Accountancy

Hoe digitalisering in accountancy wel werkt!

Het zoveelste artikel over digitalisering (maar dit wil je wél lezen)
Automatisering, digitalisering en de opmars van nieuwe technologie. Sla je een willekeurig trendrapport over de accountancysector uit de afgelopen 10 jaar open, dan kun je niet om deze termen heen. Al ruim een decennium lang wordt er gesproken over de kansen die digitalisering biedt. Toch laten veel accountants dit nog altijd links liggen, omdat ze helemaal niet zitten te wachten op een andere werkwijze. Behoor jij ook tot die groep? Dan zit je waarschijnlijk helemaal niet te wachten op het zoveelste artikel over digitalisering. Maar wees gerust: dit wil je wél lezen.

De laatste 3 à 4 jaar kwam digitalisering langzaamaan iets meer op gang, mede doordat early adopters lieten zien dat het daadwerkelijk leidde tot efficiency. Maar toen kwam het jaar 2020 en zette het coronavirus de wereld totaal op z’n kop. Ook die van accountants. Het gevolg? Het besef dat dingen echt anders moeten - en snel. Dat processen moeten worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd, zodat calamiteiten zo min mogelijk invloed hebben op je business. En dat digitalisering nodig is om overal te kunnen werken.

Wapenen tegen de toekomst

Kortom: veel accountancykantoren zien nu in dat er werk aan de winkel is en zijn zich heel bewust geworden van de belangrijke rol die ze vervullen voor de ondernemer. Zich wapenen tegen de toekomst is voor veel kantoren dan ook het hoofddoel voor 2021. Hoe zorgen we dat we in de toekomst niet nog een keer verrast worden? Hoe kun je je klanten bij calamiteiten sneller van goed advies voorzien? En hoe bouw je aan een toekomstbestendig kantoor?

Meer dan werken in de cloud

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering. Wil je niet achterop raken en voorbereid zijn op de toekomst, dan zul je als accountant de digitale transformatie moeten omarmen. Dat gaat verder dan alleen werken in de cloud. Het gaat om het zo efficiënt mogelijk inrichten van jouw complete kantoor en de samenwerking met je klant met behulp van digitale tools.

Dat klinkt misschien makkelijk, maar vergis je niet. Het is een langdurig, maar noodzakelijk traject wat tijd en aandacht vraagt. Hoe krijg je je medewerkers aan boord? Hoe bepaal je welke processen je moet optimaliseren? Hoe richt je je verwerkingsstraat slim in? Hoe zorg je dat bestaande klanten de nieuwe werkwijze adopteren? En hoe pas je als accountant je skillset aan op deze nieuwe manier van werken?

Delen is vermenigvuldigen

In 2021 laten we je zien hoe dit proces in z'n werk gaat. Niet door met een vinger te wijzen en je te vertellen hoe het moet, maar door andere accountants te laten vertellen hoe zij dit hebben aangepakt. Daarom gaan we in onze gloednieuwe podcast elke maand het gesprek aan met een accountantskantoor dat succesvol de digitaliseringsslag heeft weten te maken. Hoe hebben zij dit aangepakt? Tegen welke obstakels zijn ze aan gelopen? Hoe hebben ze die overwonnen? Wat zouden ze met de kennis van nu anders doen? En voor welke fouten kunnen ze jou behoeden? Want ervaring is de beste leermeester, en delen is vermenigvuldigen.

Digitalisering bij Cloud Award winnaar ROI Financials

In de eerste aflevering van de Exact Spod On podcast voor accountants gaan we in gesprek met Simon Voorbergen, mede-eigenaar van ROI Financials. Dertien jaar geleden maakten zij de switch en startten ze met digitaliseren. We praten met Simon over het moment waarop ze beseften dat het anders moest en welke weg ze de afgelopen jaren hebben afgelegd bij het digitaliseren van hun kantoor.

Business software
NL Select your country