aantal contracturen te wijzigen. Pas deze echter niet tijdelijk aan. Een tijdelijke wijziging wordt weer gezien als een flexibele constructie en daaraan hangt vooralsnog weer een prijskaartje van 5%!

Onze applicaties Exact Online en Exact HR & Salaris Gemak geven je als salarisadministrateur de mogelijkheid om zelf controle-overzichten te maken. Hiermee bespaar je tijd doordat je je volledige HR-en salarisadministratie in een systeem kan doen en kun je gestroomlijnde processen en workflows hanteren. Benieuwd? Bekijk hier wat Exact Online en hier wat Exact HR & Salaris Gemak te bieden heeft.
Author image
Jouke Sjaardema

Jouke is Product Manager Wet- en Regelgeving voor de HR- en salarisoplossingen van Exact. Vanuit Exact is hij al meer dan 12 jaar de gesprekspartner bij onder andere de pensioenuitvoerders, de Belastingdienst en andere overheidsinstanties en daardoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen van wet- en regelgeving. Daarvoor was hij ruim 10 jaar implementatieconsultant voor grotere accountantsorganisaties en grote ondernemingen.

NL Select your country